Zbór domowy

You are currently viewing Zbór domowy

Czy mamy alternatywę posiadania wspólnoty?


Żyjemy w czasach, gdy wiara w Boga kojarzy się z przynależnością do instytucji. W Polsce najpopularniejszy jest kościół katolicki, można też znaleźć wielu protestantów, prawosławnych, świadków Jehowy. To wszystko sprawia, że człowiek, który odnajduje Boga w życiu, zaczyna Go szukać właśnie w tych wspólnotach/kościołach.

Niestety często jest zbyt późno na refleksję czy aby wybór konkretnej wspólnoty był dobry, bo albo zaczynamy traktować ją jako naszą drogę, przy okazji gubiąc biblijną prawdę – sugerując się ludzkimi naukami, albo oddalamy się od Boga właśnie dlatego, że Go tam nie odnajdujemy, a nasza wiara zamiast rosnąć, maleje.

Z nami było podobnie – gdy zaczęliśmy szukać Boga, mieliśmy już pewną wiedzę dotyczącą Kościoła Katolickiego i jego nauk i wiedzieliśmy jak bardzo oddalone są one od tych, które zawarte są w Piśmie Świętym.
Wtedy wspólnoty zaczęliśmy 
szukać w środowisku protestantów.
Początkowo mile się zaskoczyliśmy widząc tak odmienny obraz, jednak tam również nie potrafiliśmy w pełni się odnaleźć, gdyż widzieliśmy zbyt dużą władzę ludzką, zbyt wiele tłumaczenia ludzkich pożądliwości.
Ginęło w tym prawo Boże. To nas bardzo odrzuciło i zachwiało naszą wiarę, gdyż uznaliśmy, że w żadnej wspólnocie nie ma dla nas miejsca. 

Tak też jest z dużą ilością osób które szukają Boga, szczególnie tych którzy nie szukają kompromisu między światem a Bogiem. 

Czy jeśli nie odnaleźliśmy odpowiedniej wspólnoty mamy się poddawać?

Odpowiedź jest prosta: NIE! 

W drodze do zbawienia nigdy nie wolno się poddawać, nie ma też czasu na kompromisy, a przypodobanie się ludziom to najgorsze co możemy robić w drodze do naszego Pana. TO BOGU MAMY SIĘ PODOBAĆ!

W takim razie czy kościół to coś złego?

W żadnym wypadku.

W czasach, gdy to budynki przybrały nazwę kościołów ludzie trochę zagubili prawdziwe znaczenie tego słowa.
Kościół to ludzie żyjący Bogiem, a jego fundamentem jest Jezus Chrystus!

“Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi,
 nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką.

Dzieje Apostolskie 17:24

 
“Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?
A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.”
1 List do Koryntian 3:16-17


Zbory domowe zapoczątkowały sens zgromadzeń chrześcijan po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 

W naszym kraju niestety ta pierwotna Biblijna forma praktycznie zanikła.
Na szczęście w ostatnim czasie coraz częściej słychać o odrodzeniu takiego typu spotkań. Jednak musimy uważać, by przypadkiem pod nazwą Zboru domowego, którego nauki powinny opierać się wyłącznie na Piśmie – nie trafić na spotkanie organizowane przez instytucję. Dlatego badajmy zbory i ludzi którzy w nich są. 
W krajach, w których Chrześcijanie żyją w uciskach kościół domowy jest najodpowiedniejszą i właściwie jedyną dopuszczalną opcją.

W Piśmie natomiast odnajdziemy mnóstwo fragmentów ukazujących jak wyglądały pierwsze kościoły.

“Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić ” 
 Dzieje Apostolskie 2:2-4 
 
“Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca” 
Dzieje Apostolskie 2:46
 
“Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa” 
 Dzieje Apostolskie 5:42
“Tymczasem Saul niszczył kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia” 
Dzieje Apostolskie 8:3
 
“Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie 
Dzieje Apostolskie 12:12 
 
“Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj; A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus” 
Dzieje Apostolskie 17:5-7
“Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach” 
Dzieje Apostolskie 20:20
 
“Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie; Którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan; Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu....”
List do Rzymian 16:3-5
“Pozdrawiają was kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla wraz z kościołem, który jest w ich domu” 
1 List do Koryntian 16:19
 
 
“Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfasa oraz kościół, który jest w jego domu” 
List do Kolosan 4:15 
 
“Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika; Do naszej umiłowanej Apfii, do Archipa, naszego współbojownika i do kościoła, który jest w twoim domu
List do Filemona 1:2
 
Dlaczego zbór domowy?
Dlaczego właśnie to zbór domowy jest najodpowiedniejszą formą wspólnoty?
Dlatego, że w takim zborze łatwiej nam poznać naszych Braci i Siostry. W małym zborze możemy wspólnie rozmawiać o Bogu, wzajemnie się budować, wzmacniać, ale również napominać. W dużej wspólnocie, gdzie praktycznie nikogo nie znamy, bądź widujemy go sporadycznie na “mszy” czy “nabożeństwach” nie jesteśmy w stanie ocenić jego działań.
Dodatkowo – co można zauważyć – wśród spotkań dużych “organizacji religijnych” coraz częściej pomijane jest czytanie Pisma, coraz więcej rozmów o polityce czy doczesnym świecie. Wpajane nam są ludzkie prawa, a “głowy kościołów” czy “starsi zborów” zapominają o tym co ważne dla Boga, czyli o tym, by się nie wywyższać ponad innych. Brakuje uzmysławiania wiernym o formach i zagrożeniach jakie niesie za sobą grzech. Znanych jest nam niestety wiele takich przypadków, nie tylko z własnego doświadczenia, ale i ludzi których spotkaliśmy na naszej drodze. 
 
