Pan Jezus jedyną drogą

You are currently viewing Pan Jezus jedyną drogą

Czy wiesz za kim powinieneś podążać w swoim życiu? Czy zdajesz sobie sprawę jaka jest droga zbawienia głoszona za pośrednictwem Ewangelii?


Wszyscy musimy pamiętać, że jedynym autorytetem jest nasz Pan – Jezus Chrystus!

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą. Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. “
Ewangelia Jana 10:1-5 
 
 
“Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.”
Ewangelia Jana 10:6-9
 
 
“Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.”
Ewangelia Jana 10:11
 


Zastanawia nas, czemu tak wielu ludzi (często uważających się za bardzo wierzących) powierza swoje duchowe życie – los swojej duszy w ręce ludzi, a nie – tak jak powinni – Chrystusowi.

 
“Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”
Ewangelia Jana 14:6

Tylko On jest prawdziwą drogą do żywota wiecznego.


Religie, a właściwie osoby “nauczające” w instytucjach (np. Księża, Pastorzy, ect.) starają się wmówić ludziom, że tylko dana religia i jej doktryny są właściwym kierunkiem w stronę nieba.
Jednak częste zapędy poza nauki Biblijne sprawiają, że nie ma w nich prawdy.

Uważamy, że plan diabła między innymi opiera się na wciąganiu do instytucji religijnych.

Wierzący w Boga szukają swojego miejsca – a zwodzące organizacje ułatwiają szatanowi mieszanie ludziom w głowach i kierowanie ich poza prawdę.

Myśląc, że idzie się w dobrą stronę – za pośrednictwem błędnych nauk zapędzamy się zbyt daleko.

Na przykładzie osób nawracających się, którzy otrzymują łaskę od Jezusa –  instytucja nie jest im do niczego potrzebna. Odrzucając swoje grzeszne życie, stają się osobami nowo narodzonymi – i nie zawdzięczają tego żadnemu Pastorowi czy Księdzu – a Bogu i jego niezwykłej mocy.

“Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli” 
List do Galacjan 5:1

Niestety wielu (tak było i w naszym przypadku) pomimo nawrócenia próbuje odnaleźć swoje miejsce. Szuka ludzi w podobnej sytuacji życiowej, chce zmienić towarzystwo – by z otoczenia odrzucić jak najwięcej osób ciągnących w dół. Zmieniając swoje życie znaleźć alternatywę do ówczesności.
A na to właśnie czeka szatan.

 
I nawet jeśli okaże się, że trafiamy na godnych zaufania ludzi, budujących pewną społeczność kościelną – nagle zdajemy sobie sprawę, że często są zbytnio zaangażowani w życie instytucji tracąc gdzieś po drodze te właściwe wartości, zamiast koncentrować się na samym Chrystusie.

Nie wszyscy ludzie w danych zborach są źli, ale lepiej nie kroczyć ścieżkami innych.
 
 
“Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi.”
1 List do Koryntian 7:23
 

Możesz należeć do najlepszego zboru/kościoła – jednak jeśli nie będziesz żył w CHRYSTUSIE, a wola Pana nie będzie działa się w Twoim życiu, zboczysz z trasy ku zbawieniu.

 

“Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.”
Ewangelia Jana 10:9
 
 
 

 

“Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą”
Ewangelia Mateusza 7:13
 
 
Nie każda wspólnota jest zła, lecz jeżeli czujecie, że Wasza relacja z Panem Jezusem gdzieś się osłabią przez dany zbór, lepiej opuścić taki, bo najważniejsza jest relacja z naszym Zbawicielem.