LGBT – miłosierdzie dla każdego

LGBT - miłosierdzie dla każdego

Czy środowisko LGBT należy popierać?


W ostatnim czasie, na całym świecie – również w Polsce – zrobiło się głośno w tematyce homoseksualizmu, oraz akceptacji ludzi ze środowiska LGBT.


Są to osoby, uważające się za tolerancyjne. Powtarzają, że miłość to miłość (Love is Love), często w ich wypowiedziach padają słowa, że należy być miłosiernym, zaakceptować zdanie innych, nawet jeśli to zdania znacznie się różni z ich zdaniem.


Sami jednak obrażają innych – chociażby przeciwników aborcji czy ludzi, którzy nie zgadzają się z ich ideologią. Atakują również chrześcijan, którzy chcą dla nich zbawienia, próbując do nich przemawiać w pełni miłości.


Główny kapłan Kościoła Katolickiego dał “religijne” przyzwolenie na rozprzestrzenianie się i promowanie tych środowisk. W jego słowach wyczuwalne było poparcie tej ideologii.


foto/www.getreligion.org

“Wedle nauczania księży katolickich, sam homoseksualizm nie jest grzechem, ale grzechem jest życie w nieczystości, czyli współżycie gejów i lesbijek. Jednak papież Franciszek jeszcze na początku swojego pontyfikatu wypowiedział słynne dziś słowa: – Kim jestem by to oceniać?

Żródło Newsweek“Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.”

List do Rzymian 1:26-27


Pan Bergoglio twierdzi, że nie wolno nam oceniać innych – co jest prawdą i Bóg może nas oceniać i sądzić. Biblia mówi jednak, że należy upominać bliźnich, którzy błądzą i żyją w grzechu, by pomóc im dojrzeć tę właściwą drogę. Napominanie to ma natomiast odbywać się w miłosierdziu, ale nie wolno nam przymykać oczu na ich grzech, gorszenie, ani tym bardziej zwodzenie innych ludzi.

Oczywiście, każdy człowiek ma prawo do własnego wyboru i do wiary nie wolno nikogo zmusić, musi się ona brać prosto z naszego serca!


Każdy Chrześcijanin, który idzie Prawdą zawartą w Słowie Pana wie, że nasze nawrócenie wiąże się z odrzuceniem grzechu i stawanie się nowym człowiekiem.

Wiele, a wręcz prawie wszystko się zmienia. Odrzuca swoje grzeszne życie, swoje pożądliwości, pokusy cielesne.

Ktoś kto rodzi się na nowo przestaje być kłamcom, cudzołożnikiem. Co za tym idzie nie może i nie chce być dalej homoseksualistom, ponieważ postępuje według Bożych zasad.

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”

2 List do Koryntian 5:17

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobąAni złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.”
Pierwszy List do Koryntian 6:9-10 

Zwiedzenie i tłumaczenie ludzkich pożądliwości.


Teraz znów przejdźmy do słów Jorge Mario Bergoglio:

Tym razem papież wypowiedział się w podobnym tonie: – Jeśli gej, który ma dobrą wolę i szuka Boga, kim jesteśmy, żeby to oceniać? – pytał. Dlatego jego zdaniem: – My chrześcijanie powinniśmy nie tylko przeprosić za to jak traktowaliśmy gejów, a także prosić o wybaczenie Boga, o którym zbyt często zapominamy – powiedział.Główną cechą jaką powinien prezentować każdy Chrześcijanin jest MIŁOSIERDZIE!

Dwoma głównymi przykazaniami danymi przez Boga jest właśnie miłość – zarówno ta kierowana do naszego Pana, ale i do naszych bliźnich, nie ważne czy są to nasi bracia czy siostry, czy są to grzesznicy – zresztą tacy sami jakimi i my byliśmy do niedawna. Czymże różnił się nasz grzech od grzechu innych niesprawiedliwych? Nasze miłosierdzie mamy nieść każdemu niezależnie od koloru skóry, poglądów czy orientacji.

Nie wolno nam jednak sprzeciwiać się woli naszego Pana i pochwalać życia w grzechu, dając tym samym na nie przyzwolenie. Naszym zadaniem jest ewangelizowanie bliźnich, pokazanie im właściwej drogi i możliwości zbawienia – to nasz obowiązek.

Mówiąc, że: “sam homoseksualizm nie jest grzechem” – Franciszek jako “głowa kościoła katolickiego” zwodzi ludzi, zaprzeczając jakoby homoseksualizm był grzechem. Każdy kto zna Pismo Święte, wie że jest to kłamstwem.


Nie wolno nam godzić się na kłamstwa, oraz na propagowanie takich zachowańrównież, a wręcz szczególnie wśród dzieci. Propagowanie obrzydliwości i twierdzenie, że są one czymś normalnym, naturalnym to zło i szatańska sztuczka.
Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie!

 Ewangelia Mateusza 18:7

“A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.”
List o Galacjan 5:19-21


Bóg już raz ukarał ludzi czyniących takie nieprawości, wówczas zniszczył Sodomę i Gomorę oraz pobliskie tereny:“Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomy, młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron, otoczyli dom. I wołali do Lota, i zapytali go: Gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi obcowali. Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi. I powiedział: Moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie.”

Księga Rodzaju 19:4-7


Powyższy fragment pokazuje, do czego posuwali się ludzie mieszkający w Sodomie, przeczytajmy więc co się z nimi stało:


“Słońce wzeszło nad ziemią, gdy Lot wszedł do Soaru. Wtedy PAN spuścił deszcz siarki i ognia od PANA z nieba na Sodomę i Gomorę. I zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi.”

Księga Rodzaju 19:23-25


Kara dla czyniących nierząd była bezlitosna. A zapłata za grzech będzie czekać każdego, kto źle czyli i w tym trwa. Każdy z nas może zostać uratowany, jeżeli uwierzy w Pana Jezusa oraz w jego wielki. Każdy kto przestanie miłować swoje życie i pożądliwości.

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O JEDYNEJ WŁAŚCIWEJ DRODZE] 


Ten kto zmieni się dla Pana Jezusa otrzyma zbawienie!


PODSUMOWANIE


Miłujmy bliźnich i nieśmy miłosierdzie – jednak nie akceptujmy zwodniczych nauk i czynów, które prowadzą do zgorszenia. Nie budują, lecz burzą. Kochajmy i pomagajmy innym niezależnie od tego kim są, jak wyglądają czy w co wierzą. Nie przeklinajmy ich, a próbujmy ratować ich serca i ich dusze od zatracenia.


Środowiska LGBT wymagają od nas miłości i zrozumienia, jednak sami doprowadzają do sporów narzucając swoje poglądy, co dalekie jest od miłosierdzia w stosunku do tych którzy tego nie popierają. Dlatego my bądźmy światłem i nie pozwólmy się im sprowokować.


foto/ https://twitter.com/bratwodza/status/1292056833251778560?lang=frNapominajmy ich w pełnej miłości, nawet jeśli ich zachowania są dla nas gorszące nie oceniajmy ich. Każdy z nas kiedyś błądził i każdego z nas Bóg uratował. Ich również można uratować i można im pomóc.

Nie okazujmy agresji, nie zmuszajmy ich do niczego. Przedstawiajmy swoje świadectwo, mówmy z czego Bóg nas uwolnił i z czym ten ratunek się wiąże!


Mówmy o wielkiej łasce jaką otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, o jego wielkiej miłości do każdego człowieka. Mówmy o lepszym miejscu, jakie jest dla nas przygotowane przez naszego Pana.

“A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie. I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.”
Ewangelia Łukasza 10:25-28

Ważne jest również, byśmy modlili się za tych zwiedzionych ludzi!

[JAK SIĘ MODLIĆ BY PAN NAS SŁUCHAŁ]


By Bóg pozwolił im zrozumieć co czynią. I że mogą to zmienić! Każdy z nas ma wolną wolę, każdy może robić ze swoim życiem co tylko chce, jednak nie wszystko nam się opłaca.

Prośmy Pana, By choć jeden przedstawiciel ruchów LGBT przejrzał na oczy. Módlmy się by przestano zwodzić dzieci, i by nie udało się im wprowadzić swoich nauk do szkół.


Módlmy się również, by Pan Bergoglio zrozumiał, że sposób w jaki próbuje “łączyć ludzi” oddala ich od Boga, tym samym zamyka tak wielu ludziom możliwość wejścia do Królestwa Niebieskiego.