Ekumenia jedna światowa religia

You are currently viewing Ekumenia jedna światowa religia
 

Czy to możliwe, żeby kościół katolicki mógłby połączyć się z kościołami protestanckimi czy prawosławnym?

Jest to bardziej realne niż by mogło się wydawać.

Tendencje ekumeniczne po raz pierwszy ujawniły się w XIII wieku i trwały do XV wieku (sobór Lyoński II, sobór Florencki), które tak na prawdę miały doprowadzić do zdławienia wszelkiej krytyki postępowania katolickich praktyk.

PROTESTANCKI EKUMENIZM


Prawdziwy ruch ekumeniczny tak naprawdę rozpoczął się w XIX wieku z ramienia kościołów protestanckich, ale nabrał rozpędu w XX wieku.

“Nurt doktrynalny i praktyczny zorganizowały 1938 w Utrechcie wspólną konferencję, której celem było opracowanie statutu organizacji ekumenicznej, mogącej skupić wszystkie Kościoły. Organizację tę powołano w Amsterdamie 1948, podczas konferencji ekumenicznej z udziałem 147 Kościołów, jako Światową Radę Kościołów (ŚRK) z siedzibą w Genewie.”
PWN
 

W Polsce spory nacisk na udział w ekumenii rozpoczął się głównie po II wojnie światowej. W 1946 roku powstała “Polska rada ekumeniczna” skupiająca kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Prawosławnym, Kościół Ewangelicko-Reformowany, kościół Polskokatolicki, kościół Starokatolicki Mariawitów, kościół Baptystów, kościół Metodystyczny.
Kościół Rzymsko Katolicki w Polsce zmienił swój stosunek po uchwaleniu dekretu o ekumenizmie na II soborze Watykańskim w 1964r. W którym uchwalono, że “rozłam powstał przez braci, katolików i niekatolików”.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

DO CZEGO TO PROWADZI?


Do czego dąży ekumenia?

Czy jest to zdrowe podejście łączyć wszystko w jedno?

Głównym hasłem przewodnim ekumenii jest przekręcany fragment z Ewangelii Jana 17:21 “Aby wszyscy byli jedno…” lecz czy my ludzie kroczący przyobleczeni w Chrystusa, mamy iść w ramię w ramię z ludźmi, którzy głoszą rzeczy przeczące Pismu Świętemu?

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO]

 • Czy aby na pewno chcemy iść razem z ludźmi którzy głoszą, że Pan Jezus to Archanioł Michał?
 • Czy chcemy wywyższać ludzi?
 • Czy chcemy ukazywać, że Bóg Ojciec jest gniewny a, że tak zwani święci są osobami, które mogą przebłagać Boga przed Jego gniewem?
 • Czy chcemy ufać ludziom, którzy poświęcają się marności tego świata zamiast oddać swoją wolę Stwórcy?
 • Czy przyjmowanie świąt wywodzących się z  pogaństwa jest czymś dobrym?

[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS – BÓG YHVH]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOGA]

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZY PAN JEZUS JEST ARCHANIOŁEM MICHAŁEM?]
[SPRAWDŹ TEŻ: TRADYCJA POGAŃSKIEJ WIELKANOCY]
[SPRAWDŹ TEŻ: KULT ZMARŁYCH – CZCZA GADANINA]

Pytania możemy pomnażać, ale natchnione Słowo Boże przestrzega nas przed łączeniem się z ludźmi, którzy błądzą, aby nas nie zwiedli, mamy trzymać się zdrowej nauki, a nie pozwalać na kompromisy.

 

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.
Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.”

2 List Jana 1:9-11“Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi,
do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką.
Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki,
i wytnijcie ich święte drzewa.”

Księga Wyjścia 34:12-13

 

“Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi.
Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami?
Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg:
Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,
i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami
– mówi Pan Wszechmogący.”
Drugi List do Koryntian 6:14-18
 

CEL – ŚWIATOWA RELIGIA


Próby łączenia się w jeden “kościół” z pod znaku krzyża to nie jest ostateczny cel, ekumenia idzie o krok dalej i dąży do powolnego łączenia się religii, zaczynając od wyżej wymienionych, idąc przez Islam, Judaizm, a kończąc na takich jak Buddyzm czy Hinduizm.
 

Spotkania jednoczące te religie odbywają się systematycznie. Na tych spotkaniach podkreślają, że wierzą w jednego tego samego Boga, ale każdy inaczej.

 

“Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw
i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was wprowadzę,
abyście w niej mieszkali.
A nie postępujcie według obyczajów tego narodu,
który wypędzam przed wami.
To wszystko bowiem czynili i obrzydziłem ich sobie.”

