Hulaj dusza – PIEKŁA NIE MA!?

You are currently viewing Hulaj dusza – PIEKŁA NIE MA!?

Ludzie dopiero brali udział w święcie, które miało rzekomo przypominać przyjście Chrystusa na świat, a parę dni później często te same osoby, nawet nie chcą pamiętać o żywym Bogu.

WSZYTKO WOLNO, ALE CZY WARTO?


24 grudnia ludzie zbierali się w swoich domach pod pretekstem narodzin Chrystusa, chodź tak na prawdę to święto nie ma nic wspólnego z Jego przyjściem na świat. Do zapoznania się z faktami o fałszywej dacie narodzin Mesjasza przeczytacie więcej tutaj
[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

[SPRAWDŹ TEŻ: BLUŹNIERSTWO W KOLĘDACH]

Jednego dnia pod pretekstem Boga ludność próbuje przybierać pozór pobożności, lecz raptem tydzień później, Pana mają w zapomnieniu i oddają się rozpuście i pijaństwu.

[SPRAWDŹ TEŻ: KONIEC JEST BLISKO]

Czy Bóg Ojciec wraz  z Panem Jezusem błogosławią takiemu postępowaniu?

“Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości;
Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości.”

List do Rzymian 13:13-14


“Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.”

List do Galacjan 5:16-25

“Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu,
Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.
Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.
Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.
Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.”

1 List Piotra 4:1-5

 

NIE DAJCIE SIĘ SKUSIĆ

Chcecie uwielbić Chrystusa, to oddajcie mu kontrole nad swoim życiem, zaprzestańcie wprzęgać się w zło tego świata, odetnijcie swoją codzienność od diabelskiego wpływu.

[SPRAWDŹ TEŻ: YOUTUBE – DIABEŁ MISTRZ KŁAMSTWA]

Nie tylko pijaństwo, narkotyki i wszelkie inne “zabawy” podczas imprezy noworocznej są złe, tego dnia ludzie nie chcą być blisko Boga, bo wolą oddawać się rozpuście. Tak jak Bóg nie popiera obchodów pogańskiego święta z 24 grudnia, tak źle patrzy na wprzęganie się w grzeszne imprezowanie.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO: UWOLNIENIE Z UZALEŻNIEŃ]

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus chcą aby każdy doszedł do Królestwa Niebieskiego i każdy doznał nagrody jaką jest życie wieczne.

“Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”
1 List do Tymoteusza 2:4
 

Gdy będziecie żyli grzechem tego świata i oddawali się żądzom ciała, zostaniecie potępieni i dostąpicie wiecznego oddzielenia od Boga. Każdy kto nie chce zostać zniszczony i dostąpić wielkiej nagrody zbawienia, powinien przygotować się na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO NA ŚWIECIE JEST TYLE ZŁA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]
[SPRAWDŹ TEŻ: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]
[SPRAWDŹ TEŻ: DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]

“Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

Ewangelia Łukasza 21:34-36
 

Każdy może zostać zmieniony przez Zbawiciela i podążać do Królestwa Bożego.
Nikt z nas nie ma wystarczająco sił w samym sobie aby dokonać zmian życia o 180 stopni i nikt nie może się sam zbawić, dlatego wystarczy, że w sercu prawdziwie pojawia się wam chcieć pojednania z Panem Jezusem Chrystusem i Bogiem Ojcem. Oni pomogą podejść do prawdziwej pokuty, która nie jest żadnym klęczeniem na grochu, a odstąpieniem od grzesznego zachowania. Boża rodzina da wam wykonanie tego co dzisiaj nawet nie przechodzi wam do głowy.

[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM WIĘC ZOSTANĘ ZBAWIONY]

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITÓW]