Zło dobrem zwyciężaj

“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”
List do Rzymian 12:21

Bardzo poruszający materiał dotyczący seryjnego mordercy,
któ ry dostąpił przebaczenia od ojca z jednej z ofiar. 

Czy Ty potrafił byś wybaczyć komuś tak okrutny czyn?