Jak sobie radzić, gdy świat upada?

You are currently viewing Jak sobie radzić, gdy świat upada?

W ostatnim czasie świat upada moralnie, społecznie i traci resztki prawdziwej miłości.

Inflacja rośnie w szybkim tempie, ludzie ubożeją w każdym kraju, a napięcie między potęgami zbrojnymi narasta. Wojska zbroją się w sprzęt z rodem z filmów scenie-fiction.

Bóg alarmuje przez żywioły natury, które są gwałtowniejsze i częstsze niż dotychczas.

 

ŚWIAT STACZA SIĘ MORALNIE

Tomasz Gołąb /Foto Gość

Większość świata politycznego propaguje i burzy prawdziwy model rodziny, jaki jest przedstawiony przez Stwórcę w Jego księdze.

[SPRAWDŹ TEŻ: MAŁŻEŃSTWO]

We wrześniu 2021 roku w parlamencie europejskim odbyły się rozmowy o nałożeniu przymusu
zawierania związków jednopłciowych na terenie całej Unii .
Ze względu na utrzymany model chrześcijańskiej rodziny w Polsce, Rumunii i na Węgrzech, Unia Europejska wystąpiła o podjęcie specjalnych działań przeciwko wyżej wymienionym krajom, za odmienną politykę rodzinną, niż promowaną przez zepsute moralnie środowiska LGBT.

[SPRAWDŹ TEŻ: LGBT – MIŁOŚĆ DLA KAŻDEGO]

Cytat z oficjalnej strony Europarlamentu:

“Komisja powinna podjąć działania przeciwko Rumunii, Węgrom i Polsce w związku z naruszeniem wartości UE”

Nie gardzimy ludźmi homoseksualnymi, również Pan Jezus by nimi nie gardził.
Chrystus pouczył by ich, aby pokutowali od swoich złych czynów, tak i my musimy postępować tak jak nasz Pan. Nie wolno popierać ich grzesznego postępowania i udawać, że wszystko jest w normie, musimy jako uczniowie Pana Jezusa być solą i z uprzejmością ich napominać i wskazywać wolność od tego grzechu w Zbawicielu.

 
“Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.”
List do Rzymian 1:26-27
 
“Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.”
III Mojżeszowa – Kapłańska 20:13
 

 OSTRZEGAWCZA KARA DLA ŚWIATA 


W historii świata Bóg pokarał ludzi dopuszczających się miedzy innymi tego typu grzechom, dla ostrzeżenia kolejnych pokoleń, by następne nie został zniszczone podczas drugiej śmierci w gehennie.

[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – “PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ”]
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – “CIAŁO I DUSZA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – “ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA”]

“Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy, młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron, otoczyli dom. I wołali do Lota, i zapytali go: Gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi obcowali. Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi. I powiedział: Moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie.”
Księga Rodzaju 19:4-7
 

Powyższy fragment pokazuje, do czego posuwali się ludzie mieszkający w Sodomie, ich los był smutnym końcem:

“Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Soaru. Wtedy PAN spuścił deszcz siarki i ognia od PANA z nieba na Sodomę i Gomorę. I zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi.”
Księga Rodzaju 19:23-25
 

Módlmy się o ludzi trwających w grzechach homoseksualizmu, aby nie poginęli w swoich grzechach.

Niesprawiedliwość świata będzie narastać póki nie powróci Pan Jezus i zakończy doczesny świat w takim kształcie jak znamy dzisiaj.

[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

Trend zepsucia jest widoczny z dekady na dekadę, granica “normalności” jest przesuwana skrupulatnie, to co wczoraj było złe, dzisiaj jest normalne, a to co dzisiaj świat jeszcze pojmuje jako złe, jutro może być już na porządku dziennym jako coś akceptowalnego.

[SPRAWDŹ TEŻ: CHARAKTERYSTYKA LUDZI CZASÓW KOŃCA]

“Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy ciemność uważają za światłość, a światłość za ciemność; którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz!”
Księga Izajasza 5:20
 

CENY SZALEJĄ

 
/Jacek Jurecki /INTERIA.PL

Każdy widzi co się dzieje z cenami w Polskiej gospodarce, inflacja szaleje, ceny paliw rosną i nie widać perspektywy poprawy, mimo tymczasowej “tarczy anty inflacyjnej” .

Prąd, gaz, podatki rosną w zastraszającym tempie, co wpłynie negatywnie na utrzymanie gospodarstw domowych, firm etc.
Jak ktoś nie ma spokoju Chrystusowego w sobie i Boga nie ma za Ojca, to Jego stan duchowy i psychiczny będzie się pogarszał.

