Dary Ducha cześć#3 – Mowa na językach

You are currently viewing Dary Ducha cześć#3 – Mowa na językach
Dary Ducha część#3 - mowa na językach

Fałszywa mowa na językach  społecznościach chrześcijańskich: Wyzwanie do pokuty!

W dzisiejszych społecznościach charyzmatycznych, fałszywa mowa na językach stanowi podstawę wiary i duchowego życia. Nauczanie religijne zawsze przekreślało prawdy Biblijne, miłości i szacunku do braci. Często dochodzi do sytuacji, gdzie ludzie używają tzw. dary mowy na językach w sposób niebiblijny, krzywdząc innych i niszcząc więzi społeczności wypierając miłość.

Dla wspólnot chrześcijańskich, które opierają się na wartościach miłości, sprawiedliwości i współczucia, fałszywa mowa na językach stanowi poważne zagrożenie i podążanie za fałszywymi cudami. Może ona prowadzić do podziałów w społeczności, osłabiać więź duchową braci, którzy są młodzi w wierze i nie ugruntowani na prawdach Bożych. Ponadto mowa na językach nie jest wyznacznikiem wiary, jest sprzeczna z nauką Jezusa Chrystusa, który nauczał pokuty i miłosierdzia. Ponadto Pan pouczał, aby nasze słowa były pełne łagodności i mądrości, służące budowaniu, a nie niszczeniu i dzieleniu.

Wspólnoty wiary powinny promować wzajemną miłość, szacunek, zachęcając się do wspólnego budowania ciała Chrystusowego opartego na prawdzie i miłości. Ponadto, ważne jest, aby każdy członek społeczności rozważał swoje własne słowa i intencje, dążąc do uświęcenia i jedności w Duchu i prawdzie zgodnie z nauką Chrystusa.