Zabójcza pułapka organizacji świadków strażnicy

You are currently viewing Zabójcza pułapka organizacji świadków strażnicy
W ostatnim czasie Pan podesłał nam małżeństwo świadków strażnicy, których zaprosiliśmy do domu. Przychodząc do nas chcieli głosić nam nauki wpojone im przez ich organizację – nie wiedzieli jednak, że trafią do miejsca, gdzie będą mogli usłyszeć prawdziwą Dobrą Nowinę. 
Pierwsze spotkanie wywarło na nich nie małe zdziwienie, bo przeważnie natrafiają na zagubionych ludzi tego świata, bądź pogubionych katolików znających Boga pod pryzmatem katechizmu. 

Na swoim koncie mieliśmy parę rozmów z świadkami strażnicy, lecz nigdy ich nie wpuszczaliśmy do domu. Tym razem Pan wlał nam co innego do serca. 

SPOTKANIA PIERWSZE - NIESPODZIANKA PIERWSZA

Doszło do dwóch spotkań na których to doświadczone małżeństwo zostało zaskoczone. Podczas pierwszego spotkaniu razem z Anią daliśmy im świadectwo ratunku, jakiego nam uświadczył Bóg Ojciec wraz Synem Bożym. My natomiast nie otrzymaliśmy żadnego świadectwa z ich strony, dlaczego? Zrozumieliśmy to dopiero po drugim spotkaniu. 
Powiedzieliśmy krótkie credo i wyjaśniliśmy, że nie mamy nic wspólnego z instytucjami czy organizacjami. Wskazaliśmy im również, że znamy ich organizację ponieważ rodzina od strony mojego taty przez wiele lat była związana z organizacją, również mój tata był jej członkiem. Dałem im do zrozumienia, że odstąpił on od nich ze względu na podejście do relacji rodzinnych, na postępowanie i zamykanie się na ludzi z zewnątrz.
Kolejnym krokiem było przedstawienie im czym jest Binitarianizm, o którym nigdy nie słyszeli. Przeszliśmy do obrony racji chrześcijańskiej o Boskości Pana Jezusa, którą oni odrzucają, przez co bluźnią Wszechmogącemu Synowi Bożemu. 
Po dłuższej rozmowie, wykazując wersety, w których można przeczytać, że Pan Jezus jest Wszechmogącym Bogiem, zaprosiliśmy ich do przestudiowania fragmentów z Objawienia Jana: 
"Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący."

Objawienie Jana 1:8

"Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei."

Objawienia Jana 1:11

"W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci."

Objawienie Jana 1:16-18

"A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył."

Objawienie Jana 2:8

Po porównaniu tych wersetów i ukazaniu, że Wszechmogący mówi o osobie Alfa i Omega, że był umarły a ożył, nie potrafili odnaleźć przeciw temu argumentu, jednak zaparli się i nie chcieli tych dowodów przyjąć. My wiemy, że tym przydomkiem posługuje się tak Ojciec jak i Syn, bo obydwaj są Wszechmogący. 
Następnie wskazaliśmy wersety z Izajasza:
"Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i Ja też będę z ostatnimi."

Izajasza 41:4

Przeszliśmy kolejno do mocniejszego wersetu, w którym rozpoczęły się problemy, aby go przeczytali na głos.
"Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni."

Izajasza 48:12

Po wskazaniu ostatniego wersetu z Izajasza, którego chcieliśmy aby przeczytali dostrzegliśmy wzburzenie gdy tylko usłyszeli koordynaty tego fragmentu.
Uważali, że nie ma to nic wspólnego Bogiem, twierdząc, że stworzenie, którym jest Pan Jezus w ich mniemaniu, też ma prawo się tytułować “Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni”, że według nich to nic nieznaczący przydomek.
"Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga."

Izajasza 44:6

Te wersety wystarczyły, aby zaczął im się palić grunt pod nogami. Jeżeli bardziej miłują zdanie organizacji, niż Słowo Boże, nastaje tutaj problem. Nie ma co się spodziewać, że po takim spotkaniu nagle się odwrócą od swojej grzesznej drogi, którą uznają za słuszną, ale pamiętajmy, że Bóg w różne sytuacje, rozmowy, uderza w serca grzeszników.

Żegnając się po spotkaniu zaproponowali, że przy następnej okazji poruszymy temat osobowości Pana Jezusa, który według nich jest archaniołem Michałem.

Oczywiście w Słowie Bożym nie ma takich wersetów, które by mogły potwierdzić, że Pan Jezus jest stworzeniem dlatego nie mogli przedstawić ich od razu i chcieli się do tego przygotować. Przy drugim spotkaniu jednak nawet o tym nie wspomnieli. 

SPOTKANIE DRUGIE - NIESPODZIANKA DRUGA

Trwając w modlitwie za tymi ludźmi, Pan tak poprowadził do drugiego spotkania, że świadkowie przybyli do nas w momencie, gdy gościliśmy brata Dominika. Nie przygotowywaliśmy się do tego jakoś specjalnie, trwając w obietnicy Pana, o odpowiednim słowie na odpowiednią chwilę.

"Teraz więc idź, a ja będę przy twoich ustach i pouczę cię, co masz mówić."

Wyjścia 4:12

Nie będziemy mówić o wszystkich tematach jakie poruszyliśmy, jednak przedstawimy jeden konkretny, który opracowali nasi goście. Jednak nie był to wcześniej zapowiadany na pierwszym spotkaniu temat o osobowości Chrystusa. Mianowicie świadkowie rozpoczęli od pytań odnośnie naszego spojrzenia na zbawienie, przy okazji próbując wpajać nam eschatologię wyuczoną przez ich organizację. Podczas tej rozmowy dosadnie przekonaliśmy się, że nasze spojrzenie na ten temat diametralnie się różni. Wstrząsającym okazał się również ich brak wiary i nadziei w obietnicę Pana. 

Po raz kolejny mogli usłyszeć nasze świadectwo, a także świadectwo Dominika. Opowiedzieliśmy im o nowo narodzeniu, o zmianach w naszym życiu i o żywym działaniu Boga Ojca i Syna Bożego w nas. Wykazaliśmy im również, że ofiara Chrystusