Kult zmarłych – czcza gadanina

You are currently viewing Kult zmarłych – czcza gadanina

Na początku listopada w Polsce obchodzone jest katolickie święto “wszystkich świętych” i “dzień zaduszny”.

[SPRAWDŹ TEŻ: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – DZIADY]

 
Charakterystyczne w tym czasie stają się pielgrzymki rodzin odwiedzając groby na cmentarzach, powielając różne pogańskie tradycje wyciągnięte chociażby ze słowiańskich “dziadów”. 


Drugiego dnia listopada odbywają się “zaduszki”, które również wywodzą się z pogańskich kultów. Głównym elementem dnia zadusznego są modlitwy za zmarłych do Boga i kierowanie bezpośrednio
do nich próśb wstawienniczych.

  • Czy nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym?
  • Czy zmarli mogą wysłuchać naszych modlitw?
  • Czy ludzie już przechodzą do nieba lub piekła?
  • Czy to wszystko ma sens?

 

MODLITWY ZA ZMARŁYCH


Większość ludzi w Polsce ma wpojone, że gdy są nad grobem bliskiej osoby próbują z nią rozmawiać, albo modli się do Boga za tą zmarłą osobę, w celu wstawiania się za nią. Idąc krok dalej, katolicy próbują wypraszać Wszechmogącego, aby zmarli ludzie mogli opuścić czyściec. Czyniąc tak udowadniają, że nie znają Chrystusa i Słowa Bożego, które obala praktykę modłów za zmarłych jak i sam stan duszy w czyśćcu.

[SPRAWDŹ TEŻ: OBALENIE HEREZJI – CZYŚCIEC]

Gdy od Boga byliśmy daleko, a byliśmy blisko ludzkich tradycji, które wdarły się w życie codzienne przez katolicyzm, zdarzały nam się takie obrzydliwe czyny, jak modlitwa za zmarłego albo próba rozmowy z osobą która nie ma nas prawa usłyszeć.

Nie zastanawialiśmy się wtedy czy dobrze robimy.
Nie mieliśmy autorytetu w Panu Jezusie i w Słowie Bożym, również nikt nas nigdy nie zganił za to, abyśmy tego nie robili.

Nikt nie może swoimi modlitwami uratować osób złych w oczach Boga, które nie chciały go znać lub nie chciały pokutować od swoich czynów, tym bardziej nic nie da wstawianie za zmarłego, każdy odpowie za swoje czyny.
 
 
“Zły nie uniknie kary, choćby innych wezwał na pomoc, a potomstwo sprawiedliwych będzie ocalone.”
Przysłów 11:21“Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować,
wszyscy tak samo zginiecie.”
Ewangelia Łukasza 13:3
 

Czy Biblia mówi coś nam o modlitwach za zmarłych?


Katolicy którzy bazują na takich praktykach, używają apokryficznych tekstów, którymi usprawiedliwiają swoje złe, czyny .
Apokryficzne teksty to takie które nie są zaliczane do 66 ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Bożego.
Jednym ze sposobów którymi możemy sprawdzić brak rzetelności tych fałszywych ksiąg, jest odniesienie się do podstawowego kanonu 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu.  Warto tutaj wspomnieć, że do tych zwodniczych ksiąg i nauk płynących z ich tekstów, Chrystus ani Apostołowie w swoich słowach się nie odnosili.
Apokryficzne księgi są dopisywane przede wszystkim do Starego Przymierza, w Nowym raczej to się nie zdarza w oficjalnych wydaniach Biblii, chodź można znaleźć gdzieś fałszywe, nienatchnione księgi jak Ewangelia Tomasza, Judasza i wiele innych. Dobrym wyznacznikiem Starego Testamentu będą Żydzi, od których wywodzą się stare Pisma w których tych błędnych ksiąg nie ma.

Więcej możecie przeczytać w artykule:

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJA BIBLII TYSIĄCLECIA]

Katolicy wierzą, że przez modlitwy za zmarłych mogą wstawiać się za duszami w czyśćcu. Uważają, że mogą opłacać specjalne msze, aby pomóc duszy zmarłego szybciej opuścić czyściec.
Hipotetycznie milioner może wykupić szybciej bliską osobę, dzięki pieniądzom jakie posiada, może kupić takich mszy miliony, w porównaniu do biednego człowieka, którego nie stać na taki wydatek.

Czy w takim przypadku Bóg był by sprawiedliwy?


Raczej nie, dlatego Bóg nie patrzy na majętność a na nasze serca i wiarę. Nasz Pan nie wysłucha żadnej modlitwy za zmarłego, bo to obrzydliwe w Jego oczach.

