Jestem dobrym człowiekiem

You are currently viewing Jestem dobrym człowiekiem

Ostatnio, podczas rozmowy ze znajomą od słowa do słowa, okazało się, że zdarza jej się słuchać vloga pana Szustaka – katolickiego głosiciela, udzielającego się czynnie w mediach społecznościowych. Podczas tej rozmowy dowiedzieliśmy się o jego głoszeniu względem zbawienia. Jako osoby, które każdą informację starają się badać, nie wierząc na słowo – odnaleźliśmy ten filmik w internecie i postanowiliśmy przeanalizować jego spojrzenie.

Wg jego wypowiedzi podpieranych tezami płynącymi z II soboru watykańskiego – każdy człowiek – również ateista – zostanie zbawiony – byle czynił dobrze.

Czy głoszenia pana Szustaka mają cokolwiek wspólnego z prawdą, a jego słowa można podeprzeć Pismem Świętym?

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Czy wystarczy być “dobrym człowiekiem” by zostać zbawionym?

 

W tym artykule postaramy się przybliżyć ten temat i odpowiedzieć na te pytania opierając się na Biblii.

JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM – BÓG MNIE ZBAWI


Ludzie tego świata często na pytanie o swoje postępowanie odpowiadają, “jestem dobrym człowiekiem”. Gdzieś wpojone im zostało, że jeśli nikogo nie zamordowali, nie szukają zła, starają się pomagać innym – to przecież Bóg ich nie odrzuci.

Że potępieni zostaną Ci, których ogół ludzkości uznaje za złych – jak np. Hitler, Mao Zedong czy Kuba Rozpruwacz.

Warto teraz zadać sobie kilka ważnych pytań.
Co to w ogóle znaczy być dobrym człowiekiem?
Kto może zasłużyć na takie miano?
I kto właściwie ustala zasady moralności?

Biorąc pod uwagę miliardy ludzi na świecie – dla każdego moralność może oznaczać coś innego – dla jednego godne pogardy jest zabójstwo – jednak jeśli zamordowany zostanie np. pedofil czy gwałciciel – morderca nazywany jest wówczas bohaterem. Czym jednak różni się od tego, którego zabił?
Jedynie moralnym spojrzeniem społecznym.

Jeśli z naszego słownika wykasowali byśmy słowo “grzech”, a moralność opierali na coraz bardziej przeciąganej granicy – to w pewnym momencie morderstwo czy gwałt przestaną kogokolwiek zadziwiać, a w końcu staną się czymś naturalnym.

Podobnie dziś dzieje się z kłamstwem, kradzieżą, cudzołóstwem. Można by wymienić tego znacznie więcej – ale gdy nasza moralność zaczyna tracić pierwotne wartości – granica poszerza się coraz dalej.

Warto teraz podkreślić, że moralność została nam wpojona przez Stwórce, a zaburzona w chwili, gdy Adam i Ewa sprowadzili grzech na świat.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1]

Jednak nie zapominajmy, że tym który będzie nas sądził wg swoich zasad jest właśnie Bóg – dlatego jeśli pragniemy życia wiecznego, to właśnie wg Bożych norm powinniśmy postępować. Pan jest miłosierny, jest też jednak sprawiedliwym sędziom, który pragnie by swoją moralność opierać na tym, co On właśnie pragnie nam przekazać.

Pismo Święte ukazuje, że nikt z nas nie jest sprawiedliwy, bo każdy dopuścił się w swoim życiu złych czynów i każdy choć raz przekroczył Boże prawo.

Czy w takim razie wszyscy jesteśmy winni śmierci?

 
“Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego”
List Rzymian 3:10

 

Wiele osób w tym momencie się oburzy i powie, że przecież nie robią nic niemoralnego. Postępują dobrze, nikogo nie krzywdzą.

Ale czy na pewno?