[SPRAWDŹ TEŻ: MIECZDUCHA888: JAK NIE BAĆ SIĘ WOJNY, KRACHU i CIĘŻKICH CZASÓW]

Jeżeli dzisiaj tak bardzo może to dotykać ludzi, to możemy sobie wyobrazić jak to będzie wyglądać, po wielkiej globalnej wojnie, którą zapowiadał Pan Jezus i inne proroctwa Biblijne, gdzie wówczas będzie brakować dosłownie wszystkiego i będzie szaleć hiperinflacja, co nakreśla Jan w swoim objawieniu, które otrzymał od Wszechmogącego Syna Bożego.

“A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.”
Objawienie Jana 6:5-6


Ktoś może pomyśleć, że wzrost cen jest tylko w Polsce, ale cała gospodarka światowa szaleje, w jednych krajach bardziej w drugich mniej, ale brak spokoju w tej materii jest bardzo wyraźnie dostrzegalny na całej planecie. Państwa Unii zadłużają się bardziej niż zwykle przez C-19.

 

 

ŻYWIOŁY ŚWIATA SZALEJĄ

Każdy widzi, że żywioły na świecie dają coraz bardziej popalić ludziom, ale mało kto chce dostrzec, że Bóg Ojciec wraz z Barankiem napominają i wzywają do pokuty cały świat, by każdy mógł dostąpić zbawienia. Za to tak zwani “Zieloni”, próbują ludziom wmawiać, że wszelkie “zaburzenia” pogodowe, które możemy dostrzec, są wina zbyt dużej ilości CO2 w powietrzu. 

 

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

Tak samo Bóg ostrzegał Izraela w czasach Starego Przymierza, gdy Żydzi żyli wbrew ustalonych praw przez Boga i robili co im się żywnie podobało. Pan na wszelkie sposoby karcił nie posłusznego Izraela, tak by odwrócili się od swoich nie prawości i aby pokutowali.

Tak i dzisiaj świat jest napominany na wszelkie sposoby, byle ludzie dostąpili zbawienia, a nie zniszczenia na sądzie ostatecznym.

fot. DESIREE MARTIN/AFP/East News
 

W ostatnich dwóch latach bardzo aktywne stały się wulkany na całym świecie, długo można by wymieniać, które wulkany się uaktywniły, każdy może odnaleźć o tym  informacje w przeglądarce i sprawdzić co się dzieje w dziedzinie sejsmologii i wulkanów.
W październiku 2021 roku wybuchł jeden z największych wulkanów świata położony w Japonii, tak się dzieje na na całym globie…


 

Tornada, huragany i burze szaleją


Tornada w Europie XXI wieku są bardzo aktywne. W historii Polski mamy przykłady, które dają do zrozumienia, że takie zawsze się pojawiały, ale nie w takich ilościach jak obecnie.

Niszczycielskie burze były dostrzegalne na całym świecie, a skutki jakie przyniosły można było dostrzec również na terenie całej Polski i państw ościennych.

 

POWODZIE


Takich powodzi jak w tym roku na świecie nie było od bardzo wielu lat, jeszcze w październiku 2021 roku, Indie i Nepal borykały się z tym strasznym żywiołem.
W zeszłym roku podczas okresu letniego Polska również zmagała się z problemem nadmiaru wody.

Chiny borykały się z powodzią jakiej nigdy jeszcze w tym kraju nie było. Tamy nie wytrzymywały przez co zalewane był wielkie miasta, liczba ofiar jest ciężka do oszacowana przez specyfikę władzy tego kraju, który tuszuje informacje dotyczące tego co się dzieje na ich ziemiach.

fot. Twitter/@manyapan
  
 

Podobna sytuacja miała miejsce w Europie, gdzie bardzo wiele krajów ucierpiało przez powodzie, a najgłośniej zrobiło się po tragedii, która miała miejsce w Niemczech, gdzie zginęło 170 osób. 

Kraje dotknięte niszczycielskimi powodziami
foto/ wikipedia.pl

 

Bóg kontroluje pogodę i napomina ludzi aby się obudzili za nim nie będzie za późno. Nasz Pan chce aby każdy człowiek dostąpił zbawienia.

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]

 
“On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego.
On daje śnieg jak wełnę, Szron jak popiół rozsypuje.
Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem?
Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, Wionie swym wiatrem i ciekną wody.”
Psalm 147:15-18
 
 
“A gdy płynęli, On zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie.
Tedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. A On obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza.
I rzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go?
Ewangelia Łukasza 8:23-25
 
 

FAŁSZYWI POMAZAŃCE

 

Pierwszym elementem, który może nam wskazywać na zbliżający się powrót Pana Jezusa, o którym możemy przeczytać w proroctwie, które przepowiedział na górze Oliwnej, to fałszywi Chrystusowie, samozwańczy Pomazańcy Pańscy:

 
“I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.”

