Biblia – List od Boga

You are currently viewing Biblia – List od Boga
 

Najlepszy bestseller wśród książek jaki możemy sobie wyobrazić, który jest na pierwszym miejscu od wielu lat, to nieomylna Biblia.

Pismo Święte jest listem od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa do nas, do ludzi. Bóg chciał przekazać nam nadzieję lepszej przyszłości i miejsca, którego możemy dostąpić dzięki zbawieniu w Synu Bożym. Nasz Pan musiał oddać za nas życie, bo przez nas, przez ludzi śmierć została przyniesiona na ten świat i przez czyn pierwszej pary, potrzebujemy przebaczenia za nasze grzechy.

[SPRAWDŹ TEŻ – NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITÓW]
[SPRAWDŹ TEŻ – JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM – NIE POTRZEBUJE ZBAWICIELA]
[SPRAWDŹ TEŻ – ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.”
Księga Rodzaju 3:3
 
 

BÓG AUTOREM BIBLII

 

Bóg czuwał nad całym procesem tworzenia Słowa Bożego. Z całej Biblii część tekstu dyktował osobiście, między innymi częściowo pięcioksiąg Mojżeszowy czy proroctwa. Wszystkie księgi zostały spisane pod wpływem Ducha Bożego, w taki sposób ludzie stawali się narzędziami w rękach Pana, abyśmy my dzisiaj mogli poznawać samego Boga od początku Jego stwarzania świata po moment ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. 

[SPRAWDŹ TEŻ – MŁODY WIEK ZIEMI]
[SPRAWDŹ TEŻ – ŚWIAT Z PRZED WIELKIEGO POTOPU CZ.1 ]
[SPRAWDŹ TEŻ – ŚWIAT Z PRZED WIELKIEGO POTOPU CZ.2 – OLBRZYMY]
[SPRAWDŹ TEŻ – POCHWYCENIE]Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości”
 
2 List do Tymoteusza 3:16
 
 

ZROZUMIENIE TYLKO PRZEZ BOGA

 
Gdy zamierzamy poznawać Słowo Boże i chcemy dojść do jakiekolwiek zrozumienia, nie powinniśmy szukać tłumaczeń ludzkich, wykładów kaznodziei, czy szukać szkół teologicznych bo wszelkie zrozumienie Pisma Świętego pochodzi od naszego Pana.

 
Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od PANA odwraca swoje serce!
Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego, rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców.
Błogosławiony człowiek, który polega na PANU, i PAN jest jego ufnością!
Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie, nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu.”
Jeremiasza 17:5-8
 

Gdy zakorzenimy się w ludzkich naukach, możemy wpaść w pułapkę doktrynalną, z której jest ciężko potem wydostać.

[SPRAWDŹ TEŻ – BIBLIA OBALA URZĄD “PAPIEŻA”]
[SPRAWDŹ TEŻ – MŁODY WIEK ZIEMI]

Nie powinniśmy na siłę próbować zrozumieć wersetów które od razu nie są dla nas jasne, bo Bóg poucza nas w odpowiednim czasie, który On uznaje za najlepszy dla nas.

Ważne jest aby każdy podszedł do Pisma Świętego z gorliwością analizując każde słowo. Warto zaznaczać wersety w kontekście konkretnych tematów, jak również z czasem wyposażyć się w większą ilość przekładów. Najlepiej posiadać przekłady dosłowne.

[SPRAWDŹ TEŻ – RECENZJA BIBLII CZĘŚĆ 2 UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA]

Proście w modlitwach o Ducha Bożego, dzięki któremu człowiek może rozumieć Słowo Boże, duchowo z wiarą, bo Pan Jezus obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata, gdy otworzycie swoje serca na Niego, On w was zamieszka i da wam wszelkie poznanie.

[SPRAWDŹ TEŻ – MODLITWA]

 

“Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.”
Ewangelia Jana 14:2
 
 

NIEOMYLNOŚĆ BIBLII

 

Przez Pismo Święte poznajemy nie tylko naszego Pana, Jego wolę – ale również genezę powstania świata, tajemnice naszego istnienia.
Poznać możemy przede wszystkim drogę do zbawienia, klucz do drzwi Królestwa naszego Ojca.

