Post

You are currently viewing Post
Post

POST

Dzisiaj chcieliśmy przybliżyć temat postu. Może nie dla każdego jest to proste do zrozumienia, gdyż co instytucja to inne ustalenia. Przedstawimy punkt widzenia kilku organizacji – a następnie pokażemy co na ten temat mówi samo Pismo Święte.

Post (Strong 3521) z greckiego rzeczownik “nēsteia” oznacza “powstrzymywanie się od czegoś”.

Również w formie czasownika (Strong 3522) nēsteuō – pościć.

(Kolejność zamieszczanych instytucji jest przypadkowa)

1) PROTESTANTYZM: W Kościołach Ewangelickich podczas postu, ludzie nie przyjmują żadnych pokarmów ani napojów, chyba, że post trwa dłużej niż jeden dzień, wówczas osoba poszcząca może pić. Do tego poświęcają dużo czasu na modlitwę.

Czas trwania i sposób, zależne są wyłącznie od samego poszczącego.

Czytaliśmy, że u niektórych Protestantów elementami postu jest powstrzymywanie się od świeckich rozmów, oglądania telewizji, załatwiania własnych interesów (popierają ten pogląd: Księga Izajasza, rozdział 58), a nawet robią sobie przerwę w małżeńskim seksie.

Większość instytucji Protestanckich tego nie wymusza u swoich wyznawców, gdyż nie wymaga tego literalnie Nowy Testament. Mimo to wiele Zborów praktykuje i przekazuje wiedzę dalej. Nie mają wyznaczonego terminu postu.

_______________________________________________________________________________

2) KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY: Poszczą według własnego harmonogramu – tzw. “prawosławny kalendarz liturgiczny”. Post ww. kościele odbywa się parę razy do roku. W zależności od ułożenia kalendarza przerwy w pokarmie są dłuższe, bądź krótsze.

Podczas roku liturgicznego pojawiają się cztery główne okresy długiego postu.

“Wielki Post” – Rozpoczyna się siedem tygodni przed świętem Zmartwychwstania.

 

“Post Świętych apostołów” – rozpoczyna się w poniedziałek, osiem dni po święcie Pięćdziesiątnicy, a kończy się 28 czerwca/11 lipca, w wigilię święta apostołów Pawła i Piotra; w zależności od daty świętowania Paschy, czas jego trwania waha się od jednego do sześciu tygodni.

“Post przed świętem Zaśnięcia Bogarodzicy” – trwa dwa tygodnie, między 1-14 lub 14-27 sierpnia.

“Post przed świętem Bożego narodzenia” – trwa 40 dni, między 15.11-24.12 lub 28.11-06.01

Prócz czterech głównych okresów, dniami postnymi są również wszystkie środy i piątki ( w niektórych monasterach również poniedziałki), z wyjątkiem okresu pomiędzy świętem Bożego Narodzenia a Epifanią, tygodnia paschalnego i tygodnia Krzyża Świętego (14 września), ścięcia głowy Św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia) oraz wigilia Epifanii (5 stycznia).

Reguły postu w Kościele prawosławnym są tak srogie, iż u wielu ludzi budzi zdziwienie, np. podczas “Wielkiego Postu” i “Wielkiego Tygodnia” nie spożywa się nie tylko mięsa, ale takich pokarmów jak ryby, wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, a nawet odpuszczają sobie wino czy olej. W praktyce jednak bardzo dużo osób tego wyznania odstępuję od tych zasad twierdząc, że w dzisiejszych czasach nie da się już puścić tak jak kiedyś.

_________________________________________________________________________________

3) ŚWIADKOWIE JEHOWY: To jest najdziwniejsza ze wszystkich organizacji.Uważają, że post jest całkowicie zbędny w życiu chrześcijan. Ich głównym argumentem jest to, że post Katolicki jest niezgodny z Pismem Świętym. Biblia w ich mniemaniu przekonuje, że np. Apostołowie nie przechodzili w ogóle postu, tutaj podają jako argument ;

“Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? ” 
Ew. Mateusza 9:14

Postanowiliśmy odnieść się od razu do podejścia Świadków, bo ten fragment jest wycięty z kontekstu… Widzimy, że ww. fragment jest pytaniem, przejdźmy więc do ciągu dalszego i odpowiedzi:

“I powiedział im Jezus: Czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, i wtedy będą pościć.”
Ew Mateusza 9:15

Jeżeli Świadkowie Jehowy uważają, że apostołowie nie pościli, to jak odniosą się do tego fragmentu:

“A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.”
Dzieje Apostolskie 13:2-3

Wiadomo, że należy naśladować Pana Jezusa, a nasz Zbawiciel przecież pościł, więc ten temat ukazuje jak ludzie przynależący do tej organizacji są zwiedzeni. Nie należy jednak czuć do nich nienawiści, niechęci. Trzeba im współczuć i modlić się za nich aby poznali prawdę i mogli stać się prawdziwymi naśladowcami Chrystusa.

__________________________________________________________________________________

4) KATOLICYZM: Reguły postu ustala tzw. “Kodeks prawa kanonicznego” w kanonach z 1249-1253 i jest określany jako forma pokutna. W kościele rzymskokatolickim wyróżniamy dwa typy postu:

Post ścisły – obowiązuje wśród Katolików (również w Polsce) w “Środę Popielcową” oraz w “Wielki Piątek”. Wierni zaprzestają spożywać mięso i pokarmy pochodzenia mięsnego oraz ograniczają ilość posiłków i ich wielkość.

Bardzo dziwną sprawą jest mieszanie się Episkopatu i ordynariuszy do zasad postu wiernych.

W Polsce post ścisły oznacza spożycie do syta wyłącznie jednego posiłku w ciągu dnia oraz dwóch niepełnych.

W tradycyjnym katolicyzmie post ścisły obowiązuje w środę popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, w Wigilię Zielonych Świąt i Bożego Narodzenia, oraz 7 grudnia.

Polski Episkopat idzie nawet dalej i ustalił podczas “II Polskiego Synodu Plenarnego” zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię. Zezwalają wiernym spożywanie mięsa w przypadku, gdy nie mają po prostu wyboru jedzenia innej potrawy np. z powodu braku finansów.

Wierni korzystający z tej dyspensy powinni zastępczo pomodlić się w intencjach “ojca świętego”(na temat Papieża który jest nazywany w/w frazesem napiszemy osobny temat) i złożyć ofiarę do skarbonki “Jałmużna postna” lub spełnić inny uczynek miłosierdzia…

W szczególnych przypadkach, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić proboszcz. Rodzinom lub grupom wiernych, nakłada wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia, np. jałmużnę albo modlitwę w intencji Kościoła…

W Kościele Katolickim można wyróżnić również Post Eucharystyczny podczas którego wierni nie spożywają ani pokarmów, ani napojów (oprócz wody i leków) na godzinę przed przyjęciem “Komunii Świętej”. Obowiązuje każdego, z wyjątkiem chorych oraz kapłanów którzy powtarzają mszę w danym dniu. Nakaz ten zawarty jest w prawie kanoniczny (w Art. 919§1 , 2 , 3)

Według oficjalnej wykładni do IV przykazania kościelnego, w przypadku uzasadnionej niemożliwości zachowania postu w piątek, chrześcijanin może podjąć inne formy pokuty.

—————————————————————————————————————————–

Przeanalizowaliśmy post w kilku kościołach. Teraz przejdźmy do fragmentów Pisma, które ukazuje, że post jest ważny w życiu Chrześcijanina.

Jest on bardzo dobrze widziany w oczach Boga. W końcu sam Pan Jezus przechodził post, a chcąc być jego naśladowcą należy starać się wypełniać krok po kroku zalecenia i czyny naszego Zbawiciela.

“A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz; Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie
Ew. Mateusza 6:16-18
“A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.
Ew Marka 9:28-29
 
“A była tam prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła siedem lat z mężem od swego dziewictwa. A była wdową mającą około osiemdziesięciu czterech lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą”
Ew Łukasza 2:36-37
“A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli.”
Dzieje Apostolskie 14:23
“Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.”
1 List do Koryntian 7:4-5
 

Przedstawiliśmy tu kilka fragmentów, które opisują jak wg. Pisma wyglądał post i jaki sposób powinien być przez nas odbierany.

Według nas, post to chwila wyciszenia od świata, odstawienie od siebie np. smacznych potraw na jakiś określony czas tak jak to robił prorok Daniel(nie oznacza to ,że mamy nie jeść). W tym czasie jest kluczowa modlitwa, żywa relacja z Naszym Panem jest niezbędna.

Nasze zdanie już poznaliście, pośćcie dla Boga nie dla innych, a zrobicie coś dla siebie. Ucieszcie Pana swoją postawą, jest to gra warta świeczki.

Serdecznie pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie.