UWAGA! WAŻNA PROŚBA O MODLITWĘ!

You are currently viewing UWAGA! WAŻNA PROŚBA O MODLITWĘ!
UWAGA! WAŻNA PROŚBA O MODLITWĘ

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zazwyczaj prośby o modlitwę piszemy w postach, jednak obecna sytuacja skłoniła nas do bardziej bezpośredniej prośby o wsparcie w modlitwie.

Chcielibyśmy prosić Was o modlitwę za tatę Jarka, który obecnie przebywa w słabym stanie fizycznym z powodu choroby. Szczególnie ważne jest, abyśmy modlili się za jego zdrowie duchowe, ponieważ, jeśli nadejdzie dzisiaj śmierć, stanie on na sądzie przed Bogiem w stanie potępienia. Prosimy o modlitwy o jego uzdrowienie zarówno duchowe, jak i cielesne.

Prosimy także o modlitwę za brata Dominika z naszej społeczności, który również boryka się z problemami zdrowotnymi, chociaż obecnie nie zagrażają one jego życiu. Niemniej jednak, każdego dnia istnieje ryzyko, że jego dolegliwość może się pogorszyć. Módlmy się, aby otrzymał potrzebne uzdrowienie i siłę.

Na koniec, prosimy również o Wasze modlitwy za Jarkiem. W ostatnim tygodniu jego serce zwolniło, a puls w spoczynku najczęściej oscyluje między 40 a 50 uderzeń na minutę. Z ufnością przyjmujemy tę sytuację od Stwórcy. Niech dzieje się wola Pana.

Bardzo dziękuję za Wasze modlitwy i wsparcie.

Z wdzięcznością,
Jarek i Ania