Świadectwo dnia codziennego: Zawsze o czasie

You are currently viewing Świadectwo dnia codziennego: Zawsze o czasie
W ubiegłą sobotę po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się o działaniu naszego Pana. I jak zawsze było ono w odpowiednim czasie.

Jakiś czas temu poznaliśmy starsze małżeństwo świadków, z którymi
za wolą Pana było nam dane porozmawiać. Po spotkaniu brat Dominik przyjął od nich jeden z numerów ich organizacyjnej gazetki. Oczywiście powiedział, że się z nią zapozna i ustosunkuje. Poprosiliśmy ich, aby i oni zbadali to w co wierzymy jak Bereiczycy.
Obszerniejszy opis ze spotkania znajdziecie pod linkiem: 

Natomiast pod tym linkiem znajdziecie naszą recenzje otrzymanej gazetki.

BOŻY PLAN

Przejdźmy do opisu zdarzeń. Gdy nasz brat był u nas pod koniec grudnia, miał już przygotowany list z wypunktowanymi błędami w otrzymanej publikacji świadków. Chcieliśmy wówczas się z nimi spotkać, by przekazać wiadomość, jednak Bóg ułożył to inaczej. Po rozmowie telefonicznej umówiliśmy się, że gdy będą mogli to wtedy się odezwą. I tak też się stało po ponad trzech tygodniach. Gdy zadzwonili nie określili konkretnej godziny i że dadzą znać jak będą w okolicy. 

W sobotę około godziny 11:30 zadzwonił telefon. Pan Ś. (nie chcemy podawać imion) poinformował nas, że wraz z żoną jest na klatce schodowej. Warto wspomnieć, że planowałem tego dnia wyjść z domu w celu ewangelizacyjnym, jednak mój zapał ostudziła śnieżyca za oknem. Dwie minuty przed telefonem od świadków, Ania dostała informację o włożeniu paczki do pobliskiego paczkomatu, prosząc mnie abym ją odebrał, wiedziałem, że to znak od Pana, że należy zaprzeć się samego siebie i pomimo niesprzyjających warunków iść i wypełnić Jego wolę w ewangelizacji. 
"A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios."

Ewangelia Mateusza 10:7

ŚWIADECTWO OD PANA

Gdy wychodziłem z domu na spotkanie z małżeństwem świadków, nie mogłem otworzyć drzwi wejściowych od domu, ponieważ przyciął się zamek, co wstrzymało mnie dłuższą chwilę. Świadkowie czekali na mnie w wiatrołapie na dole bloku, w którym mieszkamy. Przekazałem im wiadomość od Dominika, po czym zapytali się mnie, czy umówimy się na kolejne, trzecie już, spotkanie w naszym domu w najbliższy wtorek bądź środę.

Na tą chwilę Pan wlewa nam do serca, ze kolejne spotkania nie mają żadnego sensu, zwłaszcza, że do tej pory ci doświadczeni świadkowie nie okazali zainteresowania tym, co im przekazaliśmy, zamknęli swoje serca i budują ścianę, mimo naszych próśb, aby byli jak Bereiczycy. To też im przekazałem, powiedziałem, że o naszym spotkaniu nie mogę decydować sam, ale chcąc pełnić wolę Pana Jezusa i Boga Ojca, to ICH muszę pytać o właściwy czas ewentualnego spotkania. 

Moje słowa wywołały ironiczny uśmiech na ich twarzach i delikatne zmieszanie, pan Ś stwierdził, że on o takie rzeczy pyta żonę. Kompletnie nie zrozumieli, że to nie nasza wola ma się dziać. Dodatkowo stwierdzili, że przecież “głoszenie ewangelii jest w Bożej woli, więc powinniśmy się umówić”. Odpowiedziałem im, że my znamy Dobrą Nowinę i oni podobno też, więc nasze spotkanie to nie ewangelizacja, a raczej rozmowy o przekonaniach, w których jesteśmy rozbieżni.

I to właściwie był koniec naszej rozmowy. W tym momencie zrozumiałem, dlaczego Pan wstrzymał mnie na chwilę przy drzwiach w domu. Do wiatrołapu weszła sąsiadka, która mieszka w drugiej klatce, zaczęła coś mówić o administracji, abym zapoznał się z pismem wiszących na drzwiach. Starsze małżeństwo świadków, nawet nie ruszyło się z miejscach chodź w rzeczywistości nic ich nie trzymało. W tym momencie ku mojemu zaskoczeniu sąsiadka, wydała temu małżeństwu bardzo pozytywne świadectwo o mojej osobie. Wskazałem, że to dzięki Bogu i że to Jemu należy dziękować. Jestem przekonany, że sąsiadkę natchnął Pan, aby świadkowie otrzymali świadectwo o moim prowadzeniu i pełnieniu Bożej woli.

DROGI PANA NAJLEPSZE

Po skończonej rozmowie małżeństwo oddaliło się, a ja przystanąłem przy drzwiach, by przeczytać pismo ze spółdzielni. Po chwili ruszyłem w stronę paczkomatu. Jak już wcześniej wspomniałem, tego dnia spadło sporo śniegu i przez to, że jestem znacznie młodszy, prawie dogoniłem świadków, jednak przy furtce spotkałem sąsiada, z którym chwilę przystanąłem, by głosić mu Dobrą Nowinę. Starszy pan mógł usłyszeć o grzechu i sądzie Bożym, a także o Bożym miłosierdziu, jednak nie był chętny do dalszej rozmowy, więc się z nim pożegnałem i ruszyłem w swoim kierunku. 

"A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd"

List do Hebrajczyków 9:27

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

List do Rzymian 6:23

"Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.
Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.
Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza,
Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce."

Ewangelia Jana 10:7-15

Warto teraz wspomnieć, że od ostatnich paru dni wraz z Anią modliliśmy się o możliwość rozmowy z młodymi świadkami (świeżymi w organizacji). Zdawaliśmy sobie sprawę, że małżeństwo, które u nas było to prawdopodobnie starsi zboru, którzy chodzą z “młodymi” na przyuczenie głoszenia organizacji.

Idąc do paczkomatu zobaczyłem grupę ludzi stojąca pod jednym z budynków po drodze. Znane nam małżeństwo właśnie do nich podchodziło. Już wiedziałem, że Bóg Ojciec i Pan Jezus wysłuchali modlitw. W drodze wyciągnąłem jeszcze ręce do Pana, aby dał mi odpowiednie słowo, mądrość i prowadzenie w rozmowie. 

SŁOWO KTÓREMU NIESPROSTALI

Rozpocząłem rozmowę od pozdrowienia tych osób, tym wersetem Słowa Bożego: 
Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.
A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.

Ewangelia Marka 12:30-31

Następnie przeszedłem do świadectwa o tym, że Pan Jezus dał mi się narodzić na nowo.  Na twarzach świadków pojawił się ironiczny uśmiech – pewnie dlatego, że organizacja uczy, że nie można się narodzić na nowo, a kwestia nowo narodzenia dotyczy jedynie 144 000, które według nich jedynie wejdą do Królestwa Niebios. Jest to oczywiście nieprawdziwa nauką, a Pan Jezus wskazywał, że każdy chrześcijanin musi się narodzić na nowo. 
"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego."

Ewangelia Jana 3:3

"W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce."

Ewangelia Jana 14:2

Powiedziałem jeszcze kilka słów o sobie oraz o tym w co wierzę, kładąc nacisk, że nie uznaję nauki o trójcy. Wykazałem im, że nie mam nic wspólnego z instytucjami i ich naukami. Wskazałem, że nie wierzę w to, co głosi ich organizacja, ponieważ ich nauki to kłamstwa, między innymi wobec Pana Jezusa, którego nie uznają za Boga Wszechmogącego. 
Wówczas jeden ze świadków zaczął mówić, że Pan Jezus był tylko człowiekiem. W odpowiedzi Pan wlał do serca takie słowa;
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,

List do Filipian 2:5-7

Oblicze starszego małżeństwa zmieniło się z radosnych i uśmiechniętych na kompletnie inne, wówczas rozpoczęli atak na Chrystusa i zadali pytanie;
– Kto ożywił tego Pana Jezusa? – zapytał świadek
– Bóg Ojciec – odpowiedziałem
– Co to za Bóg, którego trzeba ożywiać? – po tym pytaniu odpowiedziałem
– Już mówiłem, że Pan Jezus na ziemi był człowiekiem, tak, jak jest napisane drugim Adamem;
"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma;
Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść.
Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa."

