Dlaczego na świecie jest tyle zła?

You are currently viewing Dlaczego na świecie jest tyle zła?
 

Czy Bóg może być dobry, jeżeli na świecie jest tyle zła?

Wielu ludzi, którzy zaprzeczają istnieniu Boga, bądź na każdym kroku próbują odrzucać rolę Stwórcy ze swojego życia często powtarzają takie, czy podobne pytania.

[SPRAWDŹ TEŻ: KTO STWORZYŁ BOGA?]

Kwestionowanie istnienia Boga jest tylko i wyłączeni brakiem poznania Pana, oraz Jego woli – a patrząc przez pryzmat wojny, biedy czy chorób znajdują argumenty, by potwierdzać swoje teorie.


Warto jednak zadać inne pytanie: CZY BÓG JEST DOBRY?

Jeśli tak, to czemu jest tyle cierpienia i zła na świecie?

Jeżeli nie wierzysz w Stwórcę, jesteś ateistą, a może agnostykiem – to proszę, dopuść choć na chwilę inne spojrzenie na swoje poglądy.

Pomyśl, że Bóg jest Wszechmogący, to znaczy, że może zrobić wszystko co jest logicznie możliwe. Może stworzyć galaktyki, cząsteczki tworzące atomy, lasy tropikalne i Ciebie…

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]

Jednak Bóg nie może zrobić czegoś, co jest logicznie niemożliwe.

Nie może stworzyć kwadratowego koła albo kija, który miałby tylko jeden koniec.

Nie może też stworzyć tak ciężkiego głazu, którego by nie mógł unieść. 
 
 

Więc, co jeśli Bóg stwarzając ludzi chciał, by byli istotami w pełni myślącymi, stworzonymi na obraz Boży – co z logicznego punktu widzenia sprawia, że mają wolną wolę?

Wolność, to coś dobrego.

Jeśli więc ludzie mają być wolni, nie można ich zmusić, aby byli posłuszni Bogu. Ponieważ wolność bez wyboru jest jak “kwadratowe koło”.
Jest to sprzeczność logiczna.

Brak wyboru jest brakiem wolności.

 

Bóg nie chciał mieć robotów, Stwórca chciał ludzi, którzy są autentyczni.

Jednak już pierwsi ludzie obdarzeni wspaniałą zdolnością wolnego wyboru nadużyli swojej wolności i złamali jedyne dane im prawo…

“Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.”
Rodzaju – 1 Mojżeszowa 2:17
 
Tragiczne konsekwencje ich złego wyboru i naszych złych decyzji rozchodzą się jak fala po całym świecie.

Bóg jest odpowiedzialny za fakt wolności, ale to ludzie są odpowiedzialni za czyny dokonane dzięki możliwości wyboru.

Zło to wybór – Bóg wykazuje nam czym jest dobro, jednak to od nas zależy, czy wybierzemy przykazania miłości czy nienawiść oplecioną grzechem.

CIERPIENIE SIĘ SKOŃCZY

Cierpienie nie dotyczy tylko nas, dotyczy każdego – jednak wierząc w Bożą obietnicę, wiemy, że On położy kres złu, chorobom, cierpieniom.

Jezus Chrystus – Bóg objawiony w ciele – przyszedł na ziemię wyrzekając się swojej Boskości, stając się człowiekiem – utożsamił się tym samym z nami we wszystkich emocjach i odczuciach. Udowodnił, że można przejść przez życie bez grzechu, a później oddał, życie w ogromnym cierpieniu, poniżeniu. Podczas śmierci krzyżowej Boży Syn spłacił nasz dług – poznał nasze utrapienia, problemy i ból.
Jedyne czego pragnie od nas to dokonywania wyborów, które są zgodne z wolą Ojca. Miłości, pokory, odrzucenia grzechu.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]
[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZMIENIĆ ŻYCIE W 7 KROKACH]

Nie chce byśmy byli religijni, nie chce od nas rytuałów czy ofiary. 

Chce oddania i dokonywania dobrych wyborów.

Bóg jest dobry – i pozwolił, by przyszli do Niego tylko ci, którzy w szczerości pragną jako swój wybór podjąć Jego drogę. Nie chce do niej nikogo zmuszać – bo do miłości nie można zmusić nikogo.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO]

“Rozraduj duszę twego sługi, bo do ciebie, Panie, wznoszę swą duszę.
Bo ty, Panie, jesteś dobry i przebaczający, i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy cię wzywają.”
Psalm 86:4-5