Czy nadchodzi znamię bestii?

You are currently viewing Czy nadchodzi znamię bestii?
 

Czy lada dzień pojawi się znamię bestii? Wiele osób od jakiegoś czasu głosi takie odważne tezy, my jednak uważamy, że Pan po przez Pismo Święte wyraźnie zaznaczył co musi nastąpić za nim przyjdzie znak człowieka grzechu.

“I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.
Ewangelia Mateusza 24:4
 

CO MUSI NASTĄPIĆ PRZED POJAWIENIEM SIĘ ZNAMIENIA BESTII?

 
Jest parę kluczowych elementów, które muszą się spełnić za nim nadejdzie ten czas.  Postaramy się przybliżyć jak najwięcej z nich i je zobrazować. Ostatnimi czasy obok hasła “znamię bestii” pojawia się kwestia szczepień. Nie ma jednak możliwości, by to właśnie szczepienie miało się do tego w jakikolwiek sposób przyczynić. W dobie pandemii rozwinęło się bardzo wiele teorii spiskowych, które jednak w żaden sposób nie pokrywają się z opisem zawartym w Biblii. Od dawna również można spotkać się z pogłoskami, że rzekomym znakiem człowieka grzechu może być chip, który w obecnej sytuacji miałby być podawany właśnie przy okazji szczepień. Jednak by ta teoria miała prawo się ziścić musiały by wydarzyć się najpierw poniżej opisane sytuacje.
 

1. Początek boleści 

Początek boleści opisany przez samego Chrystusa to pierwszy etap prowadzący do ujawnienia się człowieka grzechu. On jednak nadal nie nastąpił, choć już możemy zauważyć pierwsze sygnały ku temu. Od dłuższego czasu słychać pogłoski o wojnach, pojawiające się z różnych stron świata. I sądzimy, że będzie to teraz tylko narastać. Ile czasu to będzie trwało to wie tylko Bóg, my możemy uważnie obserwować i nie dać się wciągnąć w polityczne gierki czy teorie spiskowe.
 
 
Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.”
Ewangelia Mateusza 24:6
 
Początek boleści będzie prawdopodobnie wojną przedstawioną w księdze proroka Daniela, zapowiadaną również przez Jezusa. Więcej o początku boleści możecie przeczytać tutaj:
 
Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści.”
Ewangelia Mateusza 24:7-8
 

2. Światowy kryzys 

Kolejny opis pieczęci wskazuje na wielki kryzys, który będzie następstwem wojny. Jeździec na czarnym koniu trzyma w ręku wagę, która jest symbolem handlu i uczciwej miary – wykazuje światowy kryzys w tej dziedzinie. Ten werset obrazuje również załamanie gospodarki żywnościowej oraz drastycznego wzrostu cen.

“A gdy otworzył trzecią pieczęć, 
usłyszałem trzecie stworzenie mówiące: 
Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, 
ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: 
Miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz. 
A nie krzywdź oliwy i wina.”
Objawienie Jana 6:5-6
 

3. Globalne królestwo i podział władzy

Kolejnym elementem poprzedzającym znamię bestii – jest powstanie kraju -bądź tworu w rodzaju unii – który pochłonie cały świat. W księdze proroka Daniela możemy odnajdujemy opis tego wydarzenia, gdzie charakterystycznym wyznacznikiem jest dziesięciu władców, którzy tą “bestią” będą zarządzać.
 
“I powiedział tak: Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi, które będzie różniło się od wszystkich królestw, i pożre całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A dziesięć rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny, który będzie różnił się od pierwszych i poniży trzech królów;”
Daniela 7:23-24
 

4. Głoszenie Świadków

Charakterystycznym zdarzeniem, które musi nastąpić za nim ludzie będą przyjmować znak bestii, będzie głoszenie świadków, których zabije antychryst i rozpocznie się wielki ucisk. [SPRAWDŹ TEŻ: WIELKI UCISK I POCHWYCENIE]

“I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować 
przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory.”
Objawienie Jana 11:3
 
“Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz 
za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, 
aby je zamieniać w krew i porazić ziemię 
wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, 
która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, 
i zabije ich.”
Objawienie Jana 11:6-7
 

5. Fałszywy prorok i antychryst

Za nim jednak pojawi się antychryst, który będzie nadawał znamię bestii
lub na jego rozkaz będą nadawać jego podwładni, musi przyjść fałszywy prorok, który będzie zwiastunem człowieka grzechu.
Przyjście antychrysta nastąpi z wielkimi znakami, które będą tak niesamowite, 
że ludzie uznają kłamliwe mowy bestii i pójdą za nim, uznając go za Mesjasza.
Pan Jezus przestrzega, aby nie wierzyć nikomu, kto się nazywa Chrystusem. Możemy sobie tylko wyobrazić jak wielkie będą znaki towarzyszyć ujawnieniu się antychrysta, że mogą one zwieść nawet wybranych uczniów Pana.
 
“Jeśli wtedy ktoś wam powie: 
Oto tu jest Chrystus, 
albo: Oto tam jest – nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie 
i fałszywi prorocy i będą czynić znaki 
i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych.”
Ewangelia Marka 13:21-22
 
“Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, 
z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;
2 List do Tesaloniczan 2:9
 
Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, 
a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok.
I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach, 
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, 
której śmiertelna rana została wyleczona.
I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje 
z nieba na ziemię na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, 
które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, 
aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.
I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, 
tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, 
którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, 
wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło; I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, 
kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.
Objawienie Jana 13:11-17
 

Rozdział trzynasty Objawienia Jana ukazuje nam oddanie władzy antychrystowi przez fałszywego proroka. Za nim nie nadejdzie niegodziwiec nie ma mowy o znamieniu bestii. Wiele osób porównuje znamię do chipa, ze względu na wykaz, że nikt nic nie może kupić ani sprzedać, ale zapominają oni, że wiele rzeczy musi się wypełnić za nim ludzie będą znaczeni.

