Chrześcijański pacyfizm

You are currently viewing Chrześcijański pacyfizm
Chrześcijański pacyfizm

W naszym najnowszym podcaście, gdzie przyjrzę się w tematyce chrześcijańskiego podejście konfliktu zbrojnej i znaczenia wiary w obliczu wyzwań wojennych. 

Czy spokój ducha jest możliwy w świecie naznaczonym konfliktami zbrojnymi? W tym nagraniu nawiąże do głównych zasadach chrześcijaństwa odwołując się do nauk Pana Jezusa Chrystusa. Jakie są wyzwania dla osób wierzących, które konfrontują się z rzeczywistością wojny i przemocy? Czy pacyfizm chrześcijański może być skuteczną odpowiedzią na zło wojenne? Jak możemy nauczyć się praktykować miłość i pokój w obliczu nienawiści i przemocy? Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu i wspólnego zgłębienia tych ważnych pytań. Każdy chrześcijanin powinien sobie odpowiedzieć, co zrobi gdyby na horyzoncie pojawi się konflikt zbrojny.

A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecz, a uderzywszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. 
Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.

Ewangelia Mateusza 26:51-52