III wojna światowa u drzwi

You are currently viewing III wojna światowa u drzwi
W całej Europie można wyczuć napięcie wojenne. O wojnie toczonej między Rosją, a Ukrainą głośno jest na całym świecie. Czy zagrożenie III wojną światową jest realne? 
 
Początek boleści zapowiadany przez Pana Jezusa w Ewangelii może rozpocząć się lada dzień, wówczas chrześcijanie będą mieli czas wielkiej próby, a ludzie tego świata znajdą się w marnym położeniu, bez nadziei w trudnym momencie swojego życia. 

W ostatnim roku świat na potęgę zbroi się, a technologie o których można usłyszeć, coraz częściej przypominają filmy science fiction. Ludzie przymierają głodem, lecz narody i ich władcy wolą wydać biliony dolarów na sprzęt wojskowy. 

III WOJNA ŚWIATOWA POCZĄTKIEM BOLEŚCI

Bardzo wiele wskazuje, że to co Pan Jezus przepowiadał swoim uczniom, ziści się w najbliższej wojnie światowej.  Wiadomym jest, że nabywanie tak dużej ilości broni o tak strasznym zastosowaniu nie będzie służyła do celów humanitarnych, ani nie będzie przystrajać magazynów w celu estetycznym.

Dlaczego miała by to być wojna światowa? 
"Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.
Lecz to wszystko jest początkiem boleści."

Ewangelia Mateusza 24:7-8

"Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści."

Ewangelia Marka 13:8

"Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem najpierw musi się stać, ale koniec nie nastąpi natychmiast.
Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu."

Ewangelia Łukasza 21:9-10

Jak widzimy powyżej Pan Jezus przestrzega i opisuje walkę między narodami, a przytoczone rozruchy o których możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza, wskazują, że niepokój będzie odczuwalny wszędzie.

Również w księdze Daniela możemy odnaleźć opisy różnych bestii (narodów lub sojuszów narodów). Według nas niedźwiedź jest symbolem państw, które będą siać zniszczenie walcząc z innymi narodami. Tej bestii pozwolono na to, aby to wszystko się wypełniło.

"Potem oto druga bestia, podobna do niedźwiedzia. I stanęła na jednym boku, mając trzy żebra w paszczy między zębami. I tak mówiono do niej: Wstań, pożeraj dużo mięsa."

Daniela 7:5

Na dzień dzisiejszy możemy przypuszczać, że niedźwiedziem będzie sojusz Rosji, Chin i Iranu, które ze sobą żyją w dobrych relacjach. Chiny robią wspólne manewry wojskowe z Rosją, a Iran rozdaje drony bojowe Rosji, by wspierać ją podczas konfliktu z Ukrainą, która natomiast dozbrajana NATO. 

Objawienie Jana to kolejna księga w Słowie Bożym, która dość skrupulatnie opisuje i wskazuje co nastąpi podczas końca czasów.

"A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I wyszedł inny koń, rudy, a temu, który na nim siedział, pozwolono odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz.
A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie stworzenie mówiące: Chodź i zobacz. I zobaczyłem, a oto koń czarny, ten zaś, który na nim siedział, miał w swojej ręce wagę. I usłyszałem głos pośród czterech stworzeń mówiący: Miara pszenicy za grosz i trzy miary jęczmienia za grosz. A nie krzywdź oliwy i wina."

Objawienie Jana 6:3-6

W widzeniu Jana jest opis wielkiej wojny. Mowa tam jest o odebraniu pokoju ziemi, co doprowadzi do nienawiści między ludzkiej. Po otworzeniu trzeciej pieczęci, widzimy powinności wojny, którym jest między innymi głód. W powyższych słowach Chrystusa możemy przeczytać, że temu wszystkiemu będzie towarzyszyć głód czy choroby. Możemy przypuszczać, że w momencie tak wielkiego konfliktu nie będzie dostępu do lekarstw czy medycyny, a dziś życie wielu ludzi uzależnione jest w dużej mierze właśnie od dzisiejszej medycyny. Sklepy nie będą działać jak dzisiaj, a zdobycie pokarmu w duży miastach będzie graniczyć z cudem. 

Dla świata to będzie bardzo trudne doświadczenie. Chrześcijanie natomiast w tym czasie będą przez świat znienawidzeni, gdyż wskazując na Pana Jezusa, prowadzącego swój lud do życia wiecznego, będą zgorszeniem dla ludzi odrzucających dobrą nowinę. Będzie można usłyszeć w takim momencie:
 
Gdzie jest twój Bóg?”

Gdyby Bóg był miłosierny, to by do wojny nie dopuścił!

Ludzie w tych trudnych momentach, w chwili krzywdy wyrządzanej przez drugiego człowieka, zapominają, że człowiek otrzymał od Boga wolną wolę. Sprawia to, że człowiek częściej wybiera zło od dobra.
"Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nie przyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga."

