CZYM JEST BINITARIANIZM?

Biblijny Binitarianizm to doktryna chrześcijańska, która określa, że Bóg Ojciec i Syn Boży, jako dwie oddzielne osoby, tworzą Bożą Rodzinę JHWH, znanego jako Boga JHWH ze Starego Testamentu. 
W Nowym Testamencie Bóg JHWH objawia się w postaci Bożej rodziny – Boga Ojca i Syna Bożego. 

Według doktryny binitarianizmu, obie te osoby noszą imię JHWH, co oznacza, że posiadają tę samą Boską naturę JHWH.

Jako Binitarianie uznajemy, że Syn Boży był zawsze z Bogiem Ojcem i obydwoje są bez początku i po za czasem. Bóg Ojciec i  Syn Boży są ze sobą od wieczność, aż po wieczność.

Bóg Ojciec i Syn Boży to dwie odrębne osoby, nie są jedną i tą samą postacią, osobą jak twierdzą ludzie wyznający “jedność Bóstwa”.

W relacji rodzinnej Syn jest podporządkowany Bogu Ojcu. Ojciec otrzymuje w Synu pełnię czci, a zarazem w pełni wszelką cześć otrzymuje Pan Jezus. 

Według Binitarian Bóg Ojciec i Syn Boży, obydwoje noszą chwalebne imię JHWH, określane inaczej tetragramem.  

Jako Binitarianie nie uznajemy unii hipostatycznej, co oznacza, że przed przyjściem Chrystusa na ziemię, był On w postaci Bożej. Przyszedł na ziemię przez dziewicę, gdzie stał się człowiekiem na wzór pierwszego człowieka Adama. Po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do trzeciego nieba, Bóg Ojciec przywrócił Mu wszelką władzę jak i w pełni status nieskończonego Boga, z przed przyjścia na ziemię. 

Jako binitarianie w porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego.

Jednak jako binitarianie w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako osobę Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów, binitarianie również pojmują Ducha Świętego jako wszechobecność Ojca i Syna. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako Duch Ojca czy Syna, pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Na początku studiując Słowo Boże, nie byliśmy zindoktrynowani różnymi naukami ludzkimi. Nie mieliśmy szczegółowej znajomości podejścia wielu instytucji, denominacji, organizacji itp. Stawaliśmy się dziećmi Bożymi rozpoczynając z “czystą kartą”, dlatego gdy studiowaliśmy Pismo Święte i karmiliśmy się tylko i wyłącznie Bożą nauką, jednocześnie trwając w modlitwie i szukając mądrości płynącej z góry, zrozumienie otrzymywaliśmy od Boga.

Czy wiedzieliście, że próbowano podrobić krótki fragment 1 listu Jana? W piątym rozdziale próbowano wprowadzić zmiany, w celu udowodnienia, że Boża natura składa się z trzech Bożych osób – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Kim jest Duch Święty?

Jest to temat drażliwy dla wielu chrześcijan, a zarazem nie do końca zbadany. Często chrześcijanie przyjmują bezkrytycznie nauki instytucji i organizacji, które w celach ekumenicznych tworzą wspólną organizacje do której można dołączyć pod warunkiem wyznawania trójcy.

Kim jest Jezus Chrystus?

Kim jest Pan Jezus? Skąd w ogóle może rodzić się takie pytanie? Wiele instytucji, organizacji przyszywa do Chrystusa różnej maści łatki.  Czy Jezus jest tylko bezgrzesznym człowiekiem? Czy jest stworzeniem? Czy jest Archaniołem Michałem? Czy przebywając na ziemi był Bogiem w ludzkiej skórze? Czy jest Bogiem w swojej naturalnej postaci? Pytania się mogą mnożyć, ze względu na pomysłowość ludzi a nie trzymanie się Słowa Bożego, które jest wyznacznikiem wszelkiej Bożej prawdy.

Jakiś czas temu, pod jednym z naszych artykułów pewna osoba bardzo gorliwie głosiła tezę, jakoby Jezus Chrystus był cielesnym synem Józefa. Okazuje się, że coś co dla większości chrześcijan jest świadome i prawdziwe - dla innych jest kwestią sporną. Dziś na podstawie Pisma Świętego postaramy się przybliżyć ten temat - zapraszamy.