ModlitwaModlitwa powinna być dla każdego chrześcijanina jedną z najważniejszych czynności w cyklu dnia.
Jest to fundament w relacji z Bogiem, a każdy dzień rozpoczynający się i kończy rozmową ze Zbawcą,
nie tylko zbliża nas do Pana, ale i pomaga z radzeniem sobie z trudami, które stoją na naszej drodze.
Czysta i żywa relacja z Panem musi opierać się na szczerości, dlatego taka też powinna być nasza modlitwa i wypływać wprost z naszego serca.

Czym jest modlitwa?


Modlitwa to po prostu rozmowa z Bogiem. Polega na skierowaniu swoich myśli do naszego Pana. Powinna składać się z trzech głównych elementów:

  • Podziękowania Bogu za wszystko co od niego otrzymujemy
  • Przeproszenia za swoje grzechy, upadki, słabości (jako spowiedź)

  • Proszenia o owoce ducha, przekazywanie swoich intencji Panu

Oczywiście modlitwa jest indywidualną sprawą. Każdy ma inne intencje, każdy ma swój osobisty wzór i nikt nie powinien do tego ingerować. Ważną kwestią jest jednak, by nasze modlitwy kierować wprost do Boga (a jedynym wstawiennictwem u Boga Ojca może być Jezus Chrystus – nikt inny).

W niektórych organizacjach ludzie nie przychodzą przed oblicze Pana, lecz zwiedzeni ludzką nauką modlą się do “świętych” czy chociażby “Maryji”. Jednak zapominają oni, że są to przecież tylko ludzie, którzy zresztą już nie żyją – więc nie mogą ich usłyszeć, wysłuchać, nie mogą być niczyim wstawiennictwem. Taka modlitwa kompletnie niczego nie daje.
Żaden byt poza Bogiem nie ma mocy wysłuchania nas.

Głównym argumentem ku takiemu myśleniu jest samo Słowo Pana. W Piśmie wielokrotnie podkreślane jest, byśmy modlili się tylko do Boga. Pan Jezus nigdy nie wskazał na żadnego ze swoich apostołów, na Marię czy anioły, by modlić się do nich – tylko sam modlił się do Boga Ojca.

Jezus dał nam nawet przykład modlitwy, na której podstawie powinniśmy opierać naszą indywidualną rozmowę z Panem:

 “Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.” Ewangelia Mateusza 6:9-13


Jak modlić się prawidłowo?

Modlitwa, to słowa płynące z naszego serca, a nie wyuczona regułka powtarzana jak mantra, której przykładem łatwym do zaobserwowania w naszym społeczeństwie jest tzw. modlitwa różańcowa, która składa się z ciągłego powtarzania kilku wyuczonych fraz. Jedną z nich jest wcześniej zacytowana “Ojcze Nasz” i o ile jest to modlitwa zawarta w Piśmie, to nie możemy zapomnieć, że Jezus mówiąc te słowa, dawał nam schemat wyrażeń, które powinny być zawarte w rozmowie z Bogiem – a nie tekst, który dosłownie mamy powtarzać.

Kolejny natomiast punkt modlitwy różańcowej to “Zdrowaś Mario” która całkiem przekreśla ideologię samej modlitwy, gdyż poprzez słowa w niej zawarte, czcimy stworzenie, oddalając tym samym siebie od Pana.  Dlatego zanim zaczniesz używać różańca do modlitwy, zastanów się nad genezą jego powstania i samym schematem tej nieprawdziwej i zwodniczej praktyki

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani.”

Ewangelia Mateusza 6:7


Pan Jezus nigdy nie modlił się wyuczonymi formułkami, a rozmawiał z Ojcem.
Tak samo robili apostołowie:


“A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; Który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi.”

Dzieje Apostolskie 4:24-26

“Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął.”

Dzieje Apostolskie 7:59-60

Podobnie Król Dawid – nigdy nie modlił się schematami, a swoimi szczerymi słowami oddawał cześć naszemu Panu. O tym możemy przekonać się chociażby w Psalmie 86.

“Nakłoń swego ucha, PANIE, wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi.

Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny; mój Boże, wybaw twego sługę, który ufa tobie.

Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do ciebie codziennie wołam.

Rozraduj duszę twego sługi, bo do ciebie, Panie, wznoszę swą duszę.

Bo ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy cię wzywają.

Wysłuchaj, PANIE, mojej modlitwy i zważ na głos mojego błagania.

Wzywam cię w dniu mego ucisku, bo ty mnie wysłuchasz.

Nie ma wśród bogów podobnego tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak twoje.

Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię;

Bo ty jesteś wielki i czynisz cuda; tylko ty jesteś Bogiem.

Naucz mnie, PANIE, twojej drogi, abym chodził w twojej prawdzie; nakłoń moje serce ku bojaźni twego imienia.

Będę cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca i będę wielbił twoje imię na wieki;

Bo wielkie jest twoje miłosierdzie dla mnie; ty ocaliłeś moją duszę z najgłębszego piekła.

Boże, pyszni powstali przeciwko mnie i zgraja gwałtowników czyhała na moją duszę, a nie mają ciebie przed oczyma.

Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy.

Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, udziel swojej mocy twemu słudze i wybaw syna twojej służącej.Daj mi znak twojej dobroci, aby ci, którzy mnie nienawidzą, zobaczyli i zawstydzili się, że ty, PANIE, wspomogłeś mnie i pocieszyłeś.”

PSALM 86

Gdzie powinniśmy się modlić? 

Ważne, by było to miejsce w odosobnieniu. Byśmy mieli możliwość na intymną relację z Panem, gdzie nie będą nam przeszkadzać żadne bodźce z zewnątrz.

Może być to pokój czy sypialnia, nawet łazienka.


Oczywiście są momenty, gdy modlimy się z innymi osobami dla wspólnego budowania, dla wspólnej chwały dla Boga. Jednak najważniejsza jest nasza osobista relacja, nasze sam na sam z Panem.

“Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.”

Ewangelia Mateusza 6:6

“A wstawszy wczesnym rankiem, przed świtem, wyszedł i udał się na odludne miejsce, i tam się modlił.”

Ewangelia Marka 1:35Władza, a modlitwa.


O ile w Polsce obecnie nie mamy problemu z zakazami związanymi z modlitwą narzuconymi przez władzę, to są miejsca na świecie,  w których za modlitwę do naszego Boga możemy trafić do więzienia, a nawet stracić życie


Ludzka władza jednak nie może nam tego zakazać, nawet w obliczu śmierci nie wolno nam się temu poddać, gdyż wtedy nasza nasza relacja z Panem może zacząć gasnąć.  Dlatego ufajmy Panu i nie obawiajmy się konsekwencji wiążących się z Naszą wiarą. Nie bójmy się tego co zabija ciało, a bójmy się tego co zabija duszę.

“Wszyscy zwierzchnicy królestwa, przełożeni i satrapowie, urzędnicy i dowódcy uzgodnili, aby ustanowić dekret królewski i zatwierdzić prawo, że ktokolwiek w ciągu trzydziestu dni poprosi o cokolwiek któregokolwiek boga lub człowieka prócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy. I tak teraz, królu, zatwierdź to prawo i podaj go na piśmie, aby było nieodwołalne według prawa Medów i Persów, które nie może być cofnięte. Król Dariusz ogłosił więc na piśmie to prawo.

A gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swego domu; a otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, trzy razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem.

Wtedy ci mężczyźni zgromadzili się i kiedy znaleźli Daniela modlącego się i błagającego swego Boga; Przyszli i powiedzieli królowi o dekrecie królewskim: Czy nie wydałeś dekretu, że każdy człowiek, który w ciągu trzydziestu dni poprosi o cokolwiek któregokolwiek boga lub człowieka prócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy? Król odpowiedział: Prawdziwa to jest mowa, zgodnie z prawem Medów i Persów, które nie może być cofnięte.

Wtedy odezwali się i powiedzieli do króla: Ten Daniel, który jest z uprowadzonych synów Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z twoim dekretem, który wydałeś, bo trzy razy dziennie odmawia swoją modlitwę.”

Daniel 6:7-13


Dziękczynienie.

