Ewolucjonistyczna pułapka – część 1 “oko”

You are currently viewing Ewolucjonistyczna pułapka – część 1 “oko”

Teoria Darwina która miała tłumaczyć oddziaływanie doboru naturalnego została przyjęta z wielką ochotą ponad 100 lat temu przez naukowców którzy wypierali stworzenie świata przez wielkiego Projektanta.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]

 

BIOCHEMIA OBALA EWOLUCJĘ

 
Czym jest biochemia? 
 
Jest to nauka o podstawie życia: cząsteczkach tworzących komórki i tkanki organizmów, które zmieniają lub przyspieszają reakcje chemiczne procesów trawiennych i wielu innych nauk na poziome molekularnym.
 
Po roku 1950 rozwój biochemii zaczął się napędzać i ludzie zaczęli poznawać prawdziwe podstawy życia, które płyną z poziomu cząsteczek, to co nie jest dostrzegalne na co dzień przez nasze oczy. Wyniki badań wskazują, że podstawą życia organizmów żywych są tak zwane “maszyny”, które oczywiście są zbudowane z cząsteczek. Maszyny odpowiadają za za transport ładunku w komórce, potrafią uśmiercić lub nadać wzrost komórce. Dzięki maszynom komórki “pływają”, powielają się czy trawią pokarm, gdyby nie maszyny procesy komórkowe nie przebiegały by pomyślnie. Jest to bardzo skomplikowany proces, złożony i nastrojony w każdym szczególe.
 
Czy teoria ewolucji potrafi to wyjaśnić?
 
Nie, nie potrafi, znowu snują swoje wierzenia i do tego, mają kilka teorii, które się ze sobą kłócą. Większość z nich jest odmienna do tego co głosi teoria Darwina.
 
Maszyny molekularne i ich działanie postawiły mur do nie przeskoczenia dla ewolucji, a próby tłumaczenia ich powstania przez losowe mechanizmy mutacji czy doboru naturalnego, nie raz okazał się orzechem do niezgryzienia dla naukowców, którzy są zwolennikami ewolucji.
 

ZŁOŻONOŚĆ OKA

 

Ewolucjoniści muszą stawić czoła oskarżeniom o nie prawdziwość ich teorii.
Dla kreacjonistów nie ma problemu z powstaniem oka, które zostało stworzone na Słowo Boga.

[SPRAWDŹ TEŻ: “ŚWIAT PRZED WIELKIM POTOPEM CZ.1”]
[SPRAWDŹ TEŻ: “ŚWIAT PRZED WIELKIM POTOPEM CZ.2”]

Zwolennicy ewolucji przy powstawaniu oka mają nie lada problem, bo według ich teorii, mutacje które miały by doprowadzić do powstania oka musiały by przez przypadek zajść w jednym momencie dla wszystkich jego części. Całe oko funkcjonuje w swojej złożoności, ono nie ma prawa działać bez chociaż jednego elementu który wchodzi w jego skład.

Czy naprawdę można sądzić, że tysiące przypadkowych mutacji musiało zajść jednocześnie i do tego synchronicznie aby powstała chociaż soczewka i siatkówka?

 

Tak jak pułapka na myszy nie jest wstanie bez jednego swojego elementu spełniać swoją funkcję, tak oko bez żadnego swojego elementu nie może spełnić swojej funkcji, bez względu o jakim rodzaju oka mówimy.

Nawet samo zaistnienie odpowiednich składników jeszcze nic nie daje, bo muszą one wystąpić w idealnych proporcjach, tak jak przy pułapce na myszy, podstawa musi być drewniana, a nie papierowa aby zadziałała, sprężyna nie może być zbyt luźna bo również pułapka by nie zadziałała, gdyby ramka byłą zbyt ciężka sprężyna by pękła, tak byśmy mogli wymieniać złożoność pułapki na myszy, a co dopiero takiego organu jakim jest oko.

Układy nieredukowalne złożone stanowią poważny problem dla całego ewolucjonizmu.

[SPRAWDŹ TEŻ: DIABEŁ MISTRZ KŁAMSTWA]

 

Oko jest zwierciadłem duszy, więc każdy będzie taki jak jego oko.

 
“Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie.
A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie!”

Ewangelia Mateusza 6:22-23