Ewangelia Mateusza 24:4-5

To spełnia się na naszych oczach! W wielu kościołach charyzmatycznych, ludzie przewodzący zborami, wmawiają ludziom, że każdy jest Pomazańcem!
Do tych sporych grup możemy zaliczyć ludzi którzy mówią, że są samym Jezusem Chrystusem, który powtórnie przyszedł na ziemie.

Proroctwo zaczyna się wypełniać.

 

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO]
[SPRAWDŹ TEŻ: EKUMENIA – CEL JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA]

Charyzmatyczni oszuści:

foto/ www.kingdomboiz.com

Samozwańczy Rosyjski Chrystus:

 

Siergiej Torop wśród wyznawców w 2003 roku. foto / ITAR-TASS /PAP/EPA

 

Samozwańczy Mesjasz z Brazylii:

Człowiek zwany INRI, foto/ www.nationalgeographic.com

Samozwańcza pani Mesjasz z Chin:

 
foto/ www.portaluz.org

O sekcie prowadzonej przez tą kobietę, która również działa w Polsce, możecie przeczytać tutaj:

 

[SPRAWDŹ TEŻ: WILKI W OWCZEJ SKÓRZE]

PRZEŚLADOWANIA UCZNIÓW JEZUSA

Pan Jezus również przestrzegał, że Jego uczniowie doznają poważnego ucisku na całym zamieszkałym świecie, w okolicach rozpoczęcia się początku boleści, jakim prawdopodobnie będzie III wojna światowa.

 

“Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.”

Ewangelia Mateusza 24:9-10
 

Dzisiaj możemy zaobserwować już poważne uciski, prześladowania czy dyskryminacje nawet w krajach które z nazwy są chrześcijańskimi. Jeżeli dzisiaj widzimy tak nie przyjemne sytuacje, to co nastąpi, gdy na całym świecie podniosą ręce na uczniów Pana Jezusa?

[SPRAWDŹ TEŻ: ISLAM RELIGIĄ MIŁOŚCI?]
[SPRAWDŹ TEŻ: PORÓWNANIE MAHOMETA Z JEZUSEM CHRYSTUSEM]

 

III WOJNA ŚWIATOWA – POCZĄTEK BOLEŚCI


Każdy widzi jak napięcie militarne rośnie na świecie, między innymi za naszą wschodnią granicą. Wyścig zbrojeniowy od wielu lat nabrał olbrzymiego tempa, uzbrojenie które jest wprowadzane, jeszcze niedawno było jedynie fantastyką filmową.

Dzisiaj możemy zobaczyć na targach militarnych “psy” roboty z karabinami snajperskimi.

Ghost Robotics /materiały prasoweCzy też żołnierzy ze specjalnymi jet-packami.

Kończąc na broni atomowej, którą już największe mocarstwa mogą wystrzelić na zasięg całej kuli ziemskiej ze swoich terytoriów:

“Chiny przetestowały w sierpniu pocisk hipersoniczny zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych, który okrążył kulę ziemską przed osiągnięciem celu. Agencje wywiadowcze USA miały być zaskoczone poziomem zaawansowania zdolności ChRL.”
https://mobile.twitter.com/MStefan92/status/1449654725167788037

 

Napięcie jakie trwa od dłuższego czasu i pojedyncze potyczki wojskowe wskazują, że możemy być na etapie pogłosek wojennych wspominanych przez Chrystusa. Na rzucie całej historii ludzkości, takie pogłoski nie są niczym nadzwyczajnym, lecz od tak długiego  względnego pokoju na ziemi, wszystko wygląda inaczej, a wcześniejsze wojny, wliczając w to obie tak zwane “światowe”, będą dzieciną igraszką, względem nadchodzącej III wojny światowej.

[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]

“Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
Ewangelia Mateusza 24:6-9


Będzie to ciężki czas dla chrześcijan, a zarazem olbrzymia próba. Oddani całym sercem Panu, trwający w wierze i nauce Chrystusa, będą nie złamani szli w stronę zbawienia. Kościół Boży musi potrafić się zachować w świecie, w którym nie tylko króluje grzech, ale stawić czoła rzeczywistość, która jednego dnia stanie na głowie.

