Świadectwo dnia codziennego – “Chwała tylko Bogu”

You are currently viewing Świadectwo dnia codziennego –  “Chwała tylko Bogu”

Pan dał mi w ostatnie dni przemyślenia na temat chwały jaką Mu powinniśmy oddawać. Uważam, że powinienem się z wami podzielić tym co Pan wkłada mi do serca. Wielu z was na co dzień zdaje sobie sprawę z tego co przeczyta, a może nie którym odświeży się coś, co może zaczęło umykać w nawale codzienności i przytłaczającego niesprawiedliwego świata, który nas otacza.

PROCES UŚWIĘCENIA

 

Każdemu kto przechodzi proces uświęcenia i zmiany, które Bóg w nas kształtuję, stają się co raz bardziej widoczne dla nas czy dla ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.

Proces uświęcenia trwa do końca życia. W tej kwesti podam za przykład moją osobę; miałem nerwicę i denerwować potrafiłem się na wszystko, lecz Zbawiciel odebrał mi przez swojego Ducha tą chorobę, co nie oznacza, że dzisiaj w cale nie potrafię się zdenerwować, a najczęściej objawia się to podczas wychowaniu dwójki dzieci, które potrafią czasem testować na maksa cierpliwość rodzica. 

Ania została uwolniona od myśli samobójczych, Pan zabrał depresję z jej życia i tak samo każdego dnia przechodzi uświęcenie, które pochodzi od Stwórcy.

[SPRAWDŹ TEŻ: DEPRESJA CICHY MORDERCA]
[SPRAWDŹ TEŻ: GNIEW NIE MUSI OZNACZAĆ KOŃCA]

 
 
 “Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca.”
Objawienie Jana 22:11
 
 

Wielu chrześcijan brnie w ślepy zaułek pod hasłem łaski, gdzie dzisiaj uważają, że mogą robić co chcą, bo uwierzyli w Pana Jezusa, Jego wielki czyn na krzyżu i zmartwychwstanie i że to im daje już zbawienie, zapominając, że każdego dnia musimy żyć na chwałę Pana w ciągłym uświęceniu. Niestety takie osoby potrafią dalej żyć w różnych grzechach, przez to nie żyją pod łaską, a pod karą płynącą z prawa.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

 
 

CHWAŁA TYLKO BOGU

 

W ostatnich dniach miałem parę sytuacji, w których osoby z pracy wdawały się ze mną w rozmowy o zmianach widocznych jakie ustalił Pan w mojej osobie w aktualnym uświęceniu. Mogłem usłyszeć od swojego pracodawcy, że schudłem czego wcześniej nie dostrzegł, na to usłyszał, że wszystko dzięki Bogu, jest to dla niego świadectwo, po tym jak usłyszał kiedyś Dobrą Nowinę i część mojego świadectwa nawrócenia, oczywiście wskazałem mu, że to tylko i wyłącznie działanie Pana Jezusa, a nic ze mnie.

[SPRAWDŹ TEŻ: CHRZEŚCIJANIN W PRACY]
[SPRAWDŹ TEŻ: 7 SPOSÓB ABY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]

 

Kolejną sytuacją były rozmowy ze współpracownikami, którzy wymieniali różne aspekty zmian w charakterze i działania Pana, które staram się im wskazywać, aby i oni mogli być zbawieni. Każda jednak z tych osób stwierdza, że te zmiany zawdzięczam sobie, silnej woli czy motywacji, a w takim momencie zadaniem chrześcijan jest wskazanie na wielkiego Stwórcę, któremu należna jest chwała za to co zmienia w swoich uczniach. Jeszcze raz podkreślę sami bez Niego nic nie możemy, chyba że tylko źle czynić i grzeszyć.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM]

 
 “Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.
Ewangelia Jana 15:5
 
 
Trwajcie w naukach Pana, nie szukajcie chwały od ludzi za to, że kogoś obdarowaliście miłosierdziem, bo nowe serce, które kocha ludzi jest od naszego Pana, który nas zmienił i powołał do tego abyśmy postępowali w miłości względem bliźnich.
Pan nas umiłował i po przez swojego Ducha Chrystusowego, którym w nas działa daje nam wydawać obfity owoc Ducha, abyśmy właśnie przynosili chwałę Panu Jezusowi i Bogu Ojcu.
“Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.”
1 List do Koryntian 15:10

 

 “Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.
Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.”

List do Galacjan 5:25-26
 
 “Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców;
Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.
Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.”

Psalm 1:1-3
 

MIŁUJCIE A NIE PRZEKLINAJCIE!

 

W aktualnej sytuacji sanitarnej w której nam przyszło żyć, wielu chrześcijan wpadło w pułapkę teorii spiskowych, ciągłemu interesowaniu się tym co powiedzą lekarze z jednej czy drugiej strony barykady, przy tym gardząc tymi, którzy postanowili przyjąć lekarstwo w postaci płynu wstrzykiwanego.

Co Wam Bóg przepowiedział przez swoje Słowo? Że macie miłować każdego, a nie wybranych, macie miłować największych wrogów i za nich się modlić, a jak się nie zgadzacie z jakąś tezą medyczną, to nie nawołujcie do buntów, nie wspominając o waszych chęciach do buntów przeciw władzy.

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK SOBIE RADZIĆ GDY ŚWIAT UPADA ]
[SPRAWDŹ TEŻ: KAŻDA WŁADZA JEST OD BOGA]

 

“Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.
A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych.
Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.
Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza.”

2 List do Tymoteusza 2:1-4

 

To wszystko wygląda dokładnie tak, gdy Izrael szemrał przeciw Mojżeszowi i Aaronowi na pustyni, jest to wasza próba powrotu do Egiptu, zamiast być nowymi stworzeniami, oddajcie swój czas i poświęcenie temu co jest nie potrzebne, zamiast czytać artykuły o c19, lepiej poczytaj Słowo Boże, pomódl się, wyjdź na spacer i porozmawiaj z kimś i nieś Ewangelię, cokolwiek rób, byle na chwałę Pana, a nie na postępuj według własnego strachu, pożądliwości czy innych czynników które pchają cię w przeciwną stronę niż tą, którą chce abyś podążał Pan.

 

 “Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.”
List do Rzymian 12:14
 
Zawsze bez względu na okoliczności postępujcie tak aby Bogu przynieść cześć i chwałę!
Nie wiesz jak to zrobić, módl się z wiarą do Pana a na pewno ci da zrozumienie i wykonanie. 
Wykonuj przykazania miłości i poddawaj się ciągłemu uświęceniu, wówczas prawdziwie będziesz żyć pod łaską, a nie pod prawem.
 
 
 “Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie.
A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych.”

Ewangelia Marka 12:30-31
 
PS.
Chcielibyśmy prosić was o modlitwę za niezbawioną koleżankę Jarka z pracy, która będzie miała operację w poniedziałek, aby nie tylko Pan dał jej zdrowie i odebrał swoją należną chwałę, ale również o to, aby cała ta sytuacja była dla niej momentem przemyśleń, że Bóg ją doświadcza aby wyciągnęła do Niego ręce i oddała swoje życie Panu i stała się dzieckiem Bożym.