Żołnierz Chrystusa podczas konfliktu zbrojnego

You are currently viewing Żołnierz Chrystusa podczas konfliktu zbrojnego

Na całym świecie narasta napięcie polityczno-społeczne, które przyczynia się do wzrostu strachu, destabilizacji, a także prowadzi do buntów, a po czasie może przerodzić się nawet w większy konflikt, również zbrojny.

Przepowiedziany przez samego Pana Jezusa początek boleści opisany jest w Piśmie jako globalny konflikt. Jednak musimy brać pod uwagę, że w naszym kraju może pojawić się również inny problem, przez który zostaną uruchomione jednostki zbrojne i pobór wojskowy.

[SPRAWDŹ TEŻ: Zbliża się III wojna światowa]

  • Jak wówczas powinni się zachować uczniowie Pana Jezusa?
  • Czy powinni łapać za broń i bronić narodu i kraju w którym mieszkają?

W momencie pojawienia się wojny, każdy Chrześcijanin przede wszystkim powinien zaufać Bogu i kierować się myślą ustanowionego przez Chrystusa Nowego Przymierza.   Opiera się ono na dwóch przykazaniach miłości – a w podanym przypadku największy nacisk powinniśmy stawiać na drugie z nich, czyli:

…Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego…”
Ewangelia Marka 12:31

W myśl tych słów – nie wolno nam wyrządzać krzywdy bliźnim, a naszym bliźnim jest każdy – również osoba, która według opinii publicznej jest po drugiej stronie trwającego konfliktu.

Ale przecież nie można się poddawać bez walki?

Zapewne wiele głosów się podniesie i stwierdzi, że gdy stajemy się ofiarą i najeżdża nas agresor – powinniśmy bronić słabszych obywateli, swoich rodzin, swoich miast. Spotkaliśmy się z opiniami osób, które gorliwie starają się przestrzegać Starego Przymierza (Tory), że w takiej sytuacji naszym obowiązkiem jest łapać za broń i bronić naszych domów. My jednak nie zamierzamy godzić się z takim zdaniem. Jezus Chrystus przelewając za nas swoją krew – ustanowił Nowy Testament – co za tym idzie – Nowe Przymierze, które wykazuje nam inną naukę, według której mamy nie sprzeciwiać się złu. Wojna, to nie jest ratowanie sąsiada przed bandytą, którego możemy obezwładnić, a zabijanie w imię honoru, materializmu, bądź potyczek ustawionych przez jednostki polityczne, które największą szkodą stają się dla postronnych osób. Chrystus przez ewangelię niesie nam naukę, jak mamy się zachowywać w stosunku do kogoś mieniącego się naszym wrogiem. Wymieniony poniżej fragment określa również różnicę między starym i nowym przymierzem:

“Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Ewangelia Mateusza 5:38-39

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi.”
List do Rzymian 12:17

Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie.
List do Rzymian 12:14

Zakładając sytuację, że Polska jako sojusznik Unii Europejskiej albo NATO wchodzi na ścieżkę wojenną z Rosją, czy my – chrześcijanie – mamy walczyć z ewentualnymi braćmi w Chrystusie z narodu Rosyjskiego?
Odpowiedź jest oczywista – NIE!  Naszym zadaniem w takiej sytuacji jest pomoc pokrzywdzonym i rannym – niezależnie, kto by stanął na naszej drodze. Na tym właśnie polega miłosierdzie, a dla ludzi w Chrystusie powinno liczyć się tylko niesienie pomocy i dobra. Przecież to my mamy być światłem tego świata!

“Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre.
Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.”
List do Rzymian 12:9-10

Dzieci Boże, którymi stajemy się poddając się woli naszego Pana – jesteśmy na tym świecie jedynie pielgrzymami. Oznacza to, że nie powinniśmy wchodzić we wspólne jarzmo z niesprawiedliwymi, a tym bardziej nie powinniśmy uczestniczyć w żadnych niesprawiedliwościach tego świata.
[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

Nie wolno nam się nawet gniewać, a co dopiero łapać za karabin. Pan Jezus napomina nas po przez ewangelię, co do użycia broni, gdy napomina jednego ze swoich uczniów, który w sytuacji kryzysowej próbował ratować się przemocą.

“Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.”
Ewangelia Mateusza 26:52

Nie wolno nam zapominać, że jesteśmy żołnierzami Chrystusa – nie niewolnikami tego systemu i wojownikami niesprawiedliwości pochodzącej z tego świata. Od Boga otrzymaliśmy wyraźne wskazania, w jaki sposób mamy ratować ludzi – i zdecydowanie nie jest to kwestia ratowania ciała – a duszy.

“A jego uczniowie Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień zstąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz?
Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście ducha.
Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zbawić. I poszli do innej wioski.”
Ewangelia Łukasza 9:54-56

Bądźmy zawsze światłem w tej ciemności, która nas otacza. Nigdy nie możemy poddawać się naciskowi tego świata. Musimy iść zgodnie z wolą Bożą, która prosto przedstawiona jest w Piśmie Świętym – które ma być naszą jedyną drogą ku poznaniu ten woli.
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Gdy Izrael był w niewoli w Babilonie – za rządków króla Nabuchodonozora, ów król chciał zmusić Żydów do oddawania czci złotemu posągowi. Jednak kilku Żydów – Szadrak, Meszak i Abed-Nego nie ulękli się śmierci i postawili się rozkazowi króla. Gdy władca Babilonu rozgniewany wyznaczył im karę śmierci – po przez spalenie żywcem w piecu, Pan za ich wierność i ufność uratował ich, nie pozwalając by trawiący ogień wyrządził im jakąkolwiek krzywdę. Tak samo będzie z nami – jeśli zaufamy i nasze życie powierzymy Bogu – niczego nie musimy się lękać.

Nawet jeśli ze względu na naszą decyzję o nie podjęciu się poborowi – staniemy przed sądem wojskowym – to nie możemy zapominać, że nie to jest straszne co krzywdzi nasze ciało, ale to co może zatracić naszą duszę. Nie możemy bać się konsekwencji ze strony ludzi – ponieważ zawsze musimy czynić to co dobre w ochach naszego Pana.  

“Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
List do Rzymian 12:20-21