CZYM JEST BINITARIANIZM?

Biblijny Binitarianizm – wierzymy w Jednego Boga objawionego w dwóch Bożych osobach – Ojca oraz Syna (Boża Rodzina). Binitarianizm jest formą monoteizmu, co oznacza, że Bóg jest absolutnie jedną istotą, lecz w binitarianizmie istnieje “podwójność” w Bogu (Boża Rodzina). 

Jako Binitarianie uznajemy, że Syn Boży był zawsze z Ojcem, ale został spłodzony bez początku i po za czasem. Bóg Ojciec i  Syn Boży są ze sobą od wieczność, aż po wieczność.

“Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił,
by i Syn miał życie sam w sobie.”

Ewangelia Jana 5:26

W relacji rodzinnej Syn jest podporządkowany Bogu Ojcu. Ojciec otrzymuje w Synu pełnię czci, a zarazem w pełni wszelką cześć otrzymuje Pan Jezus. 

Według Binitarian Bóg Ojciec i Syn Boży, obydwoje noszą chwalebne imię YHVH, określane inaczej tetragramem.  

Jako Binitarianie nie uznajemy unii hipostatycznej, co oznacza, że przed przyjściem Chrystusa na ziemię, był On w postaci Bożej. Przyszedł na ziemię przez dziewicę, gdzie stał się człowiekiem na wzór pierwszego człowieka Adama. Po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do trzeciego nieba, Bóg Ojciec przywrócił Mu wszelką władzę jak i w pełni status nieskończonego Boga, z przed przyjścia na ziemię. 

W porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego.

Jednak również w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako osobę Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Kim jest Jezus Chrystus?

Kim jest Pan Jezus? Skąd w ogóle może rodzić się takie pytanie? Wiele instytucji, organizacji przyszywa do Chrystusa różnej maści łatki.  Czy Jezus jest tylko bezgrzesznym człowiekiem? Czy jest stworzeniem? Czy jest Archaniołem Michałem? Czy przebywając na ziemi był Bogiem w ludzkiej skórze? Czy jest Bogiem w swojej naturalnej postaci? Pytania się mogą mnożyć, ze względu na pomysłowość ludzi a nie trzymanie się Słowa Bożego, które jest wyznacznikiem wszelkiej Bożej prawdy.

Jakiś czas temu, pod jednym z naszych artykułów pewna osoba bardzo gorliwie głosiła tezę, jakoby Jezus Chrystus był cielesnym synem Józefa. Okazuje się, że coś co dla większości chrześcijan jest świadome i prawdziwe - dla innych jest kwestią sporną. Dziś na podstawie Pisma Świętego postaramy się przybliżyć ten temat - zapraszamy.