Prawdziwy chleb dla uchodźców – Biblia w języku Ukraińskim

You are currently viewing Prawdziwy chleb dla uchodźców – Biblia w języku Ukraińskim
Wczorajszego wieczora zostały odebrane przez nas z paczkomatu, Biblię Nowego Testamentu z Psalmami w języku ukraińskim. 🙂


Bogu dzięki, że dał możliwość otrzymania Słowa Żywego, dla osób nie rozumiejących języka polskiego.

[SPRAWDŹ TEŻ:RECENZJE WYDAŃ BIBLII WEDŁUG DUCHOWEGO POGOTOWIA]

 

KARMCIE CHLEBEM

 
“A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”
Ewangelia Mateusza 4:4
 
 

Pan Jezus cytując księgę powtórzonego prawa, wskazał, że karmienie pożywieniem jest mniej ważne niż pożywienie pochodzące z ust Bożych, Słowa Bożego. 

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Wczoraj gdy Ania odbierała bardzo ciężką paczkę, ja w tym momencie miałem okazję przekazywać Dobrą Nowinę, starszemu mężczyźnie, który bardzo chętnie się otworzył na przyjmowanie Ewangelii.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO DNIA CODZIENNEGO: PROWADZENIE PANA]

Mógł usłyszeć o tym, że każdy z nas jest winien karze śmierci, którą przynosi nasz grzech, ale że tak jak mnie zbawił Pan Jezus Chrystus swoim czynem na krzyżu i zmartwychwstaniem, tak i gdy on przyjdzie do Pana prosząc o przebaczenie i ukorzy się w swoim sercu, również będzie miał odpuszczone. 


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Mężczyzna na początku próbował wskazać na na bycie dobrym, lecz Pan wlał mi w serce abym ukazał sprawiedliwość w ludzkim sądzie, który nie będzie zważał na dobre uczynki, tylko ukarze nas za złamanie prawa, to jeżeli ludzki sąd w takich ramach sprawiedliwości tak będzie postępować, to o ile bardziej sprawiedliwie Najwyższy Sędzia, od którego nie ma sprawiedliwszego.

[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM]

 

Po całkiem długiej i miłej rozmowie pobiegłem pomóc Ani, abyśmy mogli dzięki serdeczności innych chrześcijan, przekazywać chleb dnia codziennego ludziom, którzy stracili jednego dnia wszystko i uciekli przed wojną. 

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK SOBIE RADZIĆ GDY ŚWIAT UPADA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI GLOBALNE PRZEŚLADOWANIE]
[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]

Na co dzień w naszym kraju nie ma dostępu do Biblii w języku Ukraińskim, więc może nie mamy dużo tych egzemplarzy, ale zawsze warto coś mieć dla potrzebujących.

Wy również możecie nieść dobrą Nowinę ludziom za naszej wschodniej granicy, mimo, że waszych słów mogą nie rozumieć, to możecie napisać tekst z Ewangelią i wskazaniem na Zbawiciela świata, Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, w translatorze i później mieć w kieszeni gotową kartkę do wręczenia jako podarek ze Słowem życia.

Karmcie ludzi słowem, tak jak Pan Jezus posyłał swoich uczniów.

 
“A On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść…”
Ewangelia Mateusza 6:37
 
 

CZASU MAŁO, TRZEBA DZIAŁAĆ

 

Czasu na niesienie Dobrej Nowiny mamy coraz mniej, a Bóg chcę aby każdy mógł pójść za Nim i dostąpić życia wiecznego. 

[SPRAWDŹ TEŻ:ZBAWIENIE-MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
1 List do Tymoteusza 2:1-4
 
 
Koniec jest coraz bliżej, więc starajcie się być dobrymi sługami i mnożyć te miny, tak aby Pan nas nie skarcił podczas swojego przyjścia. Nie oczekujmy, że będziemy wykonywać taką pracę na rzecz Królestwa Niebios jak inni, bo każdy może otrzymać inne zadanie od Pana, do tego jeden potrafi lepiej rozmnażać przydzielone mu dobra, inny mniej, byle każdy z nas z wiarą próbował być pożytecznym sługą. 
 
 
“A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.
Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.
Ewangelia Mateusza 9:36-38
 
 
 
 
_______
 
Nie popieramy żadnych państw bo cały świat jest jednym wielkim Babilonem, który idzie na zatracenie, a naszym domem jest Nowe Jeruzalem.
 
Jak w tekście powyżej zostało zaznaczone, nie my drukowaliśmy Biblię w języku ukraińskim, jeżeli by to od nas zależało, okładka była by w jakimś jednolitym kolorze, apolityczny. 
 
Pamiętajcie, że ważna jest treść w środku a nie okładka. 
 
_________
 

Po modlitwach i rozmowie, uznaliśmy, że zmienimy okładkę, ze względu na tych braci i siostry, których gorszyła. 

My wobec Pana mamy czyste sumienie, ale nie chcemy aby słabsi w wierze upadali i się gorszyli.