Masz czas, by się pojednać…

You are currently viewing Masz czas, by się pojednać…

Żyjemy w zepsutych czasach przepełnionych złem i niesprawiedliwością płynącą z ludzkich serc. Społeczeństwu wmówiono, że mają czas na poznanie i pojednanie się z Bogiem, aby nie podlegać pod sąd Boży. Przez takie podejście całe rzesze umarło nie poznając Zbawiciela.

Ludzie zawsze wynajdują wytłumaczenia, że jest się za młodym, a to za starym, a to zbyt bogaty, zbyt biednym, powód zawsze się znajdzie aby tylko nie przyznać się do tego, że jest się niesprawiedliwym człowiekiem chodzącym według swoich pożądliwości.

 

KAŻDY ZŁAMAŁ PRAWO


Wszyscy muszą zrozumieć, że nie ma osoby, która nie przekroczyłaby prawa Bożego, przez co jest pozbawiona łaski. Przez swój grzech podlega karze śmierci.

“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…”
List do Rzymian 6:23
 

Powszechnie można usłyszeć, jak większość społeczeństwa określa się mianem “dobrego człowieka”, ale każdy kto złamał prawo Boże, w oczach Pana jest winien śmierci.

[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM]

“Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze.
Ezechiela 18:4


“Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;
List do Rzymian 5:12
 

POJEDNAJ SIĘ Z BOGIEM


Nie mów sobie w sercu, że masz czas, bo nikt nie wie ile mu zostało życia, każdy z nas dzisiaj może umrzeć! Każdego dnia umiera około 160 tys. osób i nie ma tutaj różnicy czy jesteś nowo narodzonym niemowlęciem, w kwiecie wieku młodzieńcem czy starcem, na każdego może przyjść kres.

[SPRAWDŹ TEŻ: HOLOCAUST XX i XXI WIEKU]

Ostatnio zmarła nasza znajoma która miała trzydzieści parę lat, ponad dziesięć lat temu zmarł nasz znajomy mając raptem 20 lat, więc jak widać śmierć nie wybiera i nie do nas zależy w jakim wieku odejdziemy z tego świata.

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZATRZYMAĆ UCIEKAJĄCY CZAS?]

 

“Wtedy Jezus powiedział do nich: Czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora.”
Ewangelia Jana 7:6
 

Nie wierzysz? – Przejdź się po cmentarzu i popatrz na nagrobkach na wiek ludzi, którzy już umarli. Większość z nich nie zdołała się pojednać z Bogiem przez śmiercią.

[SPRAWDŹ TEŻ: KULT ZMARŁYCH – CZCZA GADANINA]

Sami musicie zdecydować w jakim obliczu staniecie przed Bogiem, czy Pan przyjmie was po śmierci jako dzieci Boże czy jako skazanych na gniewny sąd w którym was ukaże na śmierć w piekielnym ogniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: MIT NIEŚMIERTELNEJ DUSZY: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: MIT NIEŚMIERTELNEJ DUSZY: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]


“A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,”
List do Hebrajczyków 9:27
 

NIE ZATWARDZAJ SERCA


Część ludzi wierzących w ewolucje, chcę wypierać istnienie Boga, przez to, że gdyby On nie istniał, mogliby robić żywnie co im się podoba. Dlatego próbują wypierać wszystko co związane ze Stwórcą, lecz całe stworzenie krzyczy wręcz i wskazuje na wielkiego Projektanta.

[SPRAWDŹ TEŻ: KREACJONIZM OBALA EWOLUCJĘ]

 

“Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,”

List do Rzymian 1:19-20
 

Dlatego proszę was z miłości, przemyślcie i weźcie sobie do serc, że każdy może dostąpić wielkiej nagrody przygotowanej od Boga i żyć z Nim na nowej ziemi w rzeczywistości nie skalanej grzechem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITÓW]

“Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.”

Ewangelia Jana 14:1-3

Nie dajcie się podejść diabłu i jego sztuczką, bo on chce abyście żyli pożądliwościami, które was ciągną w dół. On chce abyście trwali w uzależnieniach, pornografii, w cudzołóstwie i nierządzie, lecz wy bądźcie od tego daleko.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITÓW]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA: DEPRESJA CICHY MORDERCA]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA: GNIEW NIE OZNACZA KOŃCA]

“Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”
Ewangelia Jana 8:44
 

Dlatego odstąpcie od swoich grzesznych przyzwyczajeń, przyznajcie przed Chrystusem, że jesteście winni przekroczenia prawa Bożego i że potrzebujecie łaski Bożej, która została ukazana na krzyżu, gdy sam Bóg uniżył się do ludzkiej skóry, gdzie przeżył jako zwyczajny człowiek bez grzechu i oddał za nas życie na krzyżu i zmartwychwstał, pokonując śmierć.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.”

List do Filipian 2:5-8
 
“Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.”

List do Rzymian 10:9-11
 

CO ZROBISZ?


Już wiesz co zrobić, wyznać winę, uwierzyć w łaskę na krzyżu Pana Jezusa i Jego zwycięstwo nad śmiercią, następnie poznawać wolę Jego i Boga Ojca, z nieomylnej Biblii składającej się z 66 natchnionych ksiąg.

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJE WYDAŃ PISM]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE SŁOWO BOŻE]
[SPRAWDŹ TEŻ: BOŻA RODZINA – OJCA I SYNA]

“Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu,”
List do Hebrajczyków 3:15
 

Nie wiesz jak zabrać się za to wszystko?

Przeczytaj ten artykuł: [SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]