List Jakuba 4:1-4

Niestety wielu chrześcijan nie wytrzyma tej próby, bo będzie to sprawdzian prawdziwego oddania Panu. Czas ten również obnaży oblicze fałszywych uczniów Pana, którzy przybierają w dzisiejszych czasach owcze skóry, a w sercu i czynie są drapieżnymi wilkami. Wszelcy nauczyciele głoszący ewangelie sukcesu, mówiący o wiecznym bogactwie, zdrowiu i innych dobrodziejstwach tutaj na ziemi, zgorszą się, bo wojna pochłonie wszystkie te dobra. 
"Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą.
A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony."

Ewangelia Mateusza 24:11-13

DLACZEGO I i II WOJNA ŚWIATOWA TO NIE BOLEŚĆ Z PROROCTWA?

Wiele osób wskazuje, że czas II wojny światowej był opisywanym początkiem boleści, lecz z tym nie możemy się zgodzić.

Dlaczego?

Ponieważ nie uczestniczył w niej cały świat. Jaki w tej wojnie niepokój miała np. Ameryka Północna, na której życie toczyło się podczas wojny, tak jak przed wojną.
Jak przeczytaliśmy powyżej wojna i rozruchy z proroctw Biblijnych ogarnęły wszystkie narody. Tam gdzie nie dojdzie do militarnej walki, będą trwać rozruchy. Prawo silniejszego będzie widoczne wszędzie, co prawdopodobnie może spowodować powstanie gangów, a także anarchii w wielu zakątkach świata. 

W Księdze Daniela możemy przeczytać, że jedna z największych potyczek tego konfliktu będzie się toczyć na terenie dzisiejszego Iranu. Taka sytuacja nie miała miejsca podczas I i II wojny światowej: 
"Zobaczyłem w widzeniu, że jestem w pałacu Suza, który znajdował się w prowincji Elam; zobaczyłem w widzeniu, że jestem nad rzeką Ulaj."

Daniela 8:2

Kolejnym aspektem, który nie wystąpił podczas II wojny światowej i po niej, to uciski na chrześcijanach na całej ziemi. Prześladowania i uciski w dużej mierze są w Azji i Afryce, lecz w pozostałych zakątach świata, jest to raczej rzadkie.
"I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony."

Ewangelia Marka 13:13 

LOSY CHRZEŚCIJAN I ŚWIATA PODCZAS WOJNY

Bóg aktualnie doświadcza świat różnymi sytuacjami, by pobudzić ludzi do refleksji, aby odwrócili się od swoich marności i grzechów w których trwają i przeszli z śmierci do życia. Przez ostatnie dwa lata na barki ludzi spadły zaraza, susze, powodzie, szalejąca inflacja i wojna na wschodzie Europy, która wywołała wiele zamieszania w gospodarce na całym świecie. Ludzie są przygotowywani do tego strasznego czasu, Bóg okazuje miłość ludziom, aby nawrócili się i mieli spokój ducha, tak jak inne dzieci Boże. I aby przede wszystkim mieli pewność zbawienia i żyli jako nowe osoby, które miłują światłość a nie ciemność. 
"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu."

Ewangelia Jana 3:19-21

Jak powinni się zachować prawdziwi chrześcijanie, gdy nadejdzie wojna i początek boleści? 

Dzisiaj słyszymy ludzi tego świata, katolików czy prawosławnych. którzy twierdzą, że należy łapać za broń i walczyć o naród i o ziemię, co nas nie dziwi, bo sami będąc patriotami, mieliśmy podobne zdanie. Dzisiaj będąc Biblijnie wierzącymi chrześcijanami, wiemy, że to była droga zła, ciemności, którą gdybyśmy dzisiaj obierali, czynili byśmy wolę diabła, a nie wolę Wszechmogącego Boga Ojca i Wszechmogącego Syna Bożego. 

Pan Jezus karcił swoich uczniów, gdy ci próbowali używać rozwiązań siłowych.

“Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.”

Ewangelia Mateusza 26:52

“A jego uczniowie Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień zstąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz?
Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. I poszli do innej wioski.”

Ewangelia Łukasza 9:54-56

Nasz Zbawiciel uczył, abyśmy miłowali tych, którzy nam wyrządzają zło i że mamy się za nich modlić, a nie odpłacać im złem za zło. 
“Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.“

Ewangelia Mateusza 5:38-39

“Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi.”