Odpowiedzcie teraz w swoich sercach na te pytania:

  • Czy kiedykolwiek skłamałeś?
  • Czy kiedykolwiek patrzyłeś pożądliwie na drugą osobę?
  • Czy coś kiedyś ukradłeś?
    (kradzież to również nielegalne ściągnięcie filmu czy mp3)
  • Czy kiedykolwiek się na kogoś gniewałeś, złorzeczyłeś bliźniemu?
  • Czy kiedykolwiek zazdrościłeś czegoś drugiej osobie?


Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś “TAK”jesteś winny.
I gdybyś dziś stanął przed sędziom na Bożym sądzie mógłbyś usłyszeć tylko jeden wyrok – WINNY!

W takim razie jeśli każdy z nas jest winny śmierci, to kto odziedziczy życie wieczne?

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Piśmie Świętym!

 

“I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.”
Objawienie Jana 20:12
 
 

KOŁO RATUNKOWE – JEZUS CHRYSTUS


Gdy grzech przyszedł na świat, ludzie zaczęli zatracać swoją moralność. Początkowo byli sądzeni ze swoich uczynków, i jeśli nie wykraczali poza Bożą moralność mogli liczyć na ratunek.

Gdy Mojżesz spisał prawo – ukazało ono, co w oczach Boga jest moralne – wtedy by odkupić grzech składano ofiary na ołtarzu w zależności od przewinienia.

Bóg jednak od początku wiedział, że będzie nam potrzebny wybawca.
Ktoś kto raz na zawsze i kompletnie złoży za nasz grzech swoją ofiarę.

Był nim Jezus Chrystus – który oddał za nas największą możliwą ofiarę – SIEBIE, ginąc na krzyżu męczeńską śmiercią, swoją niewinną krew przelewając za nasz grzech.

“Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.”
List do Rzymian 3:26
 

Zapłacił – jednak musimy dać coś od siebie!

WIARA


Zbawieni jesteśmy z wiary. Dlatego gdy uwierzymy zarówno w wielki czyn Chrystusa jak i Jego samego jako naszego Boga i zbawcę – otrzymamy Bożą Łaskę, która otwiera nam bramy do życia wiecznego. Jednak pamiętając, że zarówno Szatan jak i Demony również wierzą w Jezusa – a oni zbawienia nie dostąpią musimy pamiętać również o kolejnych krokach.
 

“W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.”
List do Rzymian 1:17

“A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.”
List do Rzymian 11:6

POKUTA


Bóg dzięki wierze daje nam powołanie do pokuty.
Pokuta to nic innego jak odwrócenie się od grzechu i swojej nieprawości – jeśli sami wykażemy chęć zmiany swojego życia i zaczniemy żyć z wiary – Pan pomoże nam usunąć z naszego życia to co dotąd wydawało się niemożliwe do zrobienia – depresję, życie w kłamstwie, uzależnienia itd.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – DEPRESJA CICHY MORDERCA]

 
“Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?
Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;
Który odda każdemu według jego uczynków”
List do Rzymian 2:4-6
 
“Zbawienie jest łaską Boga, dla nas dla ludzi, bo nikt nie zasługuje na zbawienie przez swoje winy które każdy człowiek gromadzi przez całe życie.Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga.”
List do Rzymian 5:1-2
 

Każdy kto trwa w grzechu i nie pokutuje – nieprzerwanie jest przestępcą wg Bożego prawa. W takim przypadku łaska płynąca z Nowego Przymierza nie obowiązuje.

Tylko ten kto wypełnia prawo miłości staje się dzieckiem Bożym.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

To nie znaczy, że nie przydarzą nam się wpadki i że po jednej pomyłce zostaniemy odrzuceni. Każdy nasz upadek jest bardzo bolesny, ale to powoduje, że jeszcze bardziej staramy się odejść od zła, którego dotąd byliśmy częściom. Nasze stare przyzwyczajenia, świat przesiąknięty grzechem nie raz wciąga nas w swoje sidła – jednak żyjąc wg. woli naszego Pana zauważamy te przewinienia co sprawia, że cały czas się uczymy i wzmacniamy. Gdy na nim pokładamy swoją słabość i wyciągamy ręce – jesteśmy usprawiedliwieni.


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

“Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.”
List do Rzymian 6:1-4
 
“Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach.
I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście;
A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni.
Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości.
Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć.
Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.”
List do Rzymian 6:12-23
 
“Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.”
List do Rzymian 13:12
 

POZNANIE


Jeśli pragniemy tego usprawiedliwienia – musimy pojednać się z Bogiem, stać się Jego przyjaciółmi – a jak wiemy przyjaciela należy poznawać i cały czas podsycać tą relację. Drogą do poznania Boga jest Pismo Święte, w modlitwie przekazujemy Bogu swoje dziękczynienie, opowiadamy o swoich słabościach, o tym z czym musimy jeszcze walczyć. A On nas wysłuchuje, nie zawsze działa tak jak my tego oczekujemy – jednak Jogo plan jest najlepszy i zawsze – niezależnie od sytuacji musimy Mu ufać – bo Bóg się nie myli.


[SPRAWDŹ TEŻ: MODLITWA]

WYSTRZEGAJMY SIĘ ZŁA I WIERZMY


I znów przechodzimy do momentu, w którym czas zadać kolejne pytania.

Czy nasza wiara jest wystarczająca i jeśli już uwierzyliśmy nie musimy nic więcej z siebie dać, bo zbawienia nie można utracić?


Wiele osób pewnie podrapie się po głowie i zastanowi po co tyle pytań, jednak to konkretne pytanie jest dość istotne. W wielu instytucjach, kościołach, zborach często można spotkać się z podejściem “raz zbawiony – zawsze zbawiony” i zachowaniami, w których wiara widoczna jest tylko podczas zgromadzeń, a brak jej w codziennych czynach. Pomijając już życie światem, branie udziału w przyzwyczajeniach odciągających od Boga, zbyt mało widoczne jest miłosierdzie i działania poza swoim kościołem na rzecz Boga. I co w tym najsmutniejsze – popieranie, a także trwanie w grzechu. 

Tego należy się wystrzegać, być czujnym, by samemu z czasem nie stać się letnim chrześcijaninem, albo całkiem zagłuszyć Boży głos wołający o pokutę.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

 


Sama wiara nie da nam zbawienia, a tak nie zrobią tego same uczynki.
Demony też wierzą, a jednak ich czyny doprowadzą ich na zatracenie – podobnie będzie z tymi, którzy nie żyją wg. przykazań miłości.

 

“Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą.”
List Jakuba 2:19
 

Jeśli ktoś w waszym zborze twierdzi, że wiara w wielki czyn Chrystusa oraz jego zbawczą łaskę jest wystarczająca, a sam trwa w grzechu i od niego nie odstępuje, uważając, że nie robi nic złego i jest “dobrym człowiekiem” – uważajcie i najlepiej uciekajcie jak najdalej od takiego miejsca i takich ludzi. (oczywiście po ówczesnym napomnieniu).


Sami spotkaliśmy się z takim zachowaniem. Mianowicie, gdy jeszcze poszukiwaliśmy swojego miejsca, wierząc, że w zborach podległych pod instytucję uda nam się je odnaleźć – trafiliśmy do kościoła, w którym widzieliśmy ludzi trwających w bałwochwalczych przyzwyczajeniach – chodzenie na mecze, oglądanie filmów i seriali w żaden sposób nie pozwalających wzrastać, granie w gry komputerowe. Są to rzeczy tego świata, które odciągają od Boga – sami w ty trwaliśmy i wiemy jak to bardzo niszczy człowieka. Co gorsza pastor tego konkretnego zboru przyzwalał, na to, sam zresztą do wielu rzeczy zachęcał, nie widząc w nich nic złego.

Jakiś czas później, gdy sami już zrezygnowaliśmy ze spotkań w tamtym miejscu, na profilu jednego z pastorów tego też kościoła widzieliśmy zdjęcie, na którym zasiadał do gry komputerowej mającej bardzo grzeszną treść z dopiskiem “majówkę czas zacząć”. Warto dodać, że człowiek ten pracował z młodzieżą, wśród jego odbiorców byli młodzi ludzie, którzy poszukując Boga, otrzymywali sygnały, że życie tym światem to nic złego.

Dlatego prosimy – zachowajcie czujność, bo tacy ludzie przybierają pozory pobożności wypierając się łaski i nauki żywego Boga.


“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”

List do Rzymian 12:21
 
“Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.”
1 List do Koryntian 10:23
 

Jeżeli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem – szukaj odpowiedzi na wszystkie pytania w Piśmie Świętym – tam dostaniesz odpowiedź, co czynić i jak się zachowywać, a Pan pozwoli Ci zmienić swoje życie.

Nie będziesz “dobrym człowiekiem” na pokaz, a w procesie uświęcenia Twoje serce będzie się wybielać i odejdziesz od życia w  grzechu, niesprawiedliwości i bezprawiu. Pamiętaj, że nie to czego oczekują ludzie jest ważne i nie moralność wypisana przez człowieka doprowadzi Cię do zbawienia – a prawo miłości dane od Boga.

Jeśli jeszcze w czymś trwasz – słuchaj Bożego głosu, On podpowiada przez Pismo, przez sumienie a czasem przez innych ludzi co powinniśmy zmienić i pomoże nam to zrealizować. Nie wszystko od razu jesteśmy w stanie zmienić, ale Bóg zna doskonałą kolejność naszego procesu uświęcania.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – DEPRESJA CICHY MORDERCA]

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]

“I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;”

List do Kolosan 1:20-22

Ok – w takim razie czy poza uświęceniem, przykazaniami miłości i czynieniem dobra wg. prowadzenia Bożego, do zbawienia prowadzą nas inne uczynki – np. tradycje, rytuały?

W katolicyzmie można spotkać się z formułą zbawienia z uczynków – którymi są m. in. sakramenty. Nauka ta nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym.

Podczas pierwszego kroku apostazji z kościoła katolickiego, odbyłem na ten temat rozmowę z proboszczem, a on wskazując na sakramenty powoływał się na  list Jana.


“Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.”
List Jakuba 2:17

Warto wspomnieć, że sam list Jakuba nie wskazuje na sakramenty, a na to byśmy będąc Bożymi dziećmi bezinteresownie czynili dobro, byli światłem i pomagali innym w miłości.
Nie chodzi tu rytuały, czy tradycje, które w Bożym postrzeganiu nie są niczym wzmacniającym – a wręcz przeciwnie, trzymają nas przy tym świecie i zniewalają nas. Łaska Boża jest za darmo, a przymus uzyskania sakramentu pokazuje, że musimy coś uzyskać, by Bóg nas do siebie przyjął – dodatkowo płacąc za to materialnie.

Nie o tym mówi nam Chrystus przez Pismo Święte.

“Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga”
List do Kolosan 1:10

 

“Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.”
Drugi list do Tymoteusza 1:9

Kolejną grupą ludzi, którzy chcą dodawać coś do Nowego Przymierza, są ludzie mocno zakorzenieni w Starym Przymierzu.

Podchodzą oni do zbawienia pod pryzmatem prawa Mojżeszowego, zapominając, że Jezus Chrystus wykonał to prawo, i dziś żyjemy pod nowym przymierzem w którym nacisk położony jest stricte na dwa przykazania miłości.

Prawo z tzw. Tory wskazuje nam między innymi czym jest grzech, lecz nie ten będzie zbawiony kto wypełnia prawo, lecz ten kto wierzy i jest oddany Chrystusowej nauce i prawu miłości.

“Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.”
List do Galacjan 2:16

Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy,
ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Habakuka 2:4

 

ŁASKĄ JESTEŚCIE ZBAWIENI


Piękno Dobrej Nowiny jest podkreślone w liście do Efezjan. Żadne uczynki nie mogą nas zbawić, są jednak pięknym darem od Boga abyśmy zawsze dobrze postępowali, ukazywali innym światło płynące od Pana i tym samym dawali świadectwo temu, co Jezus Chrystus i Bóg Ojciec dla nas uczynili.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITÓW ŚWIATA]

Jeśli uwierzymy i oddamy Bogu swoje życie, złe uczynki nie będą się nas trzymać.

Odejdzie złość, kłamliwość i fałsz, nie będziemy złorzeczyć innym, czy postępować niemoralnie wg. moralności określonej przez Boga – nie przez ludzi.
 
Warto pamiętać, że Bóg jest niezmienny, kanon jego zasad jest stały, nie idzie On z nikim na kompromisy – w porównaniu do ludzi, którym bardzo ciężko dogodzić. 
 
Ludzkie pojęcie moralności zmienia się z biegiem czasu, historii, mody. 

Co dla dzisiejszego społeczeństwa jest czymś naturalnym – np. związki homoseksualne – dla ludzi 100 lat temu były czymś nie do pomyślenia.

Dawniej dzieci odnosiły się z szacunkiem do starszych – dziś odnoszą się niegrzecznie, wręcz wulgarnie do pedagogów. Kiedyś, gdy dziecko dostało linijką po rękach za przewinienia, nikt się temu nie dziwił, a rodzice jeszcze popierali nauczycieli za karcenie złego postępowania – dziś takie praktyki odbierane są jako znęcanie i nauczyciel, który słownie skarci ucznia, może stracić swoją pracę.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy się trzymać tych niezmiennych zasad, zapisanych na kartach Pisma Świętego – będziemy wypełniać wolę Bożą, a nasze postępowanie – choć coraz częściej w oczach społeczeństwa odbierane jako niemoralne społecznie, będzie dobre w oczach Stwórcy.


A lepiej jest słuchać Boga, niż ludzi 😉
 
“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
List do Efezjan 2:8-10

 

“Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi;
Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;
Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.”

List do Tytusa 3:3-7
 

Patrząc po sobie, zanim Chrystus nas odmienił, zanim narodziliśmy się na nowo, choć sami uważaliśmy się za “dobrych ludzi” – byliśmy zniszczeni przez grzech. Żyliśmy w kłamstwie, byliśmy wulgarni – choć w odbiorze innych ludzi nie robiliśmy nic złego. Dziś Pan nas odmienił, odmienił nasze spojrzenie na wiele spraw – dziś patrzymy dobrym okiem, wybaczamy, jesteśmy wyczuleni na niesprawiedliwość, jednak nie potępiamy ludzi, a pragniemy im nieść dobrą nowinę i pokazać, że jest wyjście z nieprawości. Każdy ma szansę na zmianę i każdy – nawet największy w oczach ludzi zwyrodnialec zasługuje na drugą szansę.

 

“Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.”
List do Tytusa 2:14
 

Jeśli jeszcze nie narodziłeś się na nowo i zastanawiasz się czy masz jeszcze szansę na zmianę? Odpowiedź jest bardzo prosta – dopóki żyjesz, wszystko się może zmienić. Nie możemy ci obiecać, że w oczach ludzi będziesz dobry – ale możesz dążyć by stać się takim w oczach Boga. W porównaniu do ludzi Boże standardy dobra się nie zmieniają. Jeśli uwierzysz i będziesz pokutował od grzechu, Pan Ci pomoże w twojej przemianie, odmieni twoje serce i pokaże czym jest dobro.

Jezus Cię kocha! Chce byś był w Jego szeregach – jako dobry żołnierz miłości!

 
“Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.”
1 List Jana 3:7-8
“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”
List do Rzymian 12:21