Czym jest Biblijny Binitarianizm?

You are currently viewing Czym jest Biblijny Binitarianizm?
Czym jest Biblijny Binitarianizm?

KRÓTKO - CZYM JEST BINITARIANIZM?

Wiele osób źle intepretuje doktrynę Binitarianizmu, uważając, że odrzucamy Boskość Ducha Świętego, co nie jest prawdą. Jako binitarianie nie uznajemy Ducha Świętego jako odrębnej trzeciej osoby, ale jako objaw Boga Ojca i Syna Bożego, jest to ICH wspólny Duch, wszechobecność i wiele innych.

BIBLIJNY BINITARIANIZM

Biblijny Binitarianizm to doktryna chrześcijańska, która głosi, że Bóg Ojciec i Syn Boży, jako dwie oddzielne osoby, tworzą Bożą Rodzinę JHWH. Binitarianizm jest formą monoteizmu, co oznacza, że Bóg jest absolutnie jedną istotą, lecz w binitarianizmie istnieje “podwójność” w Bogu (Boża Rodzina). 

Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Ewangelia Mateusza 11:27
My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

1 List Jana 5:19-21
 

RODZINA JHWH

Według doktryny binitarianizmu, obie te osoby noszą imię JHWH, co oznacza, że posiadają tę samą Boską naturę i są jednym w swoim istnieniu.
 
Jako Binitarianie uznajemy, że Syn Boży był zawsze z Ojcem i obydwoje są bez początku i po za czasem. Bóg Ojciec i  Syn Boży są ze sobą od wieczność, aż po wieczność.
 
W relacji rodzinnej Syn jest podporządkowany Bogu Ojcu. Ojciec otrzymuje w Synu pełnię czci, a zarazem w pełni wszelką cześć otrzymuje Pan Jezus. 
 
Według doktryny Binitarianizmu Bóg Ojciec i Syn Boży, obydwoje noszą chwalebne imię JHWH, określane inaczej tetragramem.

WSZECHMOGĄCY W NIEBIE - NA ZIEMI DRUGI ADAM

Jako Binitarianie nie uznajemy unii hipostatycznej, co oznacza, że przed przyjściem Chrystusa na ziemię, był On w postaci Bożej. Przyszedł na ziemię przez dziewicę, gdzie stał się człowiekiem na wzór pierwszego człowieka Adama. Po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do trzeciego nieba, Bóg Ojciec przywrócił Mu wszelką władzę jak i w pełni status nieskończonego Boga, z przed przyjścia na ziemię. 

DUCH ŚWIĘTY JAKO BÓG OJCIEC I SYN BOŻY

Jako binitarianie w porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego. Jednak jako binitarianie w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako osobę Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów. Binitarianie również pojmują Ducha Świętego jako wszechobecność Ojca i Syna. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako wspólny Duch Ojca i Syna, pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Maciek

  Od pół roku jestem waszym czytelnikiem ,i tyle czasu czekałem na ten post !
  Doczekałem się, przy okazji przeczytałem prawie wszystkie .
  Dziękuję

  1. Jarek

   Chwała Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

   Miło to słyszeć i mobilizuje do dalszej pracy na chwałę Ojca i Syna. Wszystko jest dzięki ICH łasce i prowadzenia. Zachęcam do badania wszystkiego jak się sprawy mają i szukania prawdy u Tego który jest PRAWDĄ.

   Błogosławieństw i wszelki łaski Maćku 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.