CZYM JEST BINITARIANIZM?

Binitarianizm – wierzymy w Jednego Boga objawionego w dwóch Bożych osobach –
Ojca oraz Syna (Boża Rodzina).

“Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił,
by i Syn miał życie sam w sobie.”

Ewangelia Jana 5:26

W porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego.
Jednak również w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Czy wiedzieliście, że próbowano podrobić krótki fragment 1 listu Jana? W piątym rozdziale próbowano wprowadzić zmiany, w celu udowodnienia, że Boża natura składa się z trzech Bożych osób – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Jest to temat drażliwy dla wielu chrześcijan, a zarazem nie do końca zbadany. Często chrześcijanie przyjmują bezkrytycznie nauki instytucji i organizacji, które w celach ekumenicznych tworzą wspólną organizacje do której można dołączyć pod warunkiem wyznawania trójcy.

Kim jest Pan Jezus? Skąd w ogóle może rodzić się takie pytanie? Wiele instytucji, organizacji przyszywa do Chrystusa różnej maści łatki.  Czy Jezus jest tylko bezgrzesznym człowiekiem? Czy jest stworzeniem? Czy jest Archaniołem Michałem? Czy przebywając na ziemi był Bogiem w ludzkiej skórze? Czy jest Bogiem w swojej naturalnej postaci? Pytania się mogą mnożyć, ze względu na pomysłowość ludzi a nie trzymanie się Słowa Bożego, które jest wyznacznikiem wszelkiej Bożej prawdy.

Jakiś czas temu, pod jednym z naszych artykułów pewna osoba bardzo gorliwie głosiła tezę, jakoby Jezus Chrystus był cielesnym synem Józefa. Okazuje się, że coś co dla większości chrześcijan jest świadome i prawdziwe - dla innych jest kwestią sporną. Dziś na podstawie Pisma Świętego postaramy się przybliżyć ten temat - zapraszamy.