Nadchodzi globalne prześladowanie

You are currently viewing Nadchodzi globalne prześladowanie

Aktualnie to co możemy zobaczyć za naszą wschodnią granicą to tylko przedsmak tego co przyjdzie na cały zamieszkany świat.

Prawdziwi chrześcijanie muszą być gotowi na najgorsze.

Według proroctw naszego Pana, presji i agresji wielu nie wytrzyma, którzy nie pokładają całego serca na swoim Zbawicielu i zaczną odwracać się od wiary i przykazań miłości.

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST PRAWDZIWE CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

“A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Ewangelia Mateusza 24:12-13

 

WOJNA ALBO WIĘZIENIE


Aktualnie nie śledzę tego co się dzieje na Ukrainie, wolę ten czas poświęcić na modlitwę, studium Słowa i wiele innych rzeczy, które budują mnie duchowo.
Ósmego marca na telefonie w Googlach wskoczył mi promowany tytuł artykułu o tym, jak mężczyźni pochodzący z Ukrainy
zostali ośmieszeni przy próbie przekroczenia granicy, z powodu braku chęci brania udziału w potyczce wojskowej między Rosją a Ukrainą. Mocno mnie to zaintrygowało i dało mi to do myślenia o tym, że mężczyźni nie mają żadnego wyboru, są przymuszani do grzesznego udziału w wojnach pod dyktando gierek politycznych. Jedyny wybór jaki mają to wojsko albo pójść pod sąd i trafić do więzienia.

 
“I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami.
A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.”

Ewangelia Mateusza 10:18-19
 

Jeżeli w takim momencie ci ludzie nie mogą odmówić, i są zmuszani do zła, to co nastanie gdy nadejdzie wojna zapowiadana przez Pana Jezusa Chrystusa, która częściowo została opisana w księdze Daniela. Wielkie zło spadnie na barki uczniów, gdy będą chcieli realizować przykazania miłości i nie brać udziału w czymś co jest grzeszne w oczach Boga.

 

Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.”
Ewangelia Mateusza 24:8-9

 

“Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych
Objawienie Jana 13:10
 

 

USPRAWIEDLIWIANIE ZŁA


Dzisiaj spotykamy całe masy chrześcijan popierających zabijanie w imię obrony granic państwa. Tak samo czynią katolicy, ich kapłani na każdym kroku próbują usprawiedliwiać wojnę o pokój, co jest absurdalne, oczywiście sami kapłani podkreślają, że duchowni kościoła katolickiego nie mogą brać w niej udziału, co jest w ich przypadku hipokryzją, czyli prosty ludu zabijaj się, a my będzie trzymać się od tego z dala.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO NA ŚWIECIE JEST TYLE ZŁA?]

www.kraków.ipn.gov.pl
 

Przedstawiciele katolicyzmu spotykali się z Hitlerem i nigdy go nie potępili, próbowali wkupić się w jego łaski. Hitler jako polityk próbował wykorzystać naiwnych katolików, a formalnie pogardzał wszelką wiarą i religią, będąc w rzeczywistości wyznawcą ewolucjonizmu.

[SPRAWDŹ TEŻ: KREACJONIZM OBALA EWOLUCJĘ]

Ówczesny “papież” w lipcu 1933r. zawarł konkordat z III rzeszą hitlerowską, a wybuch wojny czy też holocaust i zmiana głowy Watykanu w 1939r, nie zmieniły dobrych relacji na linii nazistowskich Niemiec ze stolicą katolicką.

[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD “PAPIEŻA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZŁOTY CIELEC KATOLICYZMU]

Nie ma co się dziwić pociągów katolicyzmu do wojennych igraszek, dzięki usprawiedliwianiu tego grzesznego zachowania, usprawiedliwiają jednocześnie swoje historyczne krzyżowe wojny. Jeżeli uznali by uczestnictwo w wojnie w jakimkolwiek charakterze jako grzech, tak jak Bóg przekazuje to w swoim Piśmie Świętym, wówczas przyznawaliby, że ich “ojcowie kościoła” łamali przykazania miłości.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

“A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.”
Ewangelia Łukasza 10:27
 

Kto popiera wojnę nawet w obronie, przykłada się do zabijania ludzi. Jak ktoś żyje jako człowiek tego świata, to można nie dziwić się takiemu podejściu, bo sam wyznawałem takie grzeszne poglądy. Byłem patriotą i byłem za tym, aby za wszelką cenę bronić granic Polski. Lecz co możemy myśleć o osobach, które twierdzą, że chcą wykonywać wolę Boga, a odwracają się od miłości i kierują się ku niesprawiedliwości?

[SPRAWDŹ TEŻ: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROWI]
[SPRAWDŹ TEŻ: BÓG, HONOR I OJCZYZNA – PRAWDZIWE PRZESŁANIE]

“Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.”

List Jakuba 1:21-22
 

Ci wszyscy ludzie próbujący przypodobać się światu, będą częścią społeczeństwa, dodającym uczniom Pana Jezusa ucisku i trwogi, najgorsze jest to, że nie będą dostrzegać zła, które czynią, myśląc, że czynią dobrze. Wszystko będzie to wypływać od fałszywych ludzkich nauk, które królują w katolicyzmie czy prawosławiu a nawet już dzisiaj zatruwają środowisko ewangelickie.

[SPRAWDŹ TEŻ: EKUMENIA – JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA]

“To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli.
Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.
A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie.”

Ewangelia Jana 16:1-3
 

Czas tej wielkiej wojny będzie ciężką próbą prawdziwych chrześcijan, ale z Panem każda próba jest do przejścia. Pamiętajcie bracia i siostry, że jak będziecie szli całym sercem za Panem, to On przeprowadzi was do domu Ojca i żadna ciemność was nie zatraci. Choćby sam antychryst miał was zabijać, nie dajcie się emocjom i cielesnemu staremu ja, tylko trzymajcie się miłości agape i przebaczajcie tym, którzy was prześladują.

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK SOBIE RADZIĆ JAK ŚWIAT UPADA]

 
“Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.”

1 List Jana 3:8-18