Uwielbienie

Akordy i teksty,
by wspólnie uwielbiać Pana!

“O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia.”
Ks. Izajasza 38:20

Video

Nasze nagrania na YouTube
z Bożym przesłaniem.

“[…]Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” List do Rzymian 10:15b

Podcasty

Nagrania audio
z Bożym przesłaniem!


“[…]jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.”
Ewangelia Jana 15:20b

Download

Ulotki ewangelizacyjne do pobrania oraz inne przydatne materiały.

“[…]darmo wzięliście,
darmo dawajcie.”
Ewangelia Mateusza 10:8b