Niebo naprawdę – obalenie mitów

You are currently viewing Niebo naprawdę – obalenie mitów

Prawie wszyscy słyszeli o drodze do nieba i piekła. Tak naprawdę znacząca większość ludzi na świecie nie zna prawdziwej nagrody obiecanej przez Boga – Nowego Jeruzalem.

 

KŁAMSTWO DIABŁA VS RZECZYWISTOŚĆ

Garść różnych instytucji wmawia ludziom, że kara w ogniu jeziora i siarki będzie trwała wieczność, co oczywiście nie ma potwierdzenia w nieomylnym Piśmie Świętym.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]


O niebie nie zbyt wiele ludzi opowiada, w większości przypadków wiedza kończy się na kwestii życia wiecznego, ale nie znają Dobrej Nowiny przyniesionej przez Pana Jezusa Chrystusa.

Biblia uchyla nam rąbek tajemnicy o nagrodzie która czeka prawdziwych chrześcijan, oczywiście nie ma to żadnego powiązania z tym co świat nam przedstawia o tej pięknej nagrodzie.

Nie raz słyszeliście czy też widzieliście prześmiewcze kreskówki ukazujące Boga jako siwego dziadka w niebie, a wokół latające kupidynki.

Według tego samego schematu ukazywane jest życie w niebie, w którym mielibyśmy grać na harfach wraz z aniołkami przypominającymi malutkie dzieci, aż na wieczność.

Wielbienie Boga na instrumentach jest czymś pięknym i będzie to jeden z elementów uwielbienia Pana w nowej rzeczywiści, ale cała fikcja kreowana przez artystów czy też ateistów próbujących dyskredytować piękno zbawienia, nie ma nic wspólnego z tym, co Bóg przygotował dla Jego sprawiedliwych.

Kłamstwo które tworzy diabeł ma ukazać ludziom fałszywy obraz Boga który by miał być nudnym starcem. Życie wieczne z Panem miało by być prostolinijne i monotonne. Diabeł wprowadził to kłamstwo w ludzkie głowy, po przez Hollywoodzkie filmy, a ludzie wolący fikcję telewizyjną niż Biblijną prawdę, upodobali sobie kłamstwo zamiast żywego Chrystusa z Jego Dobrą Nowiną.

 
“Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Ewangelia Jana 8:44

 

Smutne jest to jak wielu ludzi zawierzyło tym kłamstwom a nie samemu Bogu.
Z drugiej strony przez różne religie, instytucje i organizacje które doprowadzają do ciągłego podziału i szerzenia dezinformacji, mieszają ludziom w głowie w której i tak mają już skrzywiony obraz życia wiecznego.

My również kiedyś szukaliśmy Boga w instytucjach, lecz dzięki Panu który dał nam zobaczyć od środka ich działanie, które odbiega od Biblijnej rzeczywistości. Bóg prowadzi nas drogą którą kroczymy w społeczności z Synem i Ojcem.

Dzisiaj jesteśmy członkami domowej wspólnoty, na wzór pierwszych zborów domowych przedstawiany w Piśmie Świętym, nie posiadamy żadnych struktur, ani nikt nie jest lepszy ani gorszy, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami a naszym Nauczycielem jest Chrystus.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBORY DOMOWE]

Gdy nastąpi moment pochwycenia dla zbawionych, otrzymają nowe nieśmiertelne ciała.

“Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy”
1 List do Koryntian 15:42-43
 

Za nim sprawiedliwi zamieszkają w Nowym Jeruzalem nastąpi królowanie wraz z Chrystusem na ziemi którą znamy, jednak będzie ona przypominała tą z przed upadku Adama i Ewy. Gdy minie tysiąc lat diabeł, demony i wszyscy niesprawiedliwi zostaną osądzeni i zniszczeni. Po sądzie Bożym, Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo na którym da zamieszkać sprawiedliwym w złotym mieście zwanym Nowym Jeruzalem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]

[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

 
“I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.”
Objawienie Jana 21:1
 
Brzmi to całkiem interesująco, lecz to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, która nie zatopi Titanica, lecz da życie z Bogiem Ojcem i Synem Bożym na wieki wieków.
Prócz tego, że materialnie nie będzie już aktualnej rzeczywistości, całe zło które dzisiaj możemy widzieć i cały grzech będzie przeszłością, ludzie będą okazywać sobie zawsze miłość i wszyscy będą braćmi i siostrami. 
  
“I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.”

Objawienie Jana 21:2-7
 

To co możemy usłyszeć w telewizji, w większości bajek, książkach i wielu innych, nie przypomina ewangelii zbawienia którą objawił nam Jezus Chrystus.

 

ŻYCIE W HARMONII BEZ GRZECHU

 
Aktualnie przez człowieka cały świat jest przepełniony grzechem, który przez swoje nie posłuszeństwo skazał całe stworzenie na przekleństwo. Przez Adama i Ewę dzisiaj mamy na świecie śmierć, choroby, przemoc, wojny i wszelkie zło jakie nas otacza, Bóg stworzył świat, bez grzechu, nieskazitelny.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]

W nowej rzeczywistości już nie będzie wojen!


