Chwała na wysokości…

You are currently viewing Chwała na wysokości…

Co raz bliżej święta, tylko czyje święta? Rok temu Bóg pozwoli nam na opublikowanie części dotyczącej Biblijnych dowodów na to, że Jezus nie urodził się w grudniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

 

BLUŹNIERSTWO! NIE ŚWIĘTO.


Serca nasze się wypełniają smutkiem, gdy widzimy jak wielu ludzi oddaje się tym bluźnierczym świętom. Ludzie myślą, że śpiewając kolędy uwielbiają Boga, a tym czasem bluźnią imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Diabeł cieszy się gdy widzi jak ludzie, którzy chcą być posłuszni Bogu, postępują i wypełniają bluźniercze praktyki wykonując obrzydliwe tradycje związane z grudniowymi obchodami.

[SPRAWDŹ TEŻ: DIABEŁ OJCIEC KŁAMSTWA]

 
Same święta są zmieszane z postępowaniem tego świata i pogańskimi tradycjami. Śpiewanie tzw. kolęd i obchodzenie innych tradycji jest bluźnierczą praktyką skierowaną przeciw całemu prawdziwemu chrześcijaństwu. 
 
 

Czy ktoś z was obchodząc urodziny jest ubierany w pieluszki i śpiewa mu rodzina “lulaj lulaj”.

Wątpię by ktokolwiek z was chciałby być tak poniżany przez innych, dlatego praktykowanie takich pieśni jest obrzydliwe w oczach Pana.
 
“Oddal ode mnie wrzask waszych pieśni, bo nie chcę słuchać dźwięku waszych cytr.”
Amosa 5:23
 

ALFA I OMEGA, A NIE DZIECIĄTKO


Słowo Boże które jest wyznacznikiem wszelkiego podejścia jakie powinni mieć chrześcijanie, wskazuje nam, jaki był Chrystus przed przyjściem na świat i jak wyglądał Syn Boży w trzecim niebie gdy objawił się Janowi długo po zmartwychwstaniu.

 

“Wówczas Żydzi powiedzieli do niego:
Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Zanim Abraham był, ja jestem.

Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać.
Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni,
przechodząc między nimi, i tak odszedł.”

Ewangelia Jana 8:57-59
 

Pan Jezus na ziemi był człowiekiem ale po za swoim stworzeniem jest Bogiem Wszechmogącym Alfą i Omegą:

[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS – BÓG YHVH]

“Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim
i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby;

Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni.
Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów,
które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry,
Sardes, Filadelfii i Laodycei.

I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie.
A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;

A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia.
Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.
W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.”
Objawienie Jana 1:10-18
 
Majestat Baranka Bożego, był tak potężny, że Jan aż prawdopodobnie zemdlał , dlatego Jego wielkość, chwała, moc jest niewyobrażalna dla naszych ziemskich rozumów, dlatego ukazywanie Syna Bożego Wszechmogącego, jest bluźniercze wobec całej Bożej rodziny Ojca i Syna.


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Zaprzestańcie tych praktyk i pokutujcie od swoich złych uczynków, gdyż Bóg wybaczy wam ten błąd nie wiedzy, przeoczenia.
Nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nie są skorzy do gniewu, a do przebaczenia i miłosierdzia, ale odrzucanie prawdy i trwanie w ludzkich grzesznych tradycjach, czyni ludzi nieposłusznymi, a wszelkie nieposłuszeństwo prowadzi do zatracenia i wiecznej anihilacji.


[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]
[SPRAWDŹ TEŻ: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Robert

  Zwracam twoją uwagę na fakt , że Pan Jezus nie jest niemowlęciem! Jest Panem Bogiem Wszechmogącym Królem Izraela, który siedzi na tronie, przed którym ma się zgiąć wszelkie kolano na ziemi, pod ziemią i w niebie. Nie klękaj więc przed bałwankiem w żłobie bo to jest bałwochwalstwo! Zastanów się czy to w czym bierzesz udział tj. w największej bałwochwalczej imprezie, podoba się Panu Jezusowi! Jeśli ludzie znali Pana Jezusa z ciała to teraz już nie znają i nigdy już nie poznają jako człowieka (2Kor.5,16) Jedynym dniem uświęconym przez Pana Jezusa jest dzień sabatu czyli każda sobota tj. siódmy dzień tygodnia, w którym odpoczął po dziele stwarzania. Każdą sobotę należy uważać za dzień poświęcony Panu Jezusowi gdyż jest Panem sabatu (Łuk.6,5)! Jako przymierze wieczne między Sobą a swoim ludem. Weź pod uwagę, że Królestwo Duchowe Pana Jezusa to nie jest pokarm ani napój abyś jadł i pił (Rzym.14,17)! Pokarm nie zbliża do Boga więc rozważ co mówię a Pan Jezus da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Biorąc na logikę- ty zapewne nie chcesz aby ktokolwiek tarmosił cię za policzki traktując jak bobaska: ko-ci ko-ci ko-ci słodkie maleństwo!!! Jeśli jesteś np. prezesem firmy to domagasz się odpowiednich tytułów od pracowników np. panie prezesie.
  Dlatego traktuj Króla królów Pana panów Pana Jezusa Chrystusa z należną powagą i szacunkiem, gdyż nie pozostawi bez kary nikogo kto się spoufala ze swoim Stwórcą!
  Przysłów 16:16 Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. (Co oznacza SPOUFALAĆ SIE Z BOGIEM?)

 2. Duchowe Pogotowie

  Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu.

  Po twoim komentarzy wnioskuje, że nie przeczytałeś tekstu a zadziała na ciebie obrazek na którym jest ukazane bałwochwalstwo katolickie, ja nie obchodzę tych pogańskich świąt, mijam je szerokim łukiem bo się ich brzydzę.
  Pan Jezus jest Alfa i Omega a nie dzieciątkiem jak Go przestawiają, więc musiałem napisać artykuł o tym jak bluźnią przeciw wielkiemu Dawcy życia.

  Pozdrawiam w Jezusie Chrystusie 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.