Jezus Cię Kocha

You are currently viewing Jezus Cię Kocha
Jezus cię kocha

KOCHASZ? JAK WIELE JESTEŚ WSTANIE ZROBIĆ DLA DRUGIEJ OSOBY?

Oddałbyś jej swoje łóżko do spania?

Albo swój ostatni kawałek chleba?

A może byłbyś w stanie oddać swój samochód? 

A może swoją nerkę? 

A może byłbyś w stanie oddać za bliźniego swoje życie?

Jest ktoś, kto zginął za Ciebie, przelał swoją krew, umierał w niesamowitej męczarni. 

By Twoje grzechy były Ci wybaczone – byś mógł otrzymać życie wieczne. 

 

Tak – to Jezus Chrystus

 

KOCHAJ I UWIERZ W SWOIM SERCU!Jedyne co Ty musisz zrobić, to uwierzyć w niego i wyznać go w swoim sercu! 

Musisz poznać jego drogę i wybrać ją za tę właściwą. To tak niewiele, a tak wiele można tym zyskać.

 

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.”

Ewangelia Jan 3:16-17

 

Boże miłosierdzie jest ogromne! Pan odkupił nas i ustanowił Nowy Testament swoją krwią, dając tym samym możliwość zbawienia. Psalm 22 opisuje nam, jakie uczucia towarzyszyły Jezusowi na krzyżu. Zrobił to dla Ciebie!
[SPRAWDŹ TEŻ: WIELKIE MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości; moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia; położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości; a oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy.”

Psalm 22:12-18

 

Bóg poniżył się do roli sługi, udowadniając tym swoją ogromną miłość i oddanie. Udowodnił nam, że jeśli on jest dla nas przejść tak wiele, to i my możemy oddać mu swoje życie, a zamian nagrodzi nas najlepszym z możliwych darów.

Każdy Chrześcijanin powinien brać przykład z tej postawy, niosąc miłosierdzie naszym bliźnim.  

“Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą

i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.

List do Hebrajczyków 2:9

 

A czy Ty mając wszystko, potrafił byś się tak uniżyć?

Nasz Bóg pragnie, by każdy z nas otrzymał życie wieczne.

Pragnie, by każdy z nas poznał prawdę o Nim, uwierzył w nią i odsunął się od swojego grzesznego życia. By wypowiedział swymi ustami imię Pana i narodził się na nowo.  

 

“Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.”

1 List do Tymoteusza 2:4

 
 
“Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.”

List do Rzymian 10:9-13

 

Pan Jezus zrobił dla nas wszystko, a my, by otrzymać zbawienie musimy zrobić tak niewiele:

 

“A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie. I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.”

Ewangelia Łukasza 10:25-28

 

Miłosierdzie Pana odczuwamy każdego dnia.

Dzięki temu, że uwierzyliśmy sercem i wyznajemy Pana Jezusa każdego dnia, uczymy się jak trwać w Jego nauce. On daje nam siłę, cierpliwość i mądrość. Napomina nas przez Słowo Boże, odpowiada nam na nasze pytania i karci. Pomaga w złych chwilach zawsze, gdy tego potrzebujemy.

Dzięki Bogu odwróciliśmy  się od grzechu i pokutujemy! On zabrał nam uzależnienie od używek, odciąga nas od marności tego świata, które nie dawały nam nic, poza coraz większym zapadaniem się w złu tego świata.

Jeśli tylko będziesz prosił, da Ci się poznać, pozwoli Ci zaznać Swojej łaski!

Uczmy się wszyscy od Naszego Pana prawdziwej, szczerej miłości.

Bo któż Nas bardziej kocha niż sam stwórca?

Nie znalazłeś jeszcze Boga w swoim życiu, uważasz, że nie odczułeś jeszcze jego miłosierdzia?

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.”

 Ewangelia Mateusza 7:7-8

 

Nie wiesz jak prosić? Co miałbyś powiedzieć, jak rozmawiać z Panem?

 

Nic prostszego! Nie szukaj Boga w budynku. Czasem wystarczy Twój krzyk rozpaczy, jeśli jednak pragniesz zrobić to na spokojnie,  idź do swego pokoju  łazienki, gdziekolwiek będziesz sam, zamknij oczy i mów prosto z serca.

Przeproś Pana za swoje grzeszne życie, proś o łaskę, którą ofiarował nam przelewając swoją krew na krzyżu. Wyznaj przed Panem swoje grzechy, żałuję ich szczerze.

Wyznaj, że wierzysz w Pana z głębi serca. Proś o zrozumienie, o mądrość, o to by prowadził Cię swoją drogą. Podziękuj Mu za jego Łaskę i za to, że pozwolił Ci się odnaleźć!

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ODMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]

Mów szczerze, swoimi słowami, które wypłyną prosto z serca. Nie daj sobie nikomu wmówić, że musisz robić to wyznaczonym, instytucyjnym schematem. Twoja relacja z Bogiem ma być czysta i piękna i tylko Twoja. Pokochaj Boga żywą miłością, a on obdarzy Cię miłosierdziem!

Niech każdy z Was poczuje wielką miłość jaką daję Zbawca!