Naukowe fakty z Biblii

You are currently viewing Naukowe fakty z Biblii
Naukowe fakty z Biblii

Nauka i Biblia nie są sobie wrogie, wręcz przeciwnie – o wielu naukowych faktach wspomina Biblia, a w niektórych przypadkach, daje ona istotne wytyczne dla ludzi. Dlatego warto aby każdy kto nie pojednał się z Bogiem Ojcem i Synem Bożym, przemyślał Boże przesłanie do ludzi.

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 1 - ZIEMIA ZAWIESZONA W KOSMOSIE

Jedna z najstarszych ksiąg Biblii opisuje, że nasza planeta jest “zawieszona” w przestrzeni.

Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością.

Księga Hioba 26:7

Biblia opisywała podróż Ziemi w kosmosie i jej “zawieszenie” około 1500 lat przed przyjściem Pana Jezusa, ale świat tego nie chciał przyjąć do wiadomości, co opisywało Słowo Boże. Mimo to, nauka zaakceptowała ten fakt dopiero około 1650 roku po Chrystusie. Ludzie wyznający Boga prawdziwego, przez ponad 3 tysiące lat obserwowali, jak nauka stopniowo dochodziła do tych samych wniosków, nie chcąc polegać na podpowiedziach od samego Stwórcy.

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 2 - OKRĄGŁA ZIEMIA

Prorok Izajasz około 750 lat przed przyjściem Pana Jezusa mówił o okrągłej Ziemi. Chodź Biblia opisywała Ziemię jako okrągłą, teorie o płaskiej Ziemi zostały w pełni odrzucone dopiero w średniowieczu, choć do dziś mają swoich zwolenników.

Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam nie opowiadano od początku? Czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi — jej mieszkańcy są jak szarańcza; ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny;

Księga Izajasza 40:21-22

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 3 - MYCIE RĄK POD BIEŻĄCĄ WODĄ

Brak ludzkiej wiedzy na temat mycia się pod bieżącą wodą, doprowadził do śmierci wielu osób. Jednak w czasach Mojżesza Bóg informował ludzi, że zanieczyszczone ciało, należy myć pod bieżącą wodą. Dzięki temu zmywało się brud oraz bakterie, a nie obmywało się wciąż w tej samej zanieczyszczonej wodzie. W czasach Mojżesza woda nie płynęła z kranów.

A gdy chory na wyciek zostanie oczyszczony od swego wycieku, odliczy sobie siedem dni na swoje oczyszczenie, wypierze swe szaty i obmyje swoje ciało źródlaną wodą, i będzie czysty.

Księga Kapłańska 15:13

Wiedza ta nie była generalnie wykorzystywana w świecie i jak podaje encyklopedia Brytannica w 1845 roku dr Ignaz Semmelweis był zaniepokojony współczynnikiem śmiertelności kobiet podczas porodów, który wynosił aż 30%. Doktor podczas obserwacji zauważył, że lekarze po badaniu zmarłych szli badać przyszłe matki, a nawet przyjmowali porody. Robili to bez wcześniejszego umycia rąk.

Ludzie nie widzieli o bakteriach i wirusach, chodź Bóg przez Biblie przestrzegał o zanieczyszczeniu się między innymi przez osoby zmarłe.
Taka jest ustawa, gdy człowiek umrze w namiocie: ktokolwiek wejdzie do tego namiotu i cokolwiek znajduje się w tym namiocie będzie nieczyste przez siedem dni. Każde naczynie odkryte, które nie ma przymocowanej pokrywy, będzie nieczyste. Kto dotknie na polu zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu będzie nieczysty przez siedem dni.

Księga Liczb 19:14-16
Semmelweis rozpoczął swoją batalię o to, aby lekarze zaczęli myć ręce i narzędzia medyczne i efekt był widoczny od razu, bo współczynnik śmiertelności spadł do 2%! 

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 4 - OCEANOGRAFIA

Słowo Boże w Psalmie 8 wspomina o “szlakach mórz” i pewien wierzący postanowił z pełnią świadomości wykorzystać tą informację i odnaleźć te szlaki. Matthew Maury który był między innymi oceanografem, meteorologiem, kartografem, historykiem w XIX wieku na podstawie zaufania do Boga i Jego Słowa był przekonany, że wzmianka o szlakach mórz musi być podanym konkretem, który ułatwi podróż statkom dzięki prądom morskim. Maury został uznany za ojca oceanografii, bo dzięki łasce Bożej, udowodnił prawdziwość Słów z Psalmu 8 i pokazał światu, że Bóg stworzył specjalne prądy morskie, które przyspieszą podróż statkom.  Wierzył Bogu, że bezcelowo nie zamieścił tak ważnej informacji dla żeglugi w Biblii. Maury powiedział: “Jeśli Bóg powiedział, że istnieją szlaki mórz to ja je znajdę”. Powiedział to nie na próżno, dzięki łasce Bożej odnalazł szlaki, na których dzisiaj cała nauka związana z prądami morskimi opiera swoją wiedzę.

Ptaki niebios i ryby morskie, co przemierzają szlakami mórz.

Psalm 8:8

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 5 - PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI

Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp.

Księga Rodzaju 2:1

Tak jak przedstawia Księga Rodzaju 2:1, wszystko zostało ukończone. Mamy ukończony ląd, na którym rosną rośliny dające nam pożywienie, oraz ukończone drzewa, które dostarczają nam tlenu. Ukończone są morza i rzeki pełne życia, a ukończone niebo z chmurami zrasza nas deszczem. Słońce, również ukończone, daje nam promienie, dzięki którym dojrzewają czerwone jabłka i pomidory. Bóg ukończył całą naturę, a według fizyki nic samo z siebie nie może powstać. Teoria ewolucji jest bajką, ponieważ w naturze nie znajdziemy niczego na wpół wyewoluowanego – wszystko jest ukończone! Począwszy od pojedynczych narządów, jak oko, ucho, płuca, serce, mózg, po duże stworzenia, jak słonie, walenie, czy żyrafy. Bóg ukończył wszystko: człowieka, zwierzęta, skrzydlate ptaki i piękne kwiaty. To, co ludzie odkryli i odkrywają, między innymi przez fizykę, już dawno stwierdziła Biblia – wszystko jest ukończone, a wszelkie prawa fizyki są ustalone.

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 6 - KWARANTANNA

Bóg w prawie Mojżeszowym, podał wytyczne, wobec osób szczególnie chorych np. dla trędowatych. W takich przypadkach należało trzymać chorych w kwarantannie przez określony czas, aby zdrowi się nie zarazili. 

Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem.

Księga Kapłańska 13:46

Według encyklopedii PWN pierwsza kwarantanna miała się odbyć w 1403 roku w Wenecji. Izraelici, już 3 tysiące lat wcześniej stosowali kwarantanny pouczeni przez Boga Wszechmogącego. Lewici sprawdzali chorego co tydzień i albo przedłużali kwarantannę albo po stwierdzeniu wyzdrowienia ogłaszali zakończenie. Gdyby ludzie stosowali się do Słowa Bożego i Jego instrukcji, to pandemii “czarnej śmierci” w XIV wieku można było by uniknąć i dżuma nie pochłonęła by około 70 milionów istnień ludzkich. 

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 7 - DINOZAURY ŻYJĄCE Z LUDŹMI

Generalnie temat jest tak obszerny, że jak Bóg pozwoli to będę chciał napisać osobny o tym artykuł.

W księdze Hioba mamy opis jednego z zauropodów, prawdopodobnie jest to Brachiozaurus. Tak jak w przypadku faktów użytych powyżej tak i temat dinozaurów został poruszony w Biblii wcześniej niż współczesna nauka potwierdziła istnienie wielkich gadów. Kiedyś w rzeczywistości dinozaury były nazywane “smokami” czy “potworami morskimi” o których w historii ludzi jest dużo opisów, nie tylko w postaci legend, ale i historycznych zapisów. Generalnie najstarszym historyczną wzmianką jest księga Hioba, która została spisana około 3,5 tysięcy lat temu.

Oto behemot, którego stworzyłem wraz z tobą; je trawę jak wół.
Oto jego siła jest w jego biodrach, a jego moc w pępku jego brzucha.
Rusza swoim ogonem jak cedrem, ścięgna jego bioder są splecione.
Jego kości jak rury spiżowe; jego kości jak drągi żelazne.
On jest przednim dziełem Boga. Ten, który go uczynił, sam może na niego natrzeć swoim mieczem. Żywność dostarczają mu góry, gdzie wszystkie polne zwierzęta hasają.
Leży pod cienistymi drzewami, w ukryciu trzcin i bagien.
Drzewa cieniste osłaniają go cieniem, wierzby potoku otaczają go. Oto wypija rzekę i nie spieszy się, będąc pewny, że może wchłonąć Jordan do swojej paszczy.
Czy można go złapać za oczy albo powrozy przeciągnąć mu przez nozdrza?

Księga Hioba 40:15-24

Biblia zawiera wiele wskazówek i faktów, które zostały potwierdzone przez współczesną naukę. Jest to kolejny dowód na wielkość Słowa Bożego i jego autentyczność jako listu dla człowieka od jego Stwórcy.