List do Rzymian 12:17

“Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.“

List do Rzymian 12:14

Pan przez swoje Słowo Boże, przemawia do nas również w Starym Przymierzu, abyśmy trzymali się daleko od wojny i wszelkiej agresji, a dzisiaj możemy zobaczyć jak w organizacji państwa Cerońskich, urządzane są modlitwy w intencji śmierci prezydenta Putina, co jest grzechem. Część chrześcijan ewangelicznie wierzących uważa, że tutaj jest ich ojczyzna, której powinni bronić karabinem i zabijając innych. Wartości tych ludzi są kompletnie pomieszane i wygląda jakby zapomnieli o swojej pierwszej miłości, o tym, że jako nowonarodzeni mają odrzucić przyzwyczajenia starego człowieka.
"Dusza moja zbyt długo przebywa Wśród tych, którzy nienawidzą pokoju.
Ja jestem za pokojem, Ale gdy przemówię, oni są za walką."

Psalm 120:6-7

Przypomnijmy sobie sytuację, gdy Piotr pojmany przez Heroda trafił do więzienia. Apostołowie oraz inni uczniowie Pana (których było wielu w Jerozolimie w tym czasie) mogli chcieć odbijać Piotra z celi. Jednak nie myśleli oni o partyzantce czy jakimś napadzie, lecz trwali w modlitwie.
"W tym czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła.
I zabił mieczem Jakuba, brata Jana.
Widząc, że to podobało się Żydom, postanowił schwytać także Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go schwytał, wtrącił go do więzienia i oddał pod straż szesnastu żołnierzom, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a kościół nieustannie modlił się za niego do Boga."

Dzieje Apostolskie 12:1-5

W Biblii możemy przeczytać, kto dostąpi nagrody i to nie są osoby, które łapią za broń, a raczej ci którzy uciekają od takich rozwiązań: 
"Ten, kto postępuje w sprawiedliwości i mówi to, co prawe; ten, kto brzydzi się zyskiem niesprawiedliwym, kto otrząsa swe ręce, by nie brać darów, kto zatyka uszy, by nie słuchać o rozlewie krwi, i zamyka oczy, by nie patrzeć na zło;
Ten będzie mieszkać na wysokościach, zamki na skałach będą jego ucieczką; będzie mu dany chleb i wody mu nie zabraknie."

Izajasza 33:15-16

Drodzy chrześcijanie, zastanówcie się czy będąc uczniami Pana Jezusa,  powołanymi do miłości i uwielbienia Boga, powinniśmy łapać za broń i dawać taki przykład innym?
Czy walka może być formą miłości.
Czy może być wolą Pana?

Pan Jezus nigdy nie nawoływał do walki i agresji.

A jak próbujesz sobie wmawiać, że słowa Pana Jezusa o zakupie mieczy, były wskazaniem do łapania broni, to przeczytaj dlaczego Chrystus nakazał to swoim uczniom.
"On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi.
Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się.
Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy."

Ewangelia Łukasza 22:36-38

Tak jak wskazują powyższe wersety (a właściwie wytłuszczony fragment) Pan Jezus kazał nabyć broń, by wypełniło się proroctwo. Nauki Jezusa oraz całe nowe przymierze wskazują, że prawo Boże zostaje wypełnione przez miłość – a odpłacanie złem za zło to grzech i niesprawiedliwość!
"Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.
Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego.
Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło."

1 List Piotra 3:9-12

W momencie wybuchu wojny, w kościele Bożym nadejdzie czas oddzielenia plew od ziarna. Ludzie, którzy uważają, że są uczniami Pana Jezusa, a jednak zdecydują się złapać za karabin nie będą niczym różnić się od tego świata. 

Wersety, które możemy odnaleźć w ewangeliach:  Mateusza (24 roz.), Marka (13 roz.) i Łukasza (21 roz.) ukazują zarys boleści i tego jakże trudnego czasu. Opisane są między innymi działania przeciw Bożym dzieciom, które przez oddanie Bogu będą krzywdzone czy prowadzone przez sądy.

Wiemy doskonale, że w czasie wojen służba wojskowa jest obowiązkowa – a osoba wykazująca brak chęci udziału w agresji nazywana jest obdżektorem. Wiąże się to między innymi właśnie z ludzkim sądem i więzieniem. 

Spójrzmy chociażby jak wygląda sytuacja za naszą granicą. Wielu mężczyzn czy na Ukrainie, czy też w Rosji za odmowę brania udziału w walkach trafia do więzień. 

To ukazuje jeden z jawnych powodów, dla których prawdziwie oddani uczniowie Jezusa trafią w tych czasach przed sąd.  

"Ale wy sami miejcie się na baczności: Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici; postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi.
Lecz najpierw musi być zwiastowana ewangelia wszystkim narodom.
A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty.
I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć.
I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony."

Ewangelia Marka 13:9-13

Nie istnieje pojęcie: “sprawiedliwej wojny”. Jakiekolwiek wspieranie takich działań, przykładanie się do tego nawet pod pretekstem obrony, napędza tą okrutną maszynę i pozwala na rozrost wojennych działań. Zastanów się czy Bóg chciałby, byś był częścią zła, krzywdy i morderstw.

My wiemy, że to nie są Boże nauki.  
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."

List do Rzymian 12:21