Koniec jest blisko

You are currently viewing Koniec jest blisko

APOKALIPSARóżni ludzie, różne religie czy instytucje przedstawiają koniec świata na odmienne sposoby.
Są tacy którzy przytaczają daty, inni opisują swoje spostrzeżenia płynące ze zmian biologicznych czy chemicznych na świecie, jeszcze inni doszukują się w tym nawet udziału “ufoludków”.

Jednak jedyne co może być pewne to Słowa dane nam przez Boga, jego obietnica ukazana w objawieniach i proroctwach.

Apokalipsa – czyli koniec tego świata nie będzie szczęśliwym okresem dla ludzkości.
Odczują go zarówno sprawiedliwi jak i niesprawiedliwi.

Jednak Kościół Chrystusowy dostąpi wtedy czasu swojej chwały i błogosławieństwa, gdyż w tym własnie okresie nastąpi jego pochwycenie.

Jednak zanim ten czas nadejdzie będą dla każdego widoczne znaki na to wskazujące. Jednym z kluczowych elementów początku tego okresu będzie oziębłość ludzi w stosunku do naszego Zbawcy, ale i bliźniego.

Ludzie będą żyli według własnych pożądliwości.
Nie będzie wśród nich miłości, a ciągnąca się i wciąż nasilająca niesprawiedliwość.

Już dziś jesteśmy świadkami zawiści wśród ludzi, wzajemnej nienawiści, jednak to co nadejdzie będzie jeszcze bardziej nasilone niż to co aktualnie nas otacza.

Pismo wykazuje nam, że takie zepsucie w historii świata miało już miejsce.

“Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 
I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, 
tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.”
Ewangelia Mateusza 24:37-39

“A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi 
i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,
Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim.
I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, 
począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów 
i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem.”
1 Księga Mojżeszowa: Rodzaju 6:5-7 BW

“Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.
I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, 
gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.
Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, 
bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.”
1 Księga Mojżeszowa: Rodzaju 6:11-13 BW

NASILAJĄCA SIĘ NIEPRAWOŚĆ

Ziemia za czasów Noego była siedliskiem zła, grzechu i demoralizacji.
Dlatego Bóg zesłał na Ziemię swój gniew, żałując że stworzył człowieka.

Mimo to ukazał swoje miłosierdzie, gdyż odnalazł sprawiedliwość u Noego i dał drugą szansę ludzkości. Jednak od Bożego gniewu, który nastąpi w czasach ostatecznych nie będzie już odwrotu i każdy kto czynił nieprawość i zawczasu nie odmienił swojego postępowania otrzyma karę.

Patrząc na świat, który nas otacza możemy dostrzec, że jesteśmy w przedsionku końca czasów.Obecnie jest takie miejsce, które jest pełne nieprawości i zła.
Zaczynając od nienawiści czy wyszydzania, po przez pornografię, okrucieństwo, morderstwa i każdą inną możliwą niesprawiedliwość.

Tym “miejscem” jest internet – do którego stały dostęp dziś ma większość ludzi w Polsce i na świecie.

Właściwie pod każdym artykułem, zdjęciem czy informacją w sieci można natknąć się na komentarze ludzi obrażających czy hejtujących innych tylko ze względu na odmienne poglądy.

Głoszenie Dobrej Nowiny np. na portalach społecznościowych w wielu – nie chcąc powiedzieć większości przypadków kończy się wyśmiewaniem czy znieważaniem osób ewangelizujących. Uniżają oni nie tylko nam, ale również ubliżają Chrystusowi czy też negują jego istnienie. Jednak jak wiadomo istnienie Jezusa zostało potwierdzone również przez historyków, a z tym już ciężko im dyskutować.

Jednak przykre słowa które płyną od ludzi niesprawiedliwych nie powinny nas dziwić, każdy z nas kiedyś był grzesznikiem.

Ci ludzie nie zdają nawet sobie sprawy jak bardzo ranią drugą osobę, bądź czerpią z tego satysfakcje lecząc własne kompleksy. Nie wiedzą, jednak że największą krzywdę wyrządzają własnej duszy. Nam pozostaje starać się do nich dotrzeć, modlić się za nich i nie wpadać z nimi w niepotrzebne potyczki słowne.

Większym problemem widocznym przede wszystkim w sieci są ludzie, którzy uważają się za osoby nawrócone, twierdzące, że idą drogą Chrystusową – jednak swoim zachowaniem i słownictwem w żaden sposób tego nie udowadniają.

Wielokrotnie na stronach czy grupach stricte Chrześcijańskich spotykamy się z kłótniami, ocenami, obrażaniem czy wywyższaniem się. Są to zachowania nie do przyjęcia, wydające świadectwo osobom, które zniżają się do takich postaw.

Są to zarówno słowa kierowane do innych Chrześcijan, jak i osób niewiernych lub zagubionych w wierze.
Wierzymy, że te osoby się opamiętają i posłuchają napomnień nie powtarzając swoich haniebnych w oczach Boga zachowań.

Niestety, ale coraz mniej wśród ludzi jest zrozumienia do drugiej osoby, a coraz więcej nienawiści, która nas otacza. Ludzie wypierają ze swojego życia Boga, zastępując go cielesnymi pożądliwościami, pogonią za pieniądzem i ciągłym zaspokajaniem swoich marzeń i często nierealnych celów. Tym samym odrzucają ze swego życia miłosierdzie, zastępując je negatywnymi emocjami, które działają jak efekt domina. Kłamstwo ciągnie kłamstwo, każda nieprawość przesuwa granice. Rzeczy czy zachowania które jeszcze niedawno były nie do przyjęcia przez społeczeństwo – dziś staja się normalnością. Natomiast postępowanie zgodnie z wolą Bożą dla wielu ludzi jest głupotą, szaleństwem, czymś całkiem nie do zrozumienia.

Dlatego naszym, jako naśladowców Chrystusa zadaniem jest niesienie światła ludziom żyjącym w mroku. Dawanie świadectwa każdym swoim ruchem, każdą swoją postawą. Mamy być pełni miłosierdzia, cierpliwości i wyrozumiałości – nie zapominając przy tym o mądrości danej nam przez Boga.

Dlatego jako dzieci Boże pamiętajmy o nienagannej postawie i nie stawajmy się fałszywymi uczniami Chrystusa, o których można przeczytać chociażby w liście Jana:

“Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.
Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
1 List Jana 2:18-19

ANTYCHRYŚCI


Dzisiejsze czasy wyróżniają się nie tylko wysypem różnego rodzaju instytucji i organizacji religijnych, ale również nie trudno zauważyć ogromną ilość ludzi samych nazywających się ateistami – czyli takich, według których Bóg nie istnieje.

Na każdym możliwym kroku wyrażają swoją niewiarę, podważają istnienie Chrystusa, odrzucają dobrą nowinę. Ukazują też, jak łatwo dziś zgubić wiarę, wierząc w kłamstwa pod nazwą “nauki”. Jedną z takich niepotwierdzonych, a nauczanych również w szkołach teorii jest ewolucja.
[ZAPRASZAMY DO ARTYKUŁU – SKĄD WZIĄŁ SIĘ ŚWIAT]

Teoria ta podważa istnienie Boga, co daje większości ateistów argumentację w swoich przekonaniach. Kłamstwa, które udało się szatanowi wnieść na ten świat mają za zadanie oddalić ludzi od Boga, ten podstępny wąż używa do swoich sztuczek kłamstw, które powtarzane przez wielu nabierają “realnego” oddźwięku.

Nie trudno określić tych ludzi jako antychrystów 
– czyli ludzi, którzy wyparli zdrową naukę. 
 
“Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem?
Ten jest antychrystem
, który wypiera się Ojca i Syna.”
1 List Jana 2:22

Jak rozpoznać, że koniec jest blisko?


Moment, w którym nadejdzie czas ostateczny jest jeszcze przed nami.
Choć widząc co dzieje się wokół nas, możemy wnioskować, że ta chwila jest coraz bliżej.

Skąd więc mamy wiedzieć kiedy przyjdzie koniec?

Pan Jezus wykazuje nam to przez Ewangelię (ew. Mateusza roz. 24 | Marka roz. 13 | Łukasza roz. 21) gdzie odnajdujemy proroctwa o tych dniach.

Podsumowuje je natomiast następujący fragment:

“A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy,
gdyż zbliża się wasze odkupienie.
I opowiedział im przypowieść: Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa.
Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko.
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.
Ewangelia Łukasza 21:29-31

Zapraszamy również do tematu o początku boleści, gdzie można odnaleźć więcej biblijnych wytłumaczeń dotyczących tego wątku.
[ZAPRASZAMY DO ARTYKUŁU – NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA – RATUJ SWOJĄ DUSZĘ]

Opisaliśmy tam, jak nasz Zbawiciel wykazuje radykalne zmiany podczas konfliktu światowego w którym uczniowie Pana Jezusa staną się zgorszeniem dla niesprawiedliwego świata.

Charakterystyka ludzi końca czasów


Apostoł Paweł wykazał nam dość szczegółową charakterystykę ludzi końca czasów.
Mówi on o grzesznych zachowaniach, którymi będą się oni wyróżniać.

 
By przybliżyć sobie ten temat skorzystaliśmy z Biblii Gdańskiej w systemie STRONG, i przeanalizowaliśmy tłumaczenie listów Pawła, by każdy element ukazujący falę zepsucia ludzi czasów ostatecznych był dla nas w pełni zrozumiały.

Postanowiliśmy podzielić się z Wami tym przekazem.

“A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne.
Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, Bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący, Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga. Którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli; i tych się chroń. Albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą /-*rozmaite pożądliwości; Które się zawsze uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą.”
2 List do Tymoteusza 3:1-7 Biblia Gdańska

Analiza tłumaczenia z języka greckiego idealnie obrazuje cechy, o których mowa w ww. fragmencie.

Ludzie sami siebie miłujący (STRONG 5367 filautos) – kochający samego siebie, samolubny, egoistyczny.

Łakomi (STRONG 5366 filargyros) – kochający pieniądze, chciwy.

Chlubni (STRONG 213 aladzon) – samochwał, chełpliwy

Pyszni (STRONG 5244 hyperefanos) – wyniosły, dumny, zarozumiały, zuchwały

Bluźniercy (STRONG 989 blasfemos) – wymawiający złowieszcze słowa, wypowiadający profanujące słowa, źle mówiący o kimś, oszczercy.

Rodzicom nieposłuszni (STRONG 545 apeithes) – odporny, uporny, nieuległy, niesforny.

Niewdzięczni (STRONG 884 acharistos) – nieprzyjemny, odrażający.

Niepobożny (STRONG 462 anosios) – świętokradczy, niecny, bezbożny.

Bez przyrodzonej miłości (STRONG 794 astorgos) – pozbawiony naturalnych uczuć, bez serca.

Przymierza nie trzymający się (STRONG 786 aspondos) – przymierza nie trzymający się, nieprzejednany, niedopuszczający do zawarcia układu, nieubłagany.

Potwarcy (STRONG 1228 diabolos) – diabeł, oszczerczy, obmawiający, przeciwnik.

Niepowściągliwy (STRONG 193 arkates) – niepanujący nad czymś, nieumiarkowany, nieopanowany.

Nieskromni (STRONG 434 anemeros) – nieoswojony, dziki, nieuprzejmy, niegrzeczny.

Dobrych nie miłujący (STRONG 865 afilagathos) – nie miłujący dobra.