Przez Biblię doświadczamy również poznanie ogromnej Bożej miłości – miłości AGAPE.
Uczucia bezwarunkowego, które jest w stanie w naszych sercach zakleić każdą pustkę i wybawić nas z najgorszej samotności.

 

Pismo nie ma żadnej zbieżności, uzupełnia się w każdym aspekcie, chodź od razu pewnych kwestii na pierwszy rzut oka, można nie dostrzec, ale musicie pamiętać, że jest to wiadomość Boga skierowana do nas, do ludzi i musicie przyjąć Słowo Boże jako nieomylny przekaz. 

 

 

“Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w twoim imieniu.
Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął
prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.
Ale teraz idę do ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.
Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata,
jak i ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego.
Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.”
Ewangelia Jana 17:12-17
 

SŁOWO ŻYWO DZIAŁA

 
Gdy poznajemy Słowo Boże, nagle uzmysławiamy sobie, że ten wspaniały list od Boga, staje się instrukcją życia, którą możemy wcielić tylko przez działanie Chrystusa w naszym życiu, bo sami nie jesteśmy wstanie pokonać góry starego człowieka i grzesznego świata.

[SPRAWDŹ TEŻ – NIEOMYLNE SŁOWO BOŻE]

“Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże… “
List do Rzymian 9:6
 
 

TŁUMACZ PISMO – PISMEM

 

Słowo Boże ma fragmenty łatwiejsze do zrozumienia i trudniejsze. Tak jedne i drugie powinno się rozumować duchowo, bo w takim rozumowaniu były napisane pod natchnieniem Bożego Ducha. Dlatego gdy nie otrzymaliście jeszcze Ducha Świętego, proście Pana a na pewno będzie wam dane. Wówczas zrozumienie będzie przychodzić łatwiej. Lecz nawet pod natchnieniem Ducha Chrystusowego natraficie wersety ciężkie do zrozumienia, powinniście szukać odpowiedz w modlitwie i w innych miejscach w Biblii. Pismo Święte doskonale się uzupełnia i nie ma w nim żadnej zbieżności.

NIEZMIENNA KSIĘGA

 
Bóg będąc Wszechmogącym, od samego początku powstawania pierwszych ksiąg, pilnuje swojego Słowa. Gdy ktoś próbuje naruszać Pismo Święte zostaje to ujawnione, jak w przypadku próby dodania apokryfów, czy też kłamliwego wersetu zwanego Comma Johanneum, którym próbowano na siłę urealniać kłamliwą naukę o trynitarianizmie, czy jak Świadkowie, którzy próbowali na tyle sfingować całą masę wersetów, aby między innymi ukazać, że Pan Jezus nie jest Bogiem, a stworzeniem. Bóg strzeże Biblii i wszystkie kłamstwa wyciąga na wierzch.
“Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw.”
Ewangelia Łukasza 8:17

 

 
“Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań PANA, waszego Boga, które ja wam nakazuję.”
Powtórzonego Prawa 4:2
 
 

 SYSTEMATYCZNE STUDIOWANIE

 

Ważną kwestią poznawania Boga przez Słowo Boże, jest systematyczne studiowanie natchnionej księgi i utrzymywanie żywej społeczności z Panem Jezusem i Bogiem Ojcem. Abyśmy mogli dobrze poznać doktryny i zrozumieć wymagania Boga, musimy poznawać wnikliwie i systematycznie Jego list skierowany do nas. Bądźcie jak Bereiczycy i wszystko badajcie w Słowie Bożym, jak się sprawy mają.

“Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają.”
Dzieje Apostolskie 17:11
 

 

BÓG CHCE WASZEGO ZBAWIENIA


Bóg Ojciec dał swojego Syna na śmierć, za nas wszystkich, aby każdy kto uwierzy w czyn Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie i będzie wypełniał przykazania miłości, ten będzie zbawiony. Dlatego tak ważne jest poznawanie systematyczne Boga, po przez Jego Słowo Boże. Jest to naprawdę bardzo ogólne nakreślenie drogi, ale to właśnie, tak jak Bóg i Jego uczniowie chcą, abyś z głębi serca chciał zasiąść do Jego Słowa Bożego i chciał go poznawać osobiście.

 “Szukajcie w księdze PANA i czytajcie…”
Izajasza 34:16