Chrześcijanin w pracy

You are currently viewing Chrześcijanin w pracy
 
Chrześcijanin musi być światłością świata, tak aby dawać przykład w każdym momencie swojego życia.
Tak samo w miejscu pracy musimy potrafić się zachować jak przystało na uczniów Pana Jezusa. 
Wiele osób podąża starym powiedzeniem pochodzącym za czasów PRL: “czy się stoi czy się leży to wypłata się należy”. My również gdy chodziliśmy w ciemności tego świata chcieliśmy małym nakładem sił zarobić mnóstwo pieniędzy. Była to nie tylko chciwość, ale i lenistwo. 
 
 “Pragnienie leniwego zabija go, bo jego ręce nie chcą pracować.
Przez cały dzień pożąda on zachłannie, a sprawiedliwy daje i nie szczędzi.”
Księga Przysłów 21:25-26
 
Jako ludzie żyjący w Chrystusie musimy wszyscy postępować inaczej niż ludzie tego świata. 
 
Tyczy się to pracowników jak i pracodawców.  
 

Każdy korzysta z pracy innych.

Każdy musi sobie uświadomić i wziąć do serca, że wykorzystuje pracę innych ludzi, co może nie być dostrzegalne na pierwszy rzut oka; 

  • Gdy przychodzi zima dozorcy odgarniają śnieg z chodników i dróg aby użytkownicy ulic mogli dotrzeć spokojnie do miejsc podróży.  
  • Policja pilnuje porządku abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, gdyby nie oni zapanowałby chaos i bezprawie.
  • Ludzie w wodociągach przez całą dobę dbają o jakość wody jak i naprawiają uszkodzenia rur kanalizacyjnych rozciągniętych pod naszymi ulicami i domami.

Przykładów jest wiele i każda praca jest ważna do funkcjonowania społeczeństwa.
Załóżmy, że każdy by zaczął bagatelizować swój zawód, takie zachowanie mogłoby doprowadzić do wielkich nie opisanych zaburzeń w życiu społecznym.   
Przykładowo, gdyby strażacy podchodzili do swoich czynności tak jak ja kiedyś podchodziłem do swoich obowiązków w miejscu pracy, to pożary nie były by gaszone na czas.
Za nim narodziłem się na nowo potrafiłem chować się między regałami aby symulować prace porządkowe na magazynie po to żeby zajmować się marnościami na smartfonie.
 
Dlatego w pracy każdy z nas musi dawać z siebie 100%.
 
“Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.”
Drugi list do Tesaloniczan 3:8

Trudy w pracy?

Wiele osób narzeka na trudy pracy, chodź tak na prawdę znacząca większość zawodów w dzisiejszych czasach jest lekka. Dzięki wszelkim sprzętom i maszynom jesteśmy wyręczani, mamy wszelkie dogodności takie jak, urlopy płatne, renty, emerytury itp. Nie chcemy wdawać się w dywagacje związane z ustrojami i podejściami socjalnospołecznymi, bo nam jako chrześcijanom nie zależy na “gierkach politycznych” i każdą władzę błogosławimy i modlimy się za nią jaka by nie była.
Temat władzy poruszymy w innym artykule.
Ktoś by mógł narzekać, że kiedyś nie pracowało się na nocne zmiany, które są popularne w dzisiejszych czasach. Nawet za czasów Chrystusa praca odbywała się w nocnych trybach, więc można mieć pewność, że to nic nowego.
 
“A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć.”
Ewangelia Łukasza 5:5
 
A nawet gdy wykonujemy ciężką pracę, musimy pamiętać, że przyszło to na nas po tym co zrobili pierwsi ludzie na ziemi; Adam i Ewa.
 
“Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia
Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne.
Księga Rodzaju 3:17-18
 
Od tam tej pory ciąży na nas znój ciężkiej pracy.
 
“Słońce wstaje, schodzą się razem i kładą się w swoich jamach.
Wtedy wychodzi człowiek do swojej roboty i do swojej pracy aż do wieczora.”
Psalm 104:22-23
 
My jako chrześcijanie powinniśmy brać na siebie odpowiedzialność w pracy gdy jest taka potrzeba, nie powinniśmy się obawiać konsekwencji. Powinniśmy być pracowici, pomocni, dający z siebie zawsze 100%, wówczas nasze postępowanie będzie miłe w oczach naszego Pana. Również może to być dobre świadectwo dla innych osób.
 
“Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi; Nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca; Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom;
A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby. Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny.”
List do Efezjan 6:5-9
 
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga.
A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi;
Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi.
List do Kolosan 3:22-24
 
“W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu”
List do Rzymian 12:11
 
Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu.”
1 List Piotra 2:18-20

Chrześcijanin nie bierze bez pytania.

Nikt nie powinien nic brać z pracy bez pozwolenia przełożonego, nawet jak są to darmowe próbki. Jak to bywa u mnie w pracy, przy wizytach przedstawicieli handlowych producentów zdarza się, że rozdają tak zwane gifty. W praktyce w przedsiębiorstwach wygląda to tak, że pracownicy biorą dla siebie prezenty które w rzeczywistości dostaje firma, więc jeżeli pracodawca nie zdecyduje się rozdzielić tego na pracowników nie powinniśmy brać takich upominków bez jego zgody. Kiedyś moje podejście było z goła inne wobec przywiezionych rzeczy od dostawców, bo gdy były nam rozdawane takie upominki, wszyscy od razu się obsłużyliśmy i każdy wziął swoją dolę. Dzisiaj jako osoba żyjąca w Chrystusie, uznaję, że gdybym wziął coś bez zgody pracodawcy było by to kradzieżom. Nawet jak mamy w pracy darmowe próbki, należy spytać przełożonego czy możemy się poczęstować taką rzeczą. Na pewno takie zachowanie da dobre świadectwo w oczach szefa i niektórych współpracowników, dzięki temu możemy dać dobre świadectwo, o tym jak działa w nas Chrystus i że warto za nim podążyć.
 
“Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się;
Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela.”
List do Tytusa 2:9-10 
 

W pracy przykładem dla innych.

Bądźmy zawsze przykładem – dobrym światłem, aby przynieść dobre świadectwo działania Chrystusa w naszym życiu, aby ludzie wywyższali Ojca i Syna i chcieli Ich poznać.
 
Ukażmy innym, że lenistwo jest grzechem i złem które przynosi szkody wszystkim w około nas, że takie zachowanie ani nie buduje, ani nie daje korzyści duchowych jak i cielesnych.
 
“Leniwy mówi: Lew na drodze, lew na ulicach. Jak drzwi się obracają na swoich zawiasach, tak leniwy na swoim łóżku. Leniwy kryje rękę pod pachę, a ciężko mu ją podnosić do ust. Leniwy uważa się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie.”
Księga Przysłów 26:13-16
 
“Szedłem koło pola leniwego i koło winnicy nierozumnego; A oto wszystko zarosło cierniem, pokrzywy pokryły wszystko, a kamienny mur był zburzony.”
Księga Przysłów 24:30-31
 
“Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej drogom i bądź mądry; Chociaż nie ma ona wodza ani przełożonego, ani pana; To w lecie przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą żywność. Jak długo będziesz leżał, leniwcze? Kiedy wstaniesz ze swego snu? Jeszcze trochę snu, trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć; A twoje ubóstwo przyjdzie jak podróżny i twój niedostatek jak mąż uzbrojony.”
Księga Przysłów 6:6-11
 
Bądźmy mądrymi dziećmi Bożymi i nie chodźmy w ciemności tego świata.