[SPRAWDŹ TEŻ: MODLITWA]

 
“Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;
Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.
Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,”
V Mojżeszowa 18:11-13
“Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca,
jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze.

Ezechiela 18:4
 

Bóg będąc miłosiernym a zarazem najsprawiedliwszą osobą jaką możemy sobie wyobrazić, nie będzie robić żadnych wyjątków i każdy odpowie sam za swoje czyny.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“U Boga bowiem nie ma względu na osobę.”
List do Rzymian 2:11
 
“I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.”
Objawienia Jana 20:12
 

CZY ZMARLI NAS SŁYSZĄ?


Jeżeli nie możemy modlić się za zmarłych aby im pomóc, to czy my możemy modlić się do nich aby nam pomogli? Sytuacja jest tutaj analogiczna do opisanej powyżej. Ludzie którzy zmarli nie mogą nas usłyszeć, bo śpią duchowo i to tylko Bóg jest Wszechmogący i może wysłuchiwać od razu miliony osób, a ubóstwiana Maryja przez katolików była normalnym człowiekiem, który nie ma żadnej mocy aby nas usłyszeć i wstawić się o Chrystusa.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA – DUCHOWY SEN]
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]
[SPRAWDŹ TEŻ: WNIEBOWZIĘCIE MARYI]

“Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.”
Księga Kaznodziei Salomona 9:10 BW
 

“Wołaj więc, jeśli jest ktoś, kto by ci odpowiedział; i do którego ze świętych się zwrócisz?
Gniew bowiem zabija głupiego, a prostaka uśmierca zawiść.
Widziałem głupiego, jak zapuścił korzenie, lecz zaraz przekląłem jego mieszkanie.
Jego synowie są daleko od ratunku, zostają zdeptani w bramie, a nie ma nikogo, kto by ich ocalił.
Jego żniwo głodny pożera, wydobywa je spośród samych cierni, a chciwy pochłania ich bogactwa.
Utrapienie bowiem nie powstaje z prochu ani z ziemi nie wyrasta niedola;
Lecz człowiek rodzi się na niedolę, jak iskry z węgla wzlatują w górę.
Ja jednak szukałbym Boga i Bogu przedstawił swoją sprawę;”

Hiob 5:1-8


“A gdy będą wam mówić: Radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą, powiedzcie: Czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?”

Izajasza 8:19


Dlatego żaden zmarły nie może się wstawiać, ani wysłuchiwać, bo tylko jest jedno imię dane w którym jest zbawienie, w naszym Panu Jezusie Chrystusie.
 
 
“Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy.
On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Dzieje Apostolskie 4:10-12
 

ANI UMARŁYM ANI ŻYWYM CZCI NIE ODDAWAJ


Żaden człowiek nie powinien próbować odbierać czci Bogu, bo to tylko nasz Stwórca jest Wszechmogący i to tylko dzięki Niemu mamy życie. Praktyk modlitewnych do zmarłych i innych kultów pogańskich Pan nie toleruje, bo one odwodzą od zbawienia, które każdy może dostąpić, tylko musi chcieć poznać wolę Pańską i pokutować od swoich złych czynów.

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]

W Biblii mamy kilkukrotnie podkreślone, że człowiek jest tylko człowiekiem, dlatego nie wychodźmy ponad Pismo i nie oddawajmy czci ludziom, nie szukajmy w nich jakiś mocy które po prostu nie istnieją.

 

“Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem.”
Dzieje Apostolskie 10:26
 
“I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.”
List do Rzymian 1:23-24
(AP Photo/Alessandra Tarantino)“Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje.
Za czasów minionych pozwalał on, aby wszystkie narody chodziły własnymi drogami.
Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał nam z nieba deszcz i urodzajne lata, karmił nas i napełniał radością nasze serca.
Tymi słowami ledwie powstrzymali lud od złożenia im ofiary”

Dzieje Apostolskie 14:15-18

Nie chodźcie złymi drogami instytucji, bo nie tylko katolicyzm zwodzi różnymi błędnymi naukami. Musicie uświadomić sobie, że wchodząc w te złe czyny, doprowadzacie waszą dusze do co raz gorszego stanu, na czym cierpicie i wpędzacie się w złe stany psychiczne, duchowe a nawet fizyczne.
Bóg Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus chcą aby każdy dostąpił prawdziwego zbawienia i życia wiecznego, kto IM nie zaufa zostanie zniszczony w piekle i dozna drugiej śmierci.