Nie zapominajmy nigdy, by dziękować naszemu Panu, gdyż zdecydowanie mamy za co. Dzięki Bogu jesteśmy, dzięki niemu możemy widzieć piękno Jego stworzenia. Powodów do podziękowania jest wiele, tylko czy Ty je dostrzegasz? My możemy dziękować za naszą rodzinę, za zdrowie, dach nad głową. Że nigdy nie chodzimy głodni. Za miłość naszego Pana. Przeanalizuj w swojej głowie co Bóg dobrego dla Ciebie zrobił. Pomyśl jak piękny świat wokół Ciebie stworzył.


“Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem; Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony;”

List do Kolosan 4:2-3


“Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.”

List do Filipian 4:6


Spowiedź.

Kolejnym ważnym elementem modlitwy jest wyznanie przed Bogiem naszych grzechów i upadków. Osoba, która ma już w sobie Ducha Świętego, nie żyje w grzechu, jednak upadki zdarzają się każdemu. Wszystkie nasze grzechy z cielesnego życia odkupione zostały przez Jezusa Chrystusa, co nie oznacza wcale, że nie musimy naszych grzechów wypowiedzieć przed Bogiem. Sama spowiedź i pokuta (czyli stałe odrzucenie grzechu) jest bardzo ważna. 


“Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia

Księga Przysłów Salomona 28:13

Intencje.

Ostatnim elementem modlitwy są nasze prośby kierowane do Pana. Nasza modlitwa ma wielką moc, a połączona z postem którego jest elementarną częścią jest wstanie zdziałać olbrzymie cuda. Wielka wiara zapewni nam rozwiązanie każdego problemu.

“A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę w Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi – spełni się mu, cokolwiek powie. Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień.

Ewangelia Marka 11:22-26

“I zgromił Jezus tego demona, i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy.Wtedy uczniowie, podszedłszy do Jezusa, zapytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe. Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.”

Ewangelia Mateusza 17:21

“Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon.”

List Jakuba 5:13-18Nigdy nie ustawajmy w naszych modlitwach. Pan nie zawsze od razu daje nam odpowiedź na nasze prośby, potrzebna jest tu nasza wiara, ufność, wytrwałość.
Niech wola naszego Pana dzieje się w naszym życiu, a sprawy toczą się wyznaczonym przez Boga torem. Czekajmy z cierpliwością, a otrzymamy!

“Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać; Mówiąc: W pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła: Pomścij moją krzywdę na moim przeciwniku. On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę; To jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie. I powiedział Pan: Słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie?”

Ewangelia Łukasza 18:1-7″

Czego Pan od nas oczekuje?

Pan ma co do nas pewne wymogi. Ważnym jest, by kobiety chodziły ubrane skromnie, a podczas modlitwy by zasłaniały swe głowy na znak swej uległości.

Mężczyźni, gdyż są chwałą i obrazem Boga powinni zaś modlić się z głową odkrytą. Możemy o tym przeczytać w Liście do Koryntian. 

Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna
przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga.
Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?”
List do Koryntian 11:4-13
“Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.
1 List Piotra 3:5-7
Jeśli pragniemy, by Bóg wysłuchiwał naszych słów, by nasze prośby ku niemu się spełniały, nie zapominajmy jak ważne jest nasze zachowanie.
Idąc ku zbawieniu, gdy rodzimy się na nowo i odrzucamy grzech z naszego życia, stajemy się dziećmi naszego Pana. Wtedy mamy pewność, że idziemy odpowiednią drogą.

Pamiętajmy, by zachowywać dwa przykazania miłości, by porzucić pożądliwości tego świata. Rozwijajmy się w wierze, prośmy Pana w swych modlitwach o zrozumienie naszych grzechów, o pozbycie się swoich słabości i prośmy o mądrość. Bez Bożej mądrości ciężko będzie zrozumieć, czego jeszcze potrzeba naszej wierze, naszej relacji z Panem.

Dlatego dziękujmy Panu każdego dnia, prośmy go i przepraszajmy za nasze postępowanie – a Duch Święty będzie napełniał nas każdego dnia.