Sen duchowy – czyli stan śmierci cielesnej

You are currently viewing Sen duchowy – czyli stan śmierci cielesnej

Co się z nami dzieje po śmierci?

Każdego z nas  czeka śmierć. Jest to nieodłączna część naszego życia.

Po śmierci stan naszego umysłu będzie taki jak przed naszym poczęciem – będzie to brak jakiejkolwiek świadomości, uczuć, emocji itp. Każdy z nas obróci się proch – gdyż to właśnie z prochu zostaliśmy ulepieni. Możemy o tym przeczytać na samym początku Świętej księgi.

“Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.”
Księga Rodzaju 2:7

“W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.”
Księga Rodzaju 3:19

Stan snu duszy dotyczy każdego z nas (śmierć cielesna). Unikną go jedynie Ci, którzy żyjąc pozostaną w Chrystusie do ponownego przyjścia Pana, wówczas  oni zostaną pochwyceni.
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE]

Skąd wiadomo, że śmierć oznacza wejście w stan duchowego snu?

Pewnie nie raz słyszałeś, gdy ktoś o osobie umarłej powiedział – że zasnęła. I jest w tym wiele prawdy. Jednak nie jest jak wielu twierdzi to “sen wieczny”. Gdy umieramy, nasze ciało zamienia się w proch, natomiast nasza dusza przechodzi w stan snu i oczekiwania. Bóg wielokrotnie nam to wykazuje w Starym oraz w Nowym Testamencie:

“Ale gdy zasnę z moimi ojcami, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie. A on powiedział: Uczynię według twego słowa”
Księga Rodzaju 47:30

“I PAN powiedział do Mojżesza: Oto zaśniesz ze swoimi ojcami, a ten lud powstanie i będzie uprawiał nierząd, idąc za bogami cudzoziemców tej ziemi, do której wchodzi, by wśród nich zamieszkać, i opuści mnie, i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem.”
Księga Powtórzonego Prawa 31:16

“Teraz jednak nie daruj mu tego. Jesteś bowiem człowiekiem mądrym i będziesz wiedział, co masz mu uczynić, by posłać go w sędziwym wieku zbroczonego krwią do grobu.
Potem Dawid zasnął ze swymi ojcami i został pogrzebany w mieście Dawida.”
1 Księga Królewska 2:9-10

“I Joram zasnął ze swoimi ojcami, i został pogrzebany z nimi w mieście Dawida. W jego miejsce królował jego syn Achazjasz.”
2 Księga Królewska 8:24

 
“Wszedłszy więc, powiedział do nich: Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi.”
Ewangelia Marka 5:39

“To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu.
Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy.
Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem.
Wówczas Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.”
Ewangelia Jana 11:11-14

Co się dzieje podczas duchowego snu?

Podczas snu duszy – czyli po śmierci cielesnej nie będziemy mieć żadnej świadomości tego co nas otacza. Ani uczuć, ani emocji. Nie będziemy odczuwać mijającego czasu. Potwierdzają to słowa zawarte w Piśmie Świętym.

“Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali. Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy.
Żywy, żywy będzie cię wysławiać jak ja dzisiaj. Ojciec oznajmi dzieciom twoją prawdę.”
Księga Izajasza 38:18-19

“W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać?”
Psalm 6:5

“Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu? Czy proch będzie cię chwalić? Czy będzie głosić twoją prawdę?”
Psalm 30:9

“Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.”
Księga Kaznodziei 9:5

“Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.”
Księga Kaznodziei 9:10

Sprawiedliwi wówczas będą czekać na pochwycenie – niesprawiedliwi natomiast na sąd Boży, który odbędzie się po tysiącletnim królestwie. Trzeba sobie uświadomić, że nikt nie zmartwychwstał przed Chrystusem, jak również nikt po Chrystusie, wskazują to następujące słowa

“Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia.
Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
(Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.”
Hebrajczyków 11:35-40

“A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.”
Ewangelia Jana 3:13

PODSUMOWANIE

Wiele różnych denominacji i religii ma swoje teorie dotyczące śmierci cielesnej. Wielu sądzi, że człowiek po śmierci od razu trafia do nieba czy piekła (a niektórzy jeszcze wymyślają trzecią drogę – czyściec),  jeszcze inni uważają, że po prostu znikamy i my i nasza dusza i to już całkowity koniec, bez powrotu, bez dalszej historii. Są i tacy którzy wierzą, że po śmierci wracamy na ziemię w nowym ciele (reinkarnacja). Jednak Bóg przez swoje Słowo opisuje nam, co się z nami stanie po śmierci. Pismo odnosi się nie tylko do naszego życia tu na ziemi, ale również do momentu w którym to życie się kończy. Gdy nasze ciało umiera, nasza dusza odchodzi w stan snu. W Szeolu (Hadesie) oczekuje na Boży sąd – i jeśli byliśmy dziećmi Bożymi w swym życiu i sprawiedliwie przez nie przeszliśmy – otrzymamy nagrodę, natomiast Ci, którzy przez swoje życie byli w Bożych oczach niesprawiedliwi i nie wykonywali woli naszego Pana – otrzymają karę. O tym jednak rozwiniemy się przy okazji tematu drugiej śmierci. Dotąd nikt jeszcze nie poszedł ani do piekła, ani do nieba. Wszystkie dusze oczekują sądu, i wszystkie są w pełni nieświadomości.  Dlatego warto przemyśleć, co stanie się z nami, gdy Chrystus powróci – bo nie ma nic pewniejszego niż śmierć, jednak możemy żyć wiarą i w nadziei przyjścia Pana oczekiwać tego dnia z radością, wiedząc, że śmierć cielesna kończy tylko ziemski etap – po nim czeka nas życie wieczne – lub całkowita śmierć naszej duszy.
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY CZ1: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY CZ2: CIAŁO I DUSZA]
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY CZ3: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]

Dla nas wybór jest prosty. Chcemy wykonywać wolę naszego Pana, by w dniu gdy przyjdzie śmierć, wiedzieć, że jest ona dla nas zyskiem i jesteśmy o krok od naszego domu.

“A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie.”
Księga Daniela 12:2