Dogmaty Maryjne cz.2: Zawsze dziewica

You are currently viewing Dogmaty Maryjne cz.2: Zawsze dziewica
Young pregnant woman touching her belly with hands

Wieczne dziewictwo Maryi

Dziś pragniemy odnieść się do drugiego z kolei dogmatu Kościoła Katolickiego, dotyczącego Marii z Nazaretu. Tym razem omówimy “wieczne dziewictwo”.

Opierając się na Piśmie Świętym, możemy potwierdzić fakt, iż Maria była dziewicą, gdy została zapłodniona przez natchnienie Ducha Świętego, z którego zrodził się Chrystus.

Jednak twierdzenie iż Maria pozostała dziewicą do końca swego życia, nie jest prawdą.

Jak podaje Wikipedia:

“Dziewictwo Marii z Nazaretu, matki Jezusa – przedmiot wiary chrześcijan, odnoszący się do jej dziewictwa przed i w czasie urodzenia Jezusa, a także, według większości chrześcijan, również po urodzeniu.”

Możemy również przeczytać:

“Dogmat ogłosił papież Marcin I na Synodzie Laterańskim w Rzymie w 649 r. – Maria z Nazaretu została zapłodniona przez Ducha Świętego bez nasienia, następnie urodziła zachowując swe nienaruszone dziewictwo.”
“Jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych ojców (…), że właściwie i prawdziwie święta, niepokalana i zawsze dziewica Boża Rodzicielka (…)”

Jednak, o ile z samym dziewictwem Marii, aż do narodzin Pana Jezusa w pełni możemy się zgodzić, tak Katolickie teorie odnośnie WIECZNEGO DZIEWICTWA, na podstawie Pisma bez problemu możemy obalić. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy:

“Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.”

Ewangelia Mateusza 1:25

Ewangelia ukazuje nam również, że Pan Jezus, w postaci ludzkiej miał cielesnych, zrodzonych z tej samej kobiety braci:

“A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać. I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić.”

Ewangelia Mateusza 12:46-47

“Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko?”

Ewangelia Mateusza 13:56-57

“Wśród nich były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.”
Ewangelia Mateusza 27:56
“Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu.”
Ewangelia Marka 6:3
Temat “Wiecznej Dziewicy” jest na tyle prosty i logiczny do zrozumienia, że więcej tłumaczyć nie trzeba. Uważamy, że te fragmenty to wystarczający argument do obalenia tego zwodniczego dogmatu.
Jednak wielu Katolików uważa, że to nadal zbyt słabe dowody. Stawiają oni twierdzenie, że Ci bracia Jezusa są jego kuzynami. By podwarzyć to twierdzenie przychodzi nam z pomocą Biblia zapisana systemem Stronga, gdzie możemy dokładnie sprawdzić każde słowo:
 
Pierworodny – (strong 4416) gr. prōtotokos 
 
 

“Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.”

Ewangelia Mateusza 1:25
 
 
“I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”
Ewangelia Łukasza 2:7

Jednorodzony (strony 3439) gr. Monogenēs tłumaczy się również na jedynak, jedyny.

“A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta.”
Ewangelia Łukasza 7:12
“Nagle jakiś człowiek z tłumu zawołał: Nauczycielu, proszę cię, spójrz na mego syna, bo to mój jedynak.
Ewangelia Łukasza 9:38

Zachęcamy abyście sami sprawdzili, użytych słów z pierwotnego zapisu w grece, po narodzinach Pana Jezusa w ludzkiej postaci zawsze było używane słowo “prōtotokos” (pierworodny) nigdy jedynak, czy jednorodzony Syn, tak jak jest to używane do Pana Jezusa w kontekście narodzonego z Ojca.

 

Nie zapominajmy nigdy, że Bóg jest naszym jedynym Panem, tylko do niego mamy się modlić, a naszym jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus.


Niestety wielu ludzi w Kościele Katolickim mylnie uważa, że Maria pozostała dziewicą do końca życia, dlatego módlmy się za tych ludzi, przestrzegajmy ich przed ludzkimi naukami, by w swej drodze do zbawienia nie zatracili prawdy zawartej w Biblii.

A jeśli nie wierzycie nam na słowo – Weźcie Pismo Święte, sprawdźcie sami!