Zabójcza różowa klatka

You are currently viewing Zabójcza różowa klatka
Zabójcza różowa klatka

KLATKA ŚMIERCI

Podążaj za Boską drogą i nie ulegaj pokusie życia w kłamstwie i grzechu! Nie pozwól, aby przekonano cię, że materialistyczny tryb życia, który przemija, jest lepszy niż obietnica wiecznego bytu. Postępuj zgodnie z prawdą i miłością Boga, unikając pułapki iluzorycznego pędu, w którym dobro ma pozory, a uśmiechy są fałszywe, a przyjaźnie dwulicowe.

Wyjdź z tej klatki, póki drzwi są otwarte!

Zapraszamy do VIDEO: