Bez ciebie Panie nie mamy nic!

You are currently viewing Bez ciebie Panie nie mamy nic!
 

Każdy myśli, że wszystko co ma w swoim posiadaniu, zawdzięcza swojej osobie. Żyjemy w takich czasach, że ludzie widzą swój czubek nosa i pokładają wszelkie nadzieje na sobie lub innych osobach. Sami tacy w dużej mierze byliśmy przez większość swojego życia, idąc zasadą “chcesz liczyć – liczyć na siebie”.


[SPRAWDŹ TEŻ: MASZ CZAS BY SIĘ POJEDNAĆ]

Dzięki Wszechmogącemu Bogu Ojcu i Wszechmogącemu Panu Jezusowi Chrystusowi odkąd narodziliśmy się na nowo, już nie liczymy na swoje siły czy nie pokładamy nadziei w ludzkiej mądrości, lecz wszelką nadzieję, siłę i prowadzenie oddajemy Bogu Ojcu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

[SPRAWDŹ TEŻ: CHWAŁA TYLKO BOGU]

 

“Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!”
Jeremiasza 17:5
 

TWOJA WOLA


Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, w okresie pogańskich obchodów wielkanocy, za wolą Pana mogliśmy gościć naszego brata Dominika z Puław. Chciał odseparować się na okres świąt katolickich, od obchodów, które urządza jego cielesna rodzina. My również nie obchodzimy żadnych świąt, chodź nasza cielesna rodzina robi różne podchody i próbują przesuwać granice, to jednak w kwestii posłuszeństwu wobec Pana i Jego woli nie mogą jej przesunąć nawet o milimetr. Muszą się dostosować do tego, co Pan chce czynić z nami w naszym życiu. Z bratem mieliśmy bardzo duże zbudowanie w Panu w wspólnych modlitwach, studium Słowa, śpiewaniu pieśni uwielbieniowych czy wspólnej ewangelizacji na ulicach miasta. 

 

[SPRAWDŹ TEŻ: EKUMENIA – JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA]

Bez Pana i Jego woli nie moglibyśmy mieć tego dobrego duchowego czasu, bez Jego woli nie moglibyśmy mieć gdzie Dominika ugościć, bez Jego woli w ogóle byśmy się nie narodzili. 
“Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstawałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi.”
Psalm 139:13-15

BÓG MA KONTROLE NAD WSZYSTKIM


Pan Jezus dał zrozumienie swoim uczniom, że bez niego nie mamy kompletnie nic, a jako uczniowie Pana Jezusa nie chcemy bez Niego żyć. Oddając Mu wszystko, Pan nam błogosławi i daje wzrastać i rodzić coraz obfitsze owoce ducha.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

“Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Ewangelia Jana 15:5
 

Może ktoś zarzucić, że jeżeli ma kontrole nad wszystkim, dlaczego dopuścił do wojny między Ukrainą a Rosją, dlaczego jest głód, choroby i tym podobne? 
Bóg przez swego Syna, dał nam przykazania miłości, których mamy się trzymać, gdyby ludzie trzymali się tego co sprawiedliwe, nie było by wojen, głodu, ani chorób. Gdyby Adam i Ewa nie popadli w grzech, wówczas by nie było żadnego upadku, lecz Bóg chciał mieć ludzi kochających GO z wolnej woli, a nie zaprogramowane roboty.

[SPRAWDŹ TEŻ: SKĄD TYLE ZŁA NA ŚWIECIE?]

[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI GLOBALNE PRZEŚLADOWANIE]

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Za nim nie odnaleźliśmy Boga w życiu, chodziliśmy w lękach, depresjach, nerwicach, nałogach i wielu innych złych stanach, lecz to właśnie Pan Jezus podał nam rękę, gdy trwaliśmy w swoim własnym bagnie. Dzięki Niemu już nie podlegamy pod sprawiedliwy sąd Boży, lecz żyjemy pod łaską i działaniem Jego w naszych osobach.

[SPRAWDŹ TEŻ: DEPRESJA – CICHY MORDERCA]

[SPRAWDŹ TEŻ: ŻYCIE W GNIEWIE NIE OZNACZA KOŃCA]

 
“Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.”
List do Rzymian 10:4
 
“Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”
List do Efezjan 2:4-10
 

Często jako ludzie bez Chrystusa, zamykaliśmy się w swoim świecie, nie kochając innych ludzi, a nawet gardząc większością i pałając nienawiścią, myśląc, że sensem życia jest spełnianie swoich pożądliwości.

[SPRAWDŹ TEŻ: MIŁOŚĆ WIELU OZIĘBNIE]

Bogu niech będą dzięki, że otworzył nam oczy z tej drogi bez wyjścia i pokazał nam tą jedyną i najważniejszą ścieżkę, którą On nas poprowadził.

“Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.”
Ewangelia Jana 14:6
 

ZBAWIENIE WOLĄ PANA


Pan przemawia do każdego człowieka, bo chcę aby każdy mógł zwyciężyć koronę życia, a nie ponieść śmierć. 

Wierzcie Bogu, a nie tylko wierzcie w Boga, ufajcie bezgranicznie w Jego plan, nie dajcie sobie wmówić, że On was może pchnąć do złego, że was nie kocha. Świat próbuje wypaczyć relacje z Panem i wmówić, że takiej nie możecie mieć, że potrzebujecie jakiś pośredników, aby przyjść i mieć przyjazne relacje z Wszechmogącym Panem Jezusem i Wszechmogącym Bogiem Ojcem. 

 
“Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.”
Ewangelia Jana 15:12-15
 

Chrystus chce mieć z wami relacje, abyście mogli dostąpić życia wiecznego. Bez Niego, nie moglibyśmy dostąpić zbawienia, to On poniósł nasz grzech na krzyż i zmartwychwstał po trzech dniach. To dzięki Niemu żyjąc według przykazań miłości w Duchu Chrystusowym, w Jego prowadzeniu i łasce, możemy żyć jako nowe stworzenie. 

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.”
Ewangelia Jana 3:5
 
Dlatego nie możemy ulegać ludziom, bo bez nich sobie w życiu poradzimy, lecz bez Cudownego doradcy, będziemy zmierzać do zepsucia i do wiecznego potępienia.