Miłość to miłość

You are currently viewing Miłość to miłość

Hasło “miłość to miłość” w ostatniej dekadzie, stało się bardzo popularnym frazesem wśród pewnej grupy społecznej, która próbuje przypisać sobie znaczenie miłości. 

14 lutego w kalendarzu gregoriańskim widnieje święto katolickie “świętego Walentego” potocznie zwane walentynkami. Obchody prócz swojego pogańskiego pochodzenia, jak praktycznie wszystkie święta wywodzące się od katolicyzmu, będą jednym z bardziej fałszywych świąt “miłości”.

[SPRAWDŹ TEŻ: POGAŃSKIE ŚWIĘTO KATOLICYZMU “WIELKANOC”]
[SPRAWDŹ TEŻ: POGAŃSKIE ŚWIĘTO KATOLICYZMU “GWIAZDKA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: POGAŃSKIE ŚWIĘTO KATOLICYZMU “WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”]

Ten dzień jest raczej kojarzony z namiętnością, pożądaniem drugiej osoby, niż z prawdziwą miłością, ale jest to idealny moment dla ludzi homoseksualnych do stwarzania sobie sytuacji, w których bardzo chętnie propagują właśnie frazes “miłość to miłość”.

[SPRAWDŹ TEŻ: MAŁŻEŃSTWO]
[SPRAWDŹ TEŻ: NADEJDĄ CZASY KIEDY MIŁOŚĆ WIELU OZIĘBNIE]

 
 

MIŁOŚĆ NIE SZUKA ZŁEGO

 

Jak powinniśmy pojmować miłość? 

Przede wszystkim kochając innych nie czynić komuś zła, krzywdy itp.
Osoby homoseksualne mówią, że oni kochają po prostu inaczej niż heteroseksualni, lecz wchodząc w tego rodzaju związek lub oddają się pożądliwości cielesnej względem osoby tej samej płci, wyrządzają wobec siebie grzech, a każdy grzech jest na śmierć.

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Każdy kto kocha inną osobę, nie chce jej wyrządzać zła, tak samo ja pisząc ten tekst nie potępiam ludzi z lgbt, lecz napominam i wskazuję, że to co czynią to grzech, a z troski jak o każdego bliźniego, chcę ich zbawienia, więc proszę zaprzestańcie hańbić swoje ciała i pokutujcie od swoich poczynań.

 
“…Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.”
Ewangelia Jana 8:11
 
 

Nieomylne Słowo Boże co kawałek wskazuje o miłości, sam Bóg Ojciec tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna na śmierć krzyżową, abyśmy mogli żyć wiecznie w domu Ojca.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZI BOŻE]

 

“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.”
Ewangelia Jana 3:16-20 
 

MIŁOŚĆ AGAPE TO MIŁOŚĆ


Całe Nowe Przymierze opiera się na miłości i jest wyrażane dwoma przykazaniami miłości;

“Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.”
Ewangelia Marka 12:30-31
 

A tak miłość określa nieomylna Biblia:

 
“Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.
I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego,
Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie;
Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.
Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce.
Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany.
Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.”
1 List do Koryntian 13:1-13
 
 
Jeszcze raz powtórzę, nie napisałem tego, aby cie potępić, lecz aby z miłości przestrzec cię, że idziesz na potępienie drogi czytelniku. Dlatego Pan Jezus Chrystus, zmarł na krzyży całego świata i zmartwychwstał i zasiadł z powrotem w swoim majestacie i teraz przez swoją łaskę, daje ci się stać dzieckiem Bożym, i pomoże ci przezwyciężyć grzech, który króluje aktualnie w twoim życiu.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]
 
 
“Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”
Ewangelia Jana 15:5
 

Trwajcie w prawdziwej miłości AGAPE, która jest bezwarunkowa i nie czyni nikomu nic złego.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO NA ŚWIECIE JEST TYLE ZŁA?]

Pamiętajcie miłością jest Bóg i On chce abyście nie ponieśli śmierci w ogniu gehenny, lecz abyście dostąpili nagrody, życia wiecznego w Jego przybytku. 

 

Ten post ma 6 komentarzy

 1. Anonimowy

  i to jest właśnie ta wasza "miłość" chrześcijańska, czyli największe kłamstwo i obłuda

 2. Duchowe Pogotowie

  W którym miejscu ktoś skłamał? Mam wrażenie, że raczej tekst trafny i grzech poruszył sumienie.

 3. Anonimowy

  nie trzeba być osobą LGBT aby widzieć jakim jadem ziejecie na wszystkie strony, ale niestety nigdy to do was nie dotrze

 4. Duchowe Pogotowie

  Nie wiem o kim mówisz, bo katolicyzm czy jakiekolwiek instytucje/organizacje nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, artykuł został napisany w celu uświadomienia grzechu jakim jest uprawianie homoseksualizmu, jest to taki sam grzech na śmierć jak kłamstwo, gniew czy każdy inny, a ja nie chce aby ktokolwiek umarł za swój grzech, lecz żeby żył, dlatego aby uniknąć sądu Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Określając mnie, że gdzieś zieje jadem jest to bezpodstawne.
  "…Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz."
  Ewangelia Jana 8:11

 5. Anonimowy

  A ja mam inne pytanie jeśli możecie vmi pomoc byłbym wdzięczny tak więc :
  Co ma zrobić osoba która po nawróceniu ma żonę/męża wciąż nienawroconego ?
  Wiem że Bóg nakazuje ślub w Panu i jeśli wierzący weźmie niewierząca to wtedy sam się prosi o problemy i jest tego świadomy a co jeśli ktoś wziął ślub będąc niewierzący ale nawrócił się w trakcie ? Przechodząc do meritum..
  Rozwody są zakazane a w takim małżeństwie trudno o zgodności i zrozumienie i jak to się ma do 4 przykazania o szabacie bo żona/mąż coś chce w sobotę czy tu posprzątać czy coś zrobić i często są wtedy kłótnie więc jak Bóg to widzi i ocenia ? Sytuacja patowa bo rozwód NIE i łamanie przykazania hmm

 6. Duchowe Pogotowie pl

  Chwała Panu na wieki.

  Rozwodu w chrześcijaństwie nie ma z paroma wyjątkami, jak związek nierządny, który faktycznie małżeństwem nie jest.
  Rozstać się z małżonkiem można, ale nie wolno nam do kogoś innego odchodzić, ale tego nie polecam i nie zachęcam, warto wytrwać i z wiarą podchodzić, że ukochany w końcu zrozumie powagę sytuacji. Chodź lepiej odejść i zostać w samotności od męża np. bitej żonie, jak już nie jest w stanie tego wytrzymać.

  Co do sabatu to w Nowym Przymierzu, można go obchodzić jak i można go nie obchodzić, tutaj Bóg zostawił nam wybór i każdy sam musi sobie odpowiedzieć, czy nie robi różnicy miedzy dniem a dniem czy też święci dzień dla Pana.

  "Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu."
  List do Rzymian 14:5

  Ja błogosławie i tych i tych chrześcijan, nie mnie oceniać i osądzać w tym przypadku, bo każdy czyni odpowiednio.

  W momencie twojej decyzji obchodzenia sabatu, musisz twardo stać przy swoim, zwłaszcza względem ludzi tego świata, którzy mogą tego nie rozumieć, dla nich żyć w grzechu jest chlebem powszednim.
  Musisz twardo stać w miłości Pańskiej i nie dać się wciągać w kłótnie, bo po przez spokój jaki nam Pan daje powinniśmy być ponad ataki innych ludzi. Jeżeli nadal ci brakuje spokoju w emocjach, módl się do Pana o tą część owocu Ducha i proś o to aby żona zrozumiała, że nic nie zdziała kłótniami, a tylko wpędza się w nerwy i grzeszne postępowanie.
  Nie znam dokładnie sytuacji w twoim domu ale Pan wie wszystko, proś Go o zrozumienie i poprowadzenie twojej osoby, w kwestii współmałżonka i sabatu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.