Każdy z nas ma wolną wolę, niech wybiera swoje wspólnoty według własnego sumienia, jednak bardzo Was prosimy, badajcie, nie dajcie się wciągnąć w ludzkie nauki i kierujcie się tylko drogą wskazaną przez Boga. 
Nasze dusze bronią się przed przyjęciem cudzych nauk i dziękujemy każdego dnia Bogu, że pozwala nam to widzieć, jest to ogromna łaska. Bo nie liczy się już nasza wola, tylko działamy według woli naszego Pana!
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;”
Drugi List do Koryntian 6:14-18
Pan Bóg ukazał nam i ukazuje każdego dnia drogę jaką mamy zmierzać. 
Odstąpiliśmy dzięki temu od nauk ludzkich i każdego dnia wzmacniamy się jego Słowem. Pełnimy wolę Boga i wzrastamy dzięki temu, a naszą wiedzę opieramy wyłącznie na naukach Pisma Świętego!
“Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.”
Ew. Mateusza 11:29-30
 
 

Ale jak odnaleźć zbór domowy?

Nie jest to łatwe, sami niestety jeszcze nie odnaleźliśmy ludzi w naszym mieście z którymi mogli byśmy się wzmacniać we własnych czterech ścianach. 
Jednak nasza dzisiejsza technologia pomaga nam w odnalezieniu braci i sióstr z różnych stron kraju, a nawet z za granicy!
Wierzymy, że Pan, gdy my będziemy na to gotowi postawi na naszej drodze ludzi, z którymi będziemy mogli tworzyć kościół. Dziś wystarczy nam nasza rodzina, i kontakty przez telefon, możemy również raz na jakiś czas spotkać się osobiście. Czasem spędzając w podróży pół dnia, jednak jest to bardzo wzmacniające i warte poświęconego czasu. 
 
Dzięki temu widzimy jak nasza wiara wzrasta, nasze serca idą tylko za Bogiem i jesteśmy zgodni w wierze z naszymi braćmi. A przy okazji nie boimy się zwiedzenia!
Możemy sobie ufać, możemy być sobą i mówić o tym co nas męczy czy niepokoi a w tym wszystkim idziemy z pełnią Chrystusowego Ducha! 
 

KONTAKT

Każdy z nas potrzebuje wsparcia drugiej osoby, nie zapomnijmy jednak że naszym największym wsparciem jest sam BÓG!
Jeśli jeszcze nie odnalazłeś swojego miejsca, a pragniesz kontaktu ze szczerze i biblijnie wierzącymi Chrześcijanami, zostaw namiar w komentarzu,
a my się do Ciebie odezwiemy.

Możesz również napisać do nas maila na kontakt@duchowepogotowie.pl 
bądź napisać w wiadomość prywatną na naszym facebooku.

A jeśli jesteś z Łodzi (lub okolicy) i masz ochotę do przyłączenia się oraz poznania nas daj znać!
A może posiadasz swój zbór domowy i zechcesz nas zaprosić do siebie?
 
Dajcie znać! Niech Pan prowadzi nas każdego dnia!

Ten post ma 5 komentarzy

 1. Anonimowy

  Każda instytucja ma swoje za uszami 🙁 to smutne jak wielu ludzi dało zwieść się błędnymi naukami opartymi na dogmatach, na potrzebach ciała, na tłumaczeniu swoich grzechóew… Bóg jest w nas, w naszych sercach, w naszych czynach a nie w przynależności do kościoła. Pozdrawiam, niech Bóg Was prowadzi!

 2. Duchowe Pogotowie pl

  Witamy,
  Formularz kontaktowy działa, sprawdziliśmy, a mail podany w artykule miał przecinek na końcu więc może w tym był problem, w każdym bądź razie już wszystko jest poprawione 🙂

 3. Unknown

  Szukam zboru okolice Rudy Śląska , Gliwice , Zabrze

 4. Witaj w Jezusie Chrystusie naszym Panu. 🙂

  Nie wiem czy jesteśmy ci pomóc w sposób znalezienia zboru w tych okolicach, ale jak byś był kiedyś w okolicach Łodzi z chęcią możemy się spotkać.
  Też szukaliśmy i szczerze nie warto, bo Bóg sam złączy cie z ludźmi których będziesz traktował jak prawdziwą rodzinę, to ON decyduje kto tworzy Jego kościół, dlatego sami się nie posyłajmy, zostawmy to Bogu Ojcu i Synowi Bożemu.

  Pozdrowienia w Jezusie Chrystusie 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.