Zdrajcy (STRONG 4273 prodotes) – zdrajca, wydać.

Skwapliwy (STRONG 4312 propetes) – gwałtowny, nieopanowany, lekkomyślny, porywczy.

Nadęci (STRONG 5187 tyfoo) – łudzić, oszukiwać, być zarozumiałym.

Rozkosz miłujący, niż miłujący Boga (STRONG 5369 filedonos) – lubiący przyjemności, szukający przyjemności.

By uzupełnić listę wymienionych w powyższym fragmencie grzechów, warto przeanalizować słowa poruszone w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian.

“To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli; I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.”
List do Rzymian 1:20-27 UBG

Paweł zwraca uwagę na zachowania, które w oczach Boga są haniebne, ohydne i zasługują na potępienie. Jednym z wymienionych tam odstępstw jest czczenie figur, zamieniając miłość do Boga, na miłość do stworzenia.

Takie zachowania można odnaleźć blisko nas, nie musimy wcale sięgać do wschodnich religii czy kultów (np. oddawania pokłonów Buddzie) – a do np. tak bardzo “popularnego” w Polsce Katolicyzmu, w którym stawianie figur czy obrazów przedstawiających postacie ludzi, którzy według tej instytucji mogę być stawiennikami w drodze do Boga – nie jest niczym dziwnym. Figury stworzenia można odnaleźć nie tylko w każdym kościele (budynku), ale są one również stawiane w różnych miejscach, np. w miastach, miasteczkach.
Są to zarówno podobizny Maryi, czy świętych itp. Jednak odnośnie tego tematu wypowiemy się na łamach naszej strony w oddzielnym artykule dotyczącym bałwochwalstwa.

Następnym wypunktowanym przez Pawła elementem jest homoseksualizm. Jeszcze w latach 70 homoseksualizm znajdował się na liście chorób psychicznych, był w społeczeństwie uznawany za coś niezgodnego z naszą naturą, po 1974 roku członkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego wykreślili go z tej listy. Dla wielu ludzi nadal jest to dewiacją, jednak walczące o “tolerancję” środowiska LGBT ze wsparciem dzisiejszego main streamingu i mediów przemycają i próbują obracać to w normalność. Jak w przypadku innych kłamstw dzisiejszego społeczeństwa elementy homoseksualne są nam przestawiane jako standardy np. w filmach, serialach, coraz częściej również w filmach dla dzieci i młodzieży. W wielu krajach (w Polsce również) włączyli edukację prowadzoną przez środowiska LGBT do szkół – a nawet do przedszkoli. I o ile samych osób homoseksualnych nie potępiamy – bo każdy ma prawo błądzić i grzeszyć nie znając Chrystusa – to nie wolno nam się godzić na niesprawiedliwość jaką jest indoktrynacja społeczeństwa – szczególnie dzieci.

 
“A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi; Napełnieni będąc wszelakiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów; Zausznicy, obmówcy, Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, Bezrozumni, przymierza nie trzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni;
Którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią.
List do Rzymian 1:28-32 BG

Nieprawość (STRONG 93 adikia) – niesprawiedliwość, krzywda, zło, grzech, przestępstwo

Wszeteczeństwo (STRONG 4202 porneia) – cudzołóstwo, nierząd, prostytucja, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo

Przewrotność (STRONG 4189 poneria) – złość, rozpusta, złośliwość, niegodziwość, łajdactwo

Łakomstwo (STRONG 4124 pleoneksia) – chciwość, przymuszona rzecz, zachłanność, zysk, korzyść, nadmiar

Złość (STRONG 2549 Kakia) – utrapienie, zło, krzywda, występek, cierpienie, ból

Zazdrość (STRONG 5355 fthonos) – Nienawiść, złośliwość, zwiść

Morderstwo (STRONG 5408 fonos) – zabójstwo, mord, mężobójstwo, zabijanym być

Pełni sporu (STRONG 2054 eris) – swar, poswarek, kłótnia, walka, waśń, niezgoda

Zdrada (STRONG 1388 dolos) – podstęp, chytrość, wabić,

Złe obyczaje (STRONG 2550 kakoetheia) – występność, złośliwość, złośliwy charakter

Zausznicy (STRONG 5588 psithyristes) – szeptać, podszeptujący, oszczerca,

Obmówcy (STRONG 2637 katalalos) – mówiący źle (o innych), oszczerca

Boga nie miłujący (STRONG 2319 theostyges) – znienawidzony przez Boga, nienawidzący Boga

Potwarcy (STRONG 5197 hybristes) – gwałownik, zuchwalec, rozpustnik, krzywdziciel

Pyszni (STRONG 5244 hyperefanos) – wyniosły, dumny, zarozumiały, zuchwały

Chlubni (STRONG 213 aladzon) – samochwał, chełpliwy

Rodzicom nieposłuszni (STRONG 545 apeithes) – odporny, uporny, nieuległy, niesforny.

Bezrozumni (STRONG 801 asynetos) – nierozumny, pozbawiony rozumu, nie będący wstanie zrozumieć

Przymierza nie trzymający (STRONG 802 asynthetos) – niezłożony, prosty, pojedyńczy, nie stały, zdradliwy, zawodny

Bez przyrodzonej miłości (STRONG 794 astorgos) – pozbawiony naturalnych uczyć, bez serca

Nieprzejednani (STRONG 786 aspondos) – nietrzymający przymierza, niedopuszczający do zawarcia układu, nieubłagany

Niemiłosierny (STRONG 415 aneleemon) – bez litości

PODSUMOWANIE


Nie trudno zauważyć, że czasy w których żyjemy przesycone są nieprawością i złem.

Wielu ludzi uważa się za “dobrych”, nie zauważa jednak, że za pozornym dobrem chowa się kłamstwo, brak miłosierdzia do bliźnich, kłótliwość, plotkowanie. 
 
Wiele z grzechów dzisiejszego społeczeństwa chowa się pod łatką normalności. Sprzeciw wobec Boga nie jest dziś niczym dziwnym, gdyż większość ludzi wyrzuciło Go ze swojego życia, ze swoich domów. 
 
Najłatwiej wychodzi obwinianie Pana za zło panujące na świecie, nie zauważają oni jednak, że to zło wywodzi się właśnie od ludzi, którzy złapali się na szatańskie sztuczki i powielają dalej jego kłamstwa.
 
Ludzie wokół stają się coraz bardziej bezduszni, ich celem jest pogoń za bogactwem, odrzucili prawdziwą miłość.
 
Niestety takie zachowania można spotkać również wśród tych, którzy uważają się za ludzi nawróconych. Swoim postępowaniem jednak wydają świadectwo o sobie i jeśli w porę nie usłuchają napomnień, skarzą się na gniew Boży, który według tego co widzimy – jest coraz bliżej.
 
Dlatego zadbajcie o swoje serca, bądźcie światłem w tej coraz mocniej napierającej zewsząd ciemności. Oddajcie swoje życie Bogu, a w zamian usłyszycie słowa Naszego Pana : ZWYCIĘŻYŁEŚ!
 
Warto dla tej chwili przecierpieć niesprawiedliwość tego świata, próbując ratować zagubione dusze, by razem z nami mogły zaznać życia wiecznego w miejscu gdzie będziemy wolni od zła, smutku, kłótni i nieprawości!
 
Niech miłosierdzie naszego Pana będzie w Naszych sercach!
By każdy z nas miał jej wystarczająco, by wybaczyć tym co nam złorzeczą, bluźnią nam, lub nas uciskają. Byśmy nieśli naszą miłość, a zapłatę za ich nieprawość pozostawmy naszemu Stwórcy!