CZYM JEST BINITARIANIZM?

Binitarianizm – wierzymy w Jednego Boga objawionego w dwóch Bożych osobach –
Ojca oraz Syna (Boża Rodzina).

“Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił,
by i Syn miał życie sam w sobie.”

Ewangelia Jana 5:26

W porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego.
Jednak również w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Jakiś czas temu, pod jednym z naszych artykułów pewna osoba bardzo gorliwie głosiła tezę, jakoby Jezus Chrystus był cielesnym synem Józefa. Okazuje się, że coś co dla większości chrześcijan jest świadome i prawdziwe - dla innych jest kwestią sporną. Dziś na podstawie Pisma Świętego postaramy się przybliżyć ten temat - zapraszamy.