Bez przebaczenia nie ma zbawienia

You are currently viewing Bez przebaczenia nie ma zbawienia
Na różnych miejscach w internecie możemy przeczytać o zbawieniu. Prawdziwa Dobra Nowina jest dobra dla każdego jednak uważam, że warto poruszyć kwestię, która jest nierozłącznie związana z dostąpieniem zbawienia. 
 

A ty masz pewność zbawienia?
Pamiętaj, że efekty zbawienia rozpoczynają się tutaj na ziemi, o czym wspominaliśmy w tym temacie:

Czy wszystkie nurtujące i ciągnące cię  duchowo w dół dawne spory zostawiłeś już za sobą? A może masz jeszcze jakieś niezałatwione sprawy z ludźmi z twego otoczenia?  Odpowiedź na te pytania jest bardzo ważna, ponieważ ona bezpośrednio wpływa na twój duchowy stan.

POGARDA, GNIEW, NIENAWIŚĆ

Gdy ostatnio zobaczyłem na jednym z portali społecznościowych osobę z awatarem, sugerującym powiązanie z jedną ewangelickich grup chrześcijańskich, zrobiło mi się strasznie przykro ponieważ człowiek ten na swojej tablicy zamieszczał post w których użył wulgaryzmu. Napomniałem go w prywatnej wiadomości, niestety zatwardziła serce, twierdząc, że nie znam Boga i intepretuję Słowo Boże po swojemu.

Błogosławimy tego mężczyznę i prosimy o modlitwy za nim, aby pokutował i zrozumiał swoje złe poczynanie. 
Rozwińmy może tą sytuację. Osoba ta na swojej tablicy umieściła artykuł o zabiciu kota przez dwóch mężczyzn w brutalny sposób. Grzech mamy nazywać grzechem, a niesprawiedliwość nie powinna nas bawić, jednak jako chrześcijanie nie możemy pogardzać innymi ludźmi i zniżać się do takiego poziomu. W tym przypadku człowiek ten określił sprawców tej zbrodni wulgarnym obraźliwym wyzwiskiem, okazując im pogardę, dodatkowo w komentarzu złorzeczył tym mężczyzną i życzył pójścia do więzienia. Myślę, że osąd wydany w komentarzu był słuszny forma nie potrzebna i zła. Wyglądało to na wyrzucenie goryczy, która piętrzyła się w jego sercu. Dlatego tak ważne jest by kontrolować swoje słownictwo i przemyśleć swoje wypowiedzi. Tu zamiast złorzeczenia powinny pojawić się prośby o modlitwy za tymi mężczyznami, aby pokutowali i zrozumieli grzeszne postępowanie wobec stworzenia Bożego.
 
Oczywiście w napomnieniu zaznaczyłem, że tych dwóch mężczyzn zrobiło zły i straszny czyn, jednak to nie zmienia faktu, że uczniowie Pana mają wyróżniać się miłością na tle tego świata. Mamy być światłem, a nie ciemnością.
"Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością."

1 List Jana 4:7-8

Tych dwóch przestępców to dzieci diabła, a takimi są wszyscy, którzy chodzą w ciemności i nie pojednali się z Bogiem. Dlatego módlmy się za wszystkich ludzi, aby dostąpili poznania Chrystusa. 

MASZ NADAL PROBLEMY?

Idziesz za Panem, chcesz być Jego uczniem, a jednak nadal borykasz się z problemami tj: depresja, nerwica czy jakimikolwiek podobnymi, które źle wpływają na twój duchowy stan? 

Musisz się zastanowić czy w sercu przebaczyłeś wszystkim, którzy ci zawinili, skrzywdzili. Nie jest to łatwe, ale gdy oddajemy wszystko pod prowadzenie Panu Jezusowi, to On zwycięży w nas tą walkę i da sposobność do uśmiercenia starego człowieka, który ciągnie nas w dół. Tylko Bóg może dać sposobność do przebaczenia nawet największym prześladowcą. 

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie."