 

BĄDŹMY CIERPLIWI – NIE DAJMY SIĘ ZWIEŚĆ

Pismo Święte przestrzega nas przed głoszeniem nieprawdziwych tez, przed nad interpretowaniem słów zawartych w proroctwach wg. własnych poglądów czy pożądliwości – a przede wszystkim przed zwodniczymi mowami o przedwczesnym  nadejściu dnia powrotu Pana Jezusa. Biblia wyraźnie wskazuje nam co krok po kroku ma nastąpić.
 
“Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle 
i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, 
ani przez list rzekomo przez nas pisany, 
jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. 
Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo 
i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, 
co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, 
tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.”
2 List do Tesaloniczan 2:2-4
 

Osoby niesprawiedliwe żyjąc w ciemności najpewniej nie zauważą znaków nadchodzącego końca, jednak ludzie żyjący w Chrystusie powinni zachować czujność, i wyczekiwać opisywanych w Piśmie etapów. Dlatego nie dajmy się nikomu zwieść, że ten czas już nadszedł, obserwujmy, budujmy relację z Panem, nie wchodźmy  we wspólne jarzmo z tym światem i nie lękajmy się, bo nie ważne co miało by się wydarzyć musimy ufać Bogu. Już apostołowie opisywali na kartach Pisma, że czas odkupienia jest blisko – my zaś jesteśmy bliżej o 2000 lat – a nadal oczekujemy wypełniani się proroctw opisanych powyżej.  

“A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.” 2 List do Tesaloniczan 5:1-4
 

Te czasy są coraz bliżej, widać to chociażby po tym, jak bardzo nieprawi są ludzie dzisiejszych czasów – a będą coraz bardziej zepsuci. Jak było za czasów Noego, tak będzie i przy końcu czasów i ci którzy nie będą gotowi na przyjście Pana, nie zdążą skryć się w arce, którą dziś jest Chrystus! Dbajmy o swoje zbawienie, pogłębiajmy relację z Panem, głośmy dobrą nowinę i nie pozwólmy, by ten dzień nas zaskoczył.

Módlmy się o czujność, o mądrość i o wybawienie dla wszystkich zagubionych owieczek. Chwała Panu!
 

Ten post ma 6 komentarzy

 1. Unknown

  I tak przez wasze uspokajanie usypianie spełni się wszystko że wszyscy wezmą znamię besti, ponieważ każdy będzie brał a twierdził , że to jeszcze nie to. Lepiej dmuchać na zimne bo tu o wielką stawkę chodzi , albo niebo albo piekło. Bo jak się okaże że w którejś szczepionce podadzą znamię besti to już będzie za późno. Zostanie tylko płacz i zgrzytanie zębów

 2. Duchowe Pogotowie

  Szczepionka nie jest żadnym znamieniem bestii, kto studiuje Pismo wyraźnie widzi co musi nastąpić. Przy znamieniu bestii będziesz miał kult o którym możesz przeczytać w Objawieniu w rozdziale 13 gdzie oddawali pokłon posągowi a następnie przyjmowali znamię. Możesz zresztą bez szczepienia wszystko zakupić, nawet jak w Francji potrzeba paszportu aby wejść do marketu to do małego sklepu osiedlowego nie trzeba, się tego nadal możesz kupować online bez ograniczeń. Nie bój się szczepień a skoncentruj się na Chrystusie wówczas Pan da ci zrozumienie gdy znamię będzie faktycznie pojawiać się na świecie.
  Bądźmy zawsze oddani Barankowi i Bogu Ojcu. 🙂

 3. Anonimowy

  Cały czas się zastanawiam, czy z tymi trzema szóstkami to na pewno chodzi o zapisaną wartość? "A jego imię 666" – to cyfrowa forma zapisu, odbierająca imię i godność. Dzisiaj wszystko odbywa się drogą cyfryzacji, efektem jest powszechna kontrola i zniewolenie technologiami. Przecież mieliśmy już namiastkę "cyfryzacji" człowieka w postaci obozów koncentracyjnych.

 4. aaaa

  Ze szczepieniami nic nie jest pewne – głosy przeciwników (naukowców a nie znachorów) są bardzo skutecznie uciszane, preparat nie jest zbadany do końca, oficjalne informacje sprzeczne rzeczywistością. Szatan jest bardzo inteligentny i jest doskonałym kłamcą, dlatego uważam że zabijanie przez szczepionki nie jest jednak jego celem. Cel jest o wiele głębszy a covid może być jednym z etapów – polecam przeczytanie dzieł Klausa Szwaba o 4-tej rewolucji przemysłowej i o Covid 19.

 5. Duchowe Pogotowie

  Warto trwać w Słowie Bożym, wówczas gdy będzie czas Bóg wskaże prawdziwe znamię bestii i da zrozumienie jak postępować.
  Pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie.

 6. Duchowe Pogotowie

  Nadchodzący początek boleści zapowiadany przez Pana Jezusa o którym można przeczytać dużo zmieni na świecie, będzie to taka wojna, że druga strona pierwsza były dziecinnymi igraszkami, wystarczy sobie wyobrazić co nastąpi z takim uzbrojeniem jakie posiadają narody. Co do znamienia, a dokładniej słowa użytego w Biblii, to z greckiego jest tłumaczone na wypalany znak itp. Jakiś czas temu wspominaliśmy już o początku boleści, ale ten temat prędzej czy później poruszymy szerzej, oczywiście jak Bóg pozwoli przeżyć.
  https://www.duchowepogotowie.pl/2020/09/wybuchnie-iii-wojna-swiatowa-ratuj.html

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.