[SPRAWDŹ TEŻ: RATUJ SWOJĄ DUSZĘ – NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]

“Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.”
Izajasza 2:4
 
 
Na początku stworzenia za nim pierwsi ludzie upadli, natura była perfekcyjna, to co dzisiaj oglądamy jest zgliszczami które pozostały po potopie, który odbył się ponad 4 tys lat temu. Wówczas zwierzęta żyły w harmonii i nie zabijały się wzajemnie, sprawiedliwi będą mogli tego doświadczyć już podczas tysiącletniego królestwa.
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1 ]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.2]
 
 
“I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu; także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło.
Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę.
Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża.”

Izajasza 11:6-8
 
 

Na nowej ziemi jaką stworzy Bóg dla dzieci Bożych, już nie będą doskwierać choroby, nie doskonałości i ułomności ciała które tutaj nas – ludzi, dotykają przez grzech, który został zrodzony w ogrodzie Eden przez nieposłuszeństwo pierwszej pary.
W tym pięknym obiecanym czasie, nie będzie już ludzi okrutnych, złych, niesprawiedliwych, bo grzech i jego powinności zostaną usunięte, a wierni Boga dostąpią wielkiej nagrody, żyjąc w nowej rzeczywistości w której nigdy nie będzie już nudy.

[SPRAWDŹ TEŻ: LUDZIE KOŃCA CZASÓW]

 
 
“Czyż nie w bardzo krótkim czasie Liban obróci się w pole, a pole będzie uważane za las?
Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności.
Cisi jeszcze bardziej się rozweselą w PANU, a ubodzy spośród ludzi rozradują się w Świętym Izraela.
Gdyż nastanie kres dla okrutnika, zniszczeje szyderca i zostaną wytępieni wszyscy, którzy czyhają na nieprawość;
Którzy obwiniają człowieka za słowo, zastawiają sidło na tego, który ich strofuje w bramie, i bez powodu doprowadzają sprawiedliwego do upadku.
Dlatego tak mówi PAN, który odkupił Abrahama, o domu Jakuba: Jakub już więcej nie zazna wstydu ani jego twarz już nie zblednie.”

Izajasza 29:17-22
 
 
“Oczy patrzących nie będą zaćmione i uszy słuchających będą uważnie słuchać.
Serce pochopnych zrozumie wiedzę, a język jąkających się będzie mówić pewnie i wyraźnie.
Nieszlachetnego nie będą już nazywać szlachetnym ani o skąpym nie powie się, że jest szczodry;
Nieszlachetny bowiem mówi nikczemnie i jego serce obmyśla nieprawość, aby postępował obłudnie i mówił przeciwko PANU przewrotnie, by wyniszczył duszę głodnego i spragnionego pozbawił napoju.”

Izajasza 32:3-6
 
 
“Będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia, pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża.
Bujnie zakwitnie i rozweseli się w radości i wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana, ozdoba Karmelu i Szaronu. Ujrzą chwałę PANA i wspaniałość naszego Boga.
Wzmacniajcie osłabłe ręce i posilcie omdlałe kolana.
Mówcie do zatrwożonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was.
Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych.
Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni.
Sucha ziemia stanie się jeziorem i spieczona ziemia – źródłami wód. W kryjówkach smoków, gdzie odpoczywały, urośnie trawa, trzcina i sitowie.
I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie zbłądzą.
Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie chodził ani się tam nie znajdzie, ale będą chodzić po niej wybawieni.
Odkupieni PANA powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną”

Izajasza 35:1-10
 

 

I TY SZUKAJ KRÓLESTWA BOŻEGO

Bóg przez swoje Pismo przekazuje nam namiastkę tego co czeka zbawionych, nie tylko ukazuję rąbek tajemnicy ale również obiecuję nam to wszystko.
Każdy może dostąpić zbawienia, ale nie wiesz jak tego dokonać? Jak wykonać pierwszy krok? Przeczytaj temat jak zrobić pierwszy krok: 

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ZMIENIĆ ŻYCIE]

Kiedyś byliśmy zepsutymi młodymi ludźmi, którzy z wiekiem zamiast mądrzeć, popadali w coraz większe bagno tego świata. Nadszedł moment gdy obydwoje staliśmy na progu totalnego zepsucia, wówczas wołaliśmy obydwoje do Pana, chodź wzajemnie nie wiedzieliśmy, że czynimy to samo.  Bóg wyciągnął do nas rękę i uratował, pokazał, że warto Mu ufać i podążać za Nim. Uświadomił nam również, że nie ma Go w instytucjach ani organizacjach, lecz jest blisko każdego z nas.
Gdy studiujemy Jego Pismo Święte On nas uczy jak mamy Go słuchać i ukazuję nam swoją piękną Dobrą Nowinę i pokazuje jak żyć z wiary.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – DEPRESJA CICHY MORDERCA]

 
“I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.”
List do Efezjan 2:1-10
 
Zdjęcie/ blogdabiblia.com.br