Read more about the article Chrzest wodny
CHRZEST WODNY

Chrzest wodny

Chrzest wodny ku wyznaniu publicznie wiary poprzedzony oddania życia Chrystusowi, jest dobrym duchowym czasem, co przyzna każdy chrześcijanin! Jest to element w którym chcemy upodobnić się do Pana. Uczynił to nasz Zbawiciel i mamy pewność ,że Jemu się to podoba gdy wyznajemy wiarę w Niego jako Pana i Zbawcę . Chrzest wodny jest różnie traktowany w wyznaniach chrześcijańskich i parachrześcijańskich. Według wielu zborów chrzest wodny przede wszystkim jest wyznaniem wiary, ale niektóre instytucje dają mu znaczenie zbawienne. Aby wiedzieć, jak traktować moment chrztu wodnego, powinniśmy zajrzeć do Słowa Bożego, w którym Bóg daje nam wytyczne.

Możliwość komentowania Chrzest wodny została wyłączona
Read more about the article Naukowe fakty z Biblii
Naukowe fakty z Biblii

Naukowe fakty z Biblii

Nauka i Biblia nie są sobie wrogie, wręcz przeciwnie – o wielu naukowych faktach wspomina Biblia, a w niektórych przypadkach, daje ona istotne wytyczne dla ludzi. Dlatego warto aby każdy kto nie pojednał się z Bogiem Ojcem i Synem Bożym, przemyślał Boże przesłanie do ludzi.

Możliwość komentowania Naukowe fakty z Biblii została wyłączona
Read more about the article Sabat i służba w świątyni Bożej
Sabat i służba świątyni

Sabat i służba w świątyni Bożej

Jako uczniowie Pana żyjemy w sabacie i ciągłej służbie w świątyni Bożej. Otrzymaliśmy łaskę i staliśmy się Świątynią Bożą. Względem Starego Przymierza przebywamy w niej cały czas, a nie raz w tygodniu czy od święta. Jesteśmy w ciągłym przebywaniu Boga nie tylko ze względu na Jego wszechobecność, ale również ze względu na obecność Boga w nas przez Jego Ducha Świętego. Staliśmy się kapłanami na wzór kapłaństwa Lewickiego i jesteśmy poświęceni Bogu i to Pan jest naszym działem. W służbie mamy trwać przy Nim w dziękczynieniu i poświęceniu życia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie tylko w jeden dzień. Mamy ciągły sabat w Panu, co oznacza, że nasza relacja z Bogiem i nasze oddanie Mu nie jest ograniczone do jednego dnia, lecz trwa nieprzerwanie, każdego dnia naszego życia.

Możliwość komentowania Sabat i służba w świątyni Bożej została wyłączona

Trynitarianizm prawda czy fałsz?

Trynitarianie twierdzą, że Trójca Święta współtworzy Boską rodzinę JHWH, z Duchem Świętym jako trzecią osobą. Jednakże, analiza Pisma Świętego ujawnia brak potwierdzenia takiego nauczania. Biblijne dowody sugerują, że w Bożej rodzinie istnieją tylko dwie osoby: Bóg Ojciec i Syn Boży. Duch Święty jest wszechobecnością Boga Ojca i Syna Bożego, a nie odrębną, trzecią osobą.

Możliwość komentowania Trynitarianizm prawda czy fałsz? została wyłączona