Dlaczego warto wierzyć Biblii? Część #1 “Manuskrypty”

You are currently viewing Dlaczego warto wierzyć Biblii? Część #1 “Manuskrypty”
Słowo Boże zaskakuje nie jednego zjadacza chleba, w tym zaskoczyło i nas niejednokrotnie ze swoim przekazem, nie tylko duchowym, ale z naukowym, społecznym i proroczym. 
 
Nie jedna osoba pogubiona w tym świecie szukająca odpowiedzi, jak powstał świat, jaki jest sens naszego istnienia czy też dokąd zmierzamy, natrafia na Biblię, w której odnajduje wszystkie odpowiedzi na te pytania. 

BÓG AUTOREM BIBLII

Chodź Biblię napisały osoby o różnym statusie społecznym, Pismo Święte jest spisane spójnie w jednej harmonii i nie ma w nim żadnych rozbieżności. Słowo Boże było napisane pod prowadzeniem Boga i to On decydował, jaki kształt będzie miało Pismo Święte. Wszechmogący powoływał autorów i dawał im natchnienie do spisywania Biblii. 
Tak wśród autorów mieliśmy prostych ludzi jak Piotr czy Jan, którzy byli rybakami, czy jak Amos który dbał o sykomory, z drugiej strony był wyedukowany lekarz Łukasz wywodzący się z pogan, autor Dziejów Apostolskich i jednej z czterech części Ewangelii. Możemy wymienić również wyedukowanego faryzeusza Pawła, czy też samego Króla Dawida czy Króla Salomona. 
Wszyscy oni działali w prowadzeniu Ducha Świętego. 

"Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany."

II Tymoteusza 3:16‭-‬17

BIBLIA JAKO WYJĄTKOWA

Żadna inna książka nie została przetłumaczona na tyle przekładów językowych, co Pismo Święte! Koran według muzułman może być prawidłowo rozumiany tylko w języku Arabskim, a Biblia jest tak samo rozumiana w każdym języku! Boga nie ogranicza dialekt, to On sam pomieszał mowę ludzi.

"I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.
Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.

Rodzaju 11:6-9

Biblia jako jedyna księga na całym świecie ma tak wiele potwierdzeń w manuskryptach, które są liczona w ponad 20 tysiącach egzemplarzy Starego i Nowego Testamentu!

  • Porównajmy te liczby z manuskryptami, które są znane powszechnie np.
  • Platon – 13 manuskryptów,
  • Tukidydes – 8 manuskryptów,
  • Najlepszy historyk rzymski Tacyt – 2 manuskrypty,
  • Po kilka sztuk manuskryptów autorów takich jak Sofoklesa, Eurypidesa, Wergiliusza, Cycerona. 
Po kilka sztuk takich jak Sofoklesa, Eurypidesa, Wergiliusza, Cycerona. 
Cztery manuskrypty zachowały się związane z Cezarem Tyberiuszem, które są wszystkie ze sobą sprzeczne, a nikt ich nie neguje, porównując do Biblii gdzie manuskrypty potwierdzają aktualna wersja Słowa Bożego, które jest ciągle atakowane i negowane przez ludzi tego świata. 

Nie tylko Słowo Boże jest wyjątkowe, przede wszystkim odnajdziecie tam odpowiedzi na pytanie, które nurtują ludzi na całym świecie; 
  • Kim jestem?
  • Skąd się wziąłem?
  • Co ze mną będzie po śmierci?
  • Jaki jest cel istnienia?
  • Jakie będą losy świata?
Nigdzie nie otrzymacie tych wszystkich odpowiedzi, jedynie w Piśmie Świętym. 

MANUSKRYPTY

Manuskrypty z całego świata potwierdzają rzetelność tekstu Biblijnego w dzisiejszych czasach. Znalezione manuskrypty po 1940r w jaskiniach w Qmran z przed ponad 2 tys. lat potwierdziły w pełni teksty z dzisiejszych przekładów, co również udowadnia fałsz tekstu “Nowego Świata” wydanego przez organizacje świadków Strażnicy. Różne instytucje próbują wykorzystać Słowo Boże do swoich celów, a Bóg chce abyś bezpośrednio miał z Nim relację w modlitwie i poznał Jego charakter na podstawie Biblii. 
Dla ateistów, którzy atakują przy każdej możliwości Słowo Boże, w świetle manuskryptów i odkryć w Qmran, przeciwnicy Pisma Świętego tracą argumenty o fałszu Biblii, a wręcz przeciwnie udowadnia Wszechmoc Boga i to, że pilnuje swojego przekazu do ludzi i że Jego Słowo jest spisanie rzetelnie pod Jego przewodnictwem. 
"Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący."

Objawienie Jana 1:8

Jaką możemy postawić konkluzję? Żadna praca, pisma, księgi itp. nie posiadają takiego potwierdzenia jak Biblia, sam Nowy Testament to ponad 5 tys. Potwierdzonych manuskryptów. Biblia również jako księga historyczna jest potwierdzana przez archeologią, którą zajmiemy się w drugiej części tej serii.