List do Rzymian 5:12-15

"Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym.
Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe.
Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba.
Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy.
Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka."

1 List do Koryntian 15:45-49

– Za nim przyszedł na ziemie Pan był Bogiem i po zmartwychwstaniu wrócił do swojej formy Bożej, którą widział w objawieniu Jan.
Sam Pan Jezus przedstawił się jako “Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni Wszechmogący”, w tym momencie zacytowałem wersety z Objawienia – dodałem. 
"Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący."

Objawienie Jana 1:8

"Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei."

Objawienia Jana 1:11

"W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci."

Objawienie Jana 1:16-18

"A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył."

Objawienie Jana 2:8

– Tak można to sobie intepretować – stwierdził jeden z świadków.

Odpowiedziałem, kierując słowa również do starszych prowadzących młodych na “posługę” dla organizacji:
– Jest napisane w księdze Izajasza, że Bóg JHWH o sobie mówi:
"Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga."

Izajasza 44:6

Po zacytowaniu dodałem, że gdy starsi Państwo byli u nas nie chcieli słuchać tych wersetów. Wiedzieli, że na podstawie tych fragmentów Pisma Świętego, można wywnioskować, że JHWH to zarówno Jezus Chrystus jak i Bóg Ojciec. 

Wówczas poddenerwowany starszy świadek powiedział do mnie:
– Nie ma innego po za “Jehową” imienia które mamy uświęcać.
Odpowiedziałem:
– Imię to osoba, osobowość i żeby prawidłowo to stwierdzenie rozumieć, musimy patrzeć na to, jak odbierali to semici. – dodałem również:
"To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."

Dzieje Apostolskie 4:10-12

Wówczas jeden z młodych świadków powiedział:
– Prawda tylko nas wyzwoli”

W pełni się z nim zgodziłem i dodałem: 
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."

Ewangelia Jana 14:6

Te słowa zamknęły im usta. Pan wówczas poprowadził moje słowa i pozwolił powiedzieć do nich pewną przypowieść:

– Jesteście jak tonący ludzie, a Zbawiciel, którym jest Pan Jezus siedzi na łodzi i wyciąga do was rękę, ale wy nie chcecie jej złapać, bo organizacja zabrania wam mieć relacje z Chrystusem.

Wówczas poddenerwowana już starsza pani z organizacji rzuciła bluźnierstwo wobec Chrystusa. “Pan Jezus to stworzenie”. 
Powiedziałem im, że mają podejście, jakie mieli faryzeusze. Że nie chcą mieć relacji z Panem Jezusem i szukają życia w pismach, a nie chcą Go odnaleźć i zacytowałem z Biblii;
"Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot."

Ewangelia Jana 5:39-40

Wtedy Pan wlał w moje usta słowa, ukazujące porównanie wersetów, że Pan Jezus bada serca i nerki, i te same słowa wypowiedziane o JHWH; 
"Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?
Ja, JHWH, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków."

Jeremiasza 17:9-10

"A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych."

Objawienie Jana 2:23

Na zakończenie dodałem jeszcze, że Bóg JHWH nakazał Mojżeszowi przedstawić Izraelitom, że przysłał go Bóg o imieniu Jestem – dokładnie tak samo mówi o sobie Pan Jezus, którego faryzeusze chcieli ukamienować bo wiedzieli, że mówił o sobie jak o Bogu.

Te słowa dane od Pana już całkowicie zamknęły usta wszystkim świadkom z którymi rozmawiałem, nie potrafili im się w żaden sposób przeciwstawić, gdy juz odchodziłem, zachęciłem ich, aby szukali prawdy w Słowie Bożym, a nie w organizacyjnych materiałach. A także żeby pytali Boga Ojca o to, czy powinni modlić się do Pana Jezusa. 

Tego dnia miałem jeszcze kilka innych rozmów ewangelizacyjnych dzięki łasce Pana Jezusa. Pamiętajmy, że ludzie mogą różnie reagować na ewangelizację, ale nie ma co się gorszyć, lecz z wiarą przyjmować każdą rozmowę, że jest ku zbawieniu osoby, z którą możemy porozmawiać.