Jesteś tym co jesz

You are currently viewing Jesteś tym co jesz

Kiedyś słyszałem hasło; “Jesteś tym co jesz”, które względem pokarmu ma się nijak do naszego ciała, może jedynie do zdrowia, lecz w przełożeniu do pokarmu duchowego ma to bardzo duże odniesienie.

[SPRAWDŹ TEŻ: MIECZDUCHA888 – JEDZENIE WIEPRZOWINY NIE JEST GRZECHEM]

Jeżeli będziecie się karmić złem, wasz stan duchowy może być coraz gorszy, nawet mimo to, że rozpoczęliście chodzić z Panem.

 

NIE KARM SIĘ ZŁEM

 

Każdy z was musi się zastanowić i przerobić ten temat z Panem.

Zapytajcie Boga i zwróćcie uwagę, czy na pewno oddaliście Mu całą swoją duszę, czy nie próbujecie wdawać się w sprawy tego świata, co może was odciągać od Zbawiciela?

Jeżeli jesteś chrześcijaninem to musisz być świadomy tego, że szatan czeka na dzieci Boże z całą gamą zasadzek, byle żebyś porzucił to co dobre i sprawiedliwe, a ukierunkował swoje serce i myśli na czymś innym niż Bóg. 

 
“Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.”
1 List Piotra 5:8
 

Chcąc karmić się wojną, teoriami spiskowymi, informacjami z świata polityki czy innymi elementami niesprawiedliwymi to szatan zaczyna osiągać swój cel, w który on chce oddalić ciebie od żywej relacji ze Stwórcą.
Musicie pamiętać, że jako chrześcijanie uczestniczycie w duchowej wojnie, która trwa znacznie dłużej niż jakikolwiek konflikt cielesny, a w tej duchowej wojnie każdy walczy o swoje życie wieczne.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITU]
[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI POCZĄTEK BOLEŚCI]
[SPRAWDŹ TEŻ: WŁADZA DANA JEST OD BOGA]

“W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.”
List do Efezjan 6:10-12
 

Odpowiedzcie sobie w Duchu Pańskim, czy musicie wręcz każdego dnia studiować doniesienia za naszą wschodnia granicą?

Jaką macie korzyść z informacji płynących o kolejnych zrzuconych bombach na miasta?

Żadnej duchowej korzyści z tego nie macie!

 

Poświęćcie ten czas Panu, w modlitwie, studium Słowa Bożego, posłudze itp.

 
“Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło,
Ten będzie mieszkał na wysokościach; jego ostoją twierdze na skałach, ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody.”
Izajasza 33:15-16
 

CHLEB WOLNOŚCI


Pan Jezus wskazał uczniom, że osoba Zbawiciela musi być totalnie numerem jeden w ich życiu, stać się właśnie chlebem życia, aby nie pomarli w gehennie. 

[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]

Jeżeli Bóg staje się numerem jeden, to zaczynacie żyć tak jak On chce, wykonujecie przekazania miłości, a miłość nie nie szuka złego, a szuka dobra innych więc odstąpcie od tego co niesprawiedliwe i poświęćcie ten czas czytania informacji z frontu, na modlitwę albo na przeczytanie kolejnego rozdziału z nieomylnego Słowa Bożego.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]

 

“I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.
A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.”
1 List do Koryntian 10:3-6
 

Izrael pożądał złych rzeczy, a na dzień dzisiejszy jako lud Bożym w Nowym Przymierzu to my, więc musimy wystrzegać się złych rzeczy, bo to co jest niesprawiedliwe i zepsute, prowadzi nas na manowce życia duchowego i zamiast wzrastać, słabniemy i oddalamy się od Bożego prowadzenia.

 

“Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę
Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,
Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.
Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.”
1 List Piotra 2:1-4
 

Tak jak Pan przez Piotra tutaj przekazuje, że mamy karmić się duchowym, czystym pokarmem, tak postępujcie i tym się zajmujcie, co prawe i sprawiedliwe, tak aby Chrystus w was wzrastał, abyście byli coraz mocniejsi w Duchu a nie cofali się do piaskownicy duchowej. 

Jak w was nowonarodzonych żyje Chrystus, to jak możecie sprzeciwiać się nadanym przez Niego przykazań miłości i oddawać się karmieniem takim złem jak wojna, a do tego w wielu z was przyzwala to uczestniczenia w wojnie w jakiejkolwiek formie, co nie ma nic wspólnego z naukami zawsze żywego Pana.

“Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.”

List do Galacjan 2:20

[SPRAWDŹ TEŻ: MIECZDUCHA888 – CHRZEŚCIJAŃSKI PACIFYZM cz. 4]