Rozwód – wyjątek z Ewangelii

You are currently viewing Rozwód – wyjątek z Ewangelii

Czy rozwód jest dopuszczany przez Boga?

Takie pytanie zadaje nie jeden młody chrześcijanin, który nie wiem czy w przeszłości dobrze postąpił i zastanawia się czy może poślubić inną kobietę?
Czy jego aktualna decyzja może być właściwa przy ewentualnej rozłące z partnerką?

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY DŁUGO TRWAŁE MAŁŻEŃSTWO JEST DZISIAJ MOŻLIWE?]

Wówczas najczęściej człowiek zaczyna szukać informacji i odpowiedzi tam gdzie nie powinien, czyli u ludzi, zamiast u Cudownego Doradcy, Boga Wszechwiedzącego u którego jest wszelka mądrość.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

“Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.”
Księga Jeremiasza 17:5

WYJĄTEK MATEUSZA

Zainteresowana osoba która poszukuje informacji o ewentualnym rozwodzie np. w internecie, bardzo szybko odnajdzie “pozwolenie”, które jest powszechnie propagowane w wielu kościoła protestanckich.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO JEST TYLE ZŁA NA ŚWIECIE?]

Mowa tutaj o tak zwanym wyjątku Mateusza, który miałby dawać zielone światło do rozwodu. Osoby popierające takie praktyki wskazują dwa fragmenty Ewangelii Mateusza, z rozdziału 5 i 19:

 
“A ja wam mówię, że każdy, kto oddala swą żonę, poza sprawą nierządu, czyni ją [osobą], względem której scudzołożono, a kto by oddaloną pojął – cudzołoży.”
Ewangelia Mateusza 5:32 – Przekład EIB
 
A ja wam mówię: Każdy, kto porzuca swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo, i każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną, czyni z niej cudzołożnicę.
Ewangelia Mateusza 5:32 – Przekład Świętego Pawła

 

“Mówię wam zaś: Ktokolwiek oddaliłby swoją żonę nie za nierząd i pojął inną – cudzołoży”
Ewangelia Mateusza 19:9 Przekład EIB
 
“Dlatego mówię wam: Oprócz przypadku nierządu, jeśli porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży.”
Ewangelia Mateusza 19:9 – Przekład Świętego Pawła
 

W obydwu przekładach dosłownych jest użyte słowo “nierząd”, które nie oznacza tego samego co “cudzołóstwo”.

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJA BIBLIA TYSIĄCLECIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJA UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA]

Słowo greckie “porneia” (STRONG 4202 ) użyte jako nierząd, oznacza również prostytucje, wszeteczeństwo, rozpustę.
Za to słowo w języku greckim używane do cudzołóstwa brzmi “moichao” (STRONG 3429)

W RZECZYWISTOŚCI BRAK WYJĄTKU

Cały ten wyjątek nie jest żadnym wyjątkiem, wręcz te wersety należy pojmować, jako nakaz, jaki Pan Jezus wydaje chrześcijanom, aby rozstać się z małżonkiem, który w praktycznym i teoretycznym stanie nie jest nim w oczach Boga, by nie dopuszczać się grzechu wszeteczeństwa.

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS WZYWA DO POKUTY]

Jako przykład możemy dać związek małżeński między bratem a siostrą, który jest kazirodztwem i w oczach Najwyższego nie jest on ważny.

Ludzie przynależący do wielu instytucji, próbują tłumaczyć swoje rozwody, gdzie w oczach Boga są one nadal aktualne. Żadna zdrada czy inny zły czyn małżonka, nie może dać zielonego światła do zerwania przymierza małżeńskiego.

[SPRAWDŹ TEŻ: KONIEC JEST BLISKO]

 

“Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.
Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.”
List do Rzymian 7:2-3

ZDROWA NAUKA BOŻA


Nie dajcie sobie wmawiać, że z jakiegoś powodu możecie rozstać się ze swoim małżonkiem, bo jesteście związani przymierzem małżeńskim, aż do śmierci, bo jak Pan Jezus mówił i wskazywał, co zostało złączone, człowiek nie może rozłączyć.

 
“Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną;
I będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.

Ewangelia Marka 10:7-9
 

Łatwo wpaść w pożądliwości swojego serca i nie słuchać głosu Pana Jezusa, dlatego każdy bacznie powinien trwać w zdrowej społeczności z Synem Bożym i Bogiem Ojcem, bo Oni dwaj są Wszechmogący i Oni mogą wyprowadzić z każdej mylnie pojmowanej nauki.

[SPRAWDŹ TEŻ: MIŁOŚĆ WIELU OZIĘBNIE]

Nie chcę abyście wierzyli na słowo naszej stronie, lecz abyście poświęcili swój czas na studium nad Słowem Bożym i w prośbach w modlitwie nad zrozumieniem danego tematu. My, ludzie z natury jesteśmy niecierpliwi i chcemy posiąść wiedze natychmiastowo i przez to często wpadamy w nauki ludzi, którzy nie dostatecznie dobrze przepracowali daną sprawę z Panem.

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZATRZYMAĆ UCIEKAJĄCY CZAS?]

Lecz poświęcony czas studium i modlitwie zaprocentuje w poznanie i nie dajmy się zwodzić mylnym naukom, takim jak nieśmiertelna dusza, trynitarianizm czy wyjątek Mateusza.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.1: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.2: DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.3: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]
[SPRAWDŹ TEŻ: MIECZDUCHA888: BINITARIANIZM – KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?]

Pułapek diabła jest znacznie więcej, dlatego strzeżcie się i pokładajcie ufność w Panu.

[SPRAWDŹ TEŻ: STRZEŻCIE SIĘ ZŁEGO]