Kapłańska 20:22-23


W kwestii ekumenii na poziomie światowej prym wiedzie tutaj katolicyzm.
Tak uwielbiany w Polsce Karol Wojtyła, miał duży wkład do rozpędzenia się tej ideologi na świecie. Za swojej kadencji biskup Watykanu, nosił przydomek “papież dialogu“, bez powodu tak nie został nazwany, wszystko zawdzięczał swojej pracy na rzecz ekumenizmu, gdzie jednym z ciekawszych spektakli mogliśmy oglądać w Asyżu w 1986r.

[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD “PAPIEŻA”]

fot. ZIHNIOGLU/SIPA
Karol Wojtyła całuje muzułmański koran. foto/ mieczducha888

[SPRAWDŹ TEŻ: ISLAM RELIGIA MIŁOŚCI?]
[SPRAWDŹ TEŻ: PORÓWNANIE GŁOWY ISLAMY Z MESJASZEM]

Reprezentanci tych kościołów wmawiają ludziom, że każdy może wierzyć inaczej, bo i tak każdy wierzy w tego samego Boga i tutaj powstaje problem, bo tak nie jest, ale to nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, aby widzieć, że przykładowo buddyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Tak można wymienić po kolei każde wyznanie, które różnią się od siebie diametralnie.


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Również aktualnie odbywają się takie spotkania, a katoliccy reprezentanci pracują bardzo prężnie do sukcesywnego “dialogu”, ku budowaniu struktur jednej światowej religii.

 
fot. worldreligionnews.com

WSZYSTKO W SWOIM CZASIE


Czy w ogóle uda się dopiąć ekumeniczny plan jednej światowej religii, tego nie wiemy, ale jakie są zamysły i działania uderzające w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa są bardzo jawne i widoczne. Odkupiciel jest wypierany w momencie, gdy mówimy, że inne wyznania wierzą w to samo, tyle, że na swój własny sposób.
Jest to bluźnierstwo i zbezczeszczenie ofiary naszego Pana na krzyżu, który wyrwał nas z niewoli grzechu.


[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]

“Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem?
Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.”
1 List Jana 2:22
 

Jeżeli by miało dojść do jednej światowej religii, według nas nastąpi to nie wcześniej, niż po początku boleści, który będzie straszną wojną z opłakanymi skutkami dla całej zamieszkałej ziemi. Wówczas antychryst miałby gotowy grunt do zwodzenia całego świata i na czele światowej religii mógłby się nazwać fałszywym Chrystusem.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY NADCHODZI ZNAMIĘ BESTII?]


“Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.”
2 List do Tesaloniczan 2:3-6
 
“Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.
Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
1 List Jana 2:18-19
 

Trzymajmy się zdrowej nauki Chrystusa, bo tylko On jest drogą, prawdą i życiem, a próbując trzymać się kurczowo ludzi, możemy podążyć w miejsce, do którego Bóg by nie chciał abyś przynależał.

Pamiętajcie, że pierwszymi zborami, były kościoły domowe, które są prawdziwymi rodzinami w Chrystusie. Nie idźcie na układy, które są promowane w instytucjach i organizacjach, słuchajcie tylko naszego Pana, bo nasz Bóg nie poprze mieszania się w ekumenicznego konia trojańskiego.

[SPRAWDŹ TEŻ: KOŚCIOŁY DOMOWE]
[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: YOUTUBE – DIABEŁ MISTRZ KŁAMSTWA]“Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.”

Wyjścia 20:2-3

Zdjęcie główne/źródła: Paweł Kłys; Catholic Church (England and Wales)/flickr.com; PAP/EPA;  Xinlanwang; https://www.sutori.com; https://pl.wikipedia.org; https://mmnews.tv ; Combo/Coexist

Ten post ma 2 komentarzy

 1. JurekD.

  ANGLIKANIZM ZAŁOŻYŁ KRÓL ŻONOBÓJCA.

 2. Wszystkie instytucje błądzą, chodź wiele ludzi uważa, że idzie prawidłową drogą, to Bóg takich nie popiera, na dzień dzisiejszy, instytucji i organizacje działają jak sekty, trzymają ludzi w swoich kręgach bo bez nich nie istnieją i nie mają profitów, chodź jak wcześniej wspomniałem. Kiedyś sam bym wpadł w ręce instytucji szukając Pana, ale On dał mi zrozumienie, chociażby przez właśnie ekumenie z tematu, wówczas jako młody chrześcijanin, nawet nie narodzony na nowo, zacząłem się zastanawiać nad sensem wszystkich instytucji.

  Pozdrawiam i zachęcam do trwania w Słowie Bożym i w żywej relacji z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. W nich dwóch jest prawda, nie w żadnych organizacjach i instytucjach.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.