W momencie totalnego bezprawia, jakie prawdopodobnie nastanie przy tak wielkiej wojnie, ludzie zaczną zarzucać chrześcijanom i Bogu, że dopuścił do tego nieszczęścia. 
Tak jak dzisiaj, tak i w tym nieszczęśliwym czasie, wszyscy oskarżyciele zapominają, że to ludzie otrzymali wolną wolę, w której sami podejmują decyzję, które często są złe i grzeszne. Miłość pod przymusem nie jest miłością, a Bóg chciał aby Jego stworzenie z własnej woli potrafiło wybierać dobro i miłość.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO JEST TYLE ZŁA NA ŚWIECIE?]

“Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój w waszych członkach?
Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie.
Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze.
Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.”

List Jakuba 4:1-4
 
“A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą.

A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.”

Ewangelia Mateusza 24:10-12
 
W księdze proroka Daniela, mamy wskazówkę, gdzie konflikt będzie miał jedną z głównych potyczek lub główne starcie militarne. Gdy zobaczymy, że to się zacznie się rozgrywać, wówczas możemy spodziewać się nadchodzących rządów antychrysta i znamienia bestii.

[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]
 
“A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. 
Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.” 
Ewangelia Mateusza 24:32-33
 

Dzisiaj mamy całe wielkie grono ludzi, którzy nawołują, że znamię bestii już się pojawiło, że już mamy koniec świata, że nastał czas przyjścia Pana, lecz przed takimi ludźmi i nawoływaniami również Pan Jezus przestrzegał, abyśmy nie wierzyli i trzymali się na baczności. Ludzie trzymający się Słowa Bożego, będą znali kiedy zbliża się prawdziwie moment zagrożenia.


[SPRAWDŹ TEŻ: CZY NADCHODZI ZNAMIĘ BESTII?]


“A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi.
Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie nastąpi natychmiast.”

Ewangelia Łukasza 21:8-9
 
“Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;”

2 List do Tesaloniczan 2:1-3
 
“Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.”
1 List do Tesaloniczan 5:4

JEST RATUNEK


Pewnie teraz wielu ludzi zaczyna zarzucać; czemu Bóg dopuszcza do tego całego zła?

Tutaj najlepszą odpowiedzią będzie zacytowanie innego naszego artykułu o tym dlaczego właśnie jest zło na świecie:


“Warto jednak zadać inne pytanie: CZY BÓG JEST DOBRY?

Jeśli tak, to czemu jest tyle cierpienia i zła na świecie?

Jeżeli nie wierzysz w Stwórcę, jesteś ateistą, a może agnostykiem – to proszę, dopuść choć na chwilę inne spojrzenie na swoje poglądy.

Pomyśl, że Bóg jest Wszechmogący, to znaczy, że może zrobić wszystko co jest logicznie możliwe. Może stworzyć galaktyki, cząsteczki tworzące atomy, lasy tropikalne i Ciebie…

Jednak Bóg nie może zrobić czegoś, co jest logicznie niemożliwe.

Nie może stworzyć kwadratowego koła albo kija, który miałby tylko jeden koniec.

Nie może też stworzyć tak ciężkiego głazu, którego by nie mógł unieść. 
 
 


Więc, co jeśli Bóg stwarzając ludzi chciał, by byli istotami w pełni myślącymi, stworzonymi na obraz Boży – co z logicznego punktu widzenia sprawia, że mają wolną wolę?

Wolność, to coś dobrego.

Jeśli więc ludzie mają być wolni, nie można ich zmusić, aby byli posłuszni Bogu. Ponieważ wolność bez wyboru jest jak “kwadratowe koło”.
Jest to sprzeczność logiczna.

Brak wyboru jest brakiem wolności.

 

Bóg nie chciał mieć robotów, Stwórca chciał ludzi, którzy są autentyczni.”Więcej można przeczytać:


[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO JEST TYLE ZŁA NA ŚWIECIE?]

 

NOWA ARKA SCHRONIENIA

Każdy może zostać uratowany, nie tylko przed drugą śmiercią, ale może posiąść spokój ducha, który wlewa Pan do serc i podnosi w ciężkich momentach naszego życia, który może wyprowadzić nas z największego bagna, tak jak nas uwolnił od depresji czy narkotyków.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – GNIEW NIE OZNACZA KOŃCA]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – DEPRESJA CICHY MORDERCA]

Gdy nadejdzie moment początku boleści, gdy ludzie staną na szczycie swojego zepsucia i braku miłości, wówczas Pan Jezus będzie schronieniem wszystkich tych którzy Mu zaufają pełnią serca.

 

“A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;
I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.”

Ewangelia Mateusza 24:37-39

 

“Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.”
2 List do Koryntian 6:2
 
Źródło zdjęcia głównego: pl.wikipedia.org, eu.usatoday.com