Ewangelia Mateusza 11:28-30

Dlatego przyjdźcie do Pana z każdym problemem, otwórzcie swoje serca i wylejcie przed Nim, co wam na nich zalega. Nie słuchajcie zwodniczego serca, które często powstrzymuje nas od ugięcia kolana, doprowadza do pychy i odwodzi od przebaczenia, oraz przyznania się przed samym sobą, że jest się winnym przestępstwa Bożego prawa. 

"Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?"

Jeremiasza 17:9

Jeżeli rozpoczynamy drogę sprawiedliwości, wówczas Pan da nam owoc Ducha, w którym między innymi jednym z jego aspektów, jest miłość agape, dzięki której jesteśmy wstanie przebaczać najgorszym prześladowcom. 

PRZEBACZ ALBO ZGINIESZ!

Czy wiesz, że nie przebaczenie win innemu człowiekowi jest grzechem? A jeżeli rozmyślnie grzeszysz to nie ma dla ciebie już odpuszczenia, ale śmierć w jeziorze ognia i siarki. 

"Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków;
O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski! Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój.
Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego."

List do Hebrajczyków 10:26-31

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."
List do Rzymian 6:23

List do Hebrajczyków 10:26-31

“I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
A śmierć i piekłozostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.”
Objawienie Jana 20:13-14

List do Hebrajczyków 10:26-31

Pan Jezus, gdy dawał instrukcje jak modlić się, jednym z elementów modlitwy, który wskazał było przebaczenie grzechów winowajcą. Chrystus jest nieomylny, więc wskazał prawidłową drogę, abyśmy my dostąpili przebaczenia. 

"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych."

Ewangelia Mateusza 6:9-15

Zwróćcie uwagę, że po zakończeniu przykładowej modlitwy, Pan pouczał o odpuszczaniu win, jest to kluczowy element uczniostwa, abyśmy potrafili pokonywać zło, które nam jest czynione. Musimy zwyciężać dobrem i czynić miłość również tym, którzy czynią niesprawiedliwość. Każdy kto studiuje Słowo Boże, widzi jak Pan Jezus wybaczył wszystkim, którzy go opluwali, znieważali i ukrzyżowali. Dał nam przykład jak mamy czynić. Jego śladami poszedł między innymi Szczepan, gdy go zabijano. 

"A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy."

Ewangelia Łukasza 23:34

"I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał."

Dzieje Apostolskie 7:59-60

Pan Jezus w swoich nauczaniach i przemowach czy w rozmowach twarzą w twarz, cały czas działał na chwałę Ojca, miłując, napominając, uświadamiając o grzechu, sądzie i wzywał do pokuty.

Pan pouczał abyśmy wybaczali nieskończoną ilość razy; 

Wtedy Piotr podszedł do Niego i powiedział: Panie! Ile razy, jeżeli brat mój przeciwko mnie zgrzeszy, mam mu odpuścić? Czy aż do siedmiu razy? I Jezus powiedział mu: Nie mówię ci: Aż do siedmiu razy, ale aż do siedemdziesięciu razy siedem.

Ewangelia Mateusza 18:21-22

Pan podał również przypowieść, nawiązując do słów wypowiedzianych do Piotra, że kto nie wybacza, grzeszy i nie dostąpi finalnie przebaczenia za swoje winy, tylko zostanie skazany na potępienie. 

"Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.
Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie! Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Tedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił.
Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.
Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu."

Ewangelia Mateusza 18:23-35

NOWY CZŁOWIEK - NOWE POSTĘPOWANIE

Narodziłeś się na nowo to odwróć się od postępowania starego człowieka i pokutuj. Wydaj owoce pokuty, wydaj szczere uczynki miłości i oddania się Synowi Bożemu i Bogu Ojcu. Kto pełni wolę Ojca wejdzie do królestwa Niebios, kto nie pełni woli Bożej, pełni wolę diabła. Miłujcie innych, a jak macie problem z przebaczeniem to przyjdźcie z tą sprawą do Ojca i Chrystusa, a Oni wam dopomogą przezwyciężyć wszelki korzeń goryczy. 

"Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie."

List do Efezjan 4:31-32

"Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.
A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni."

List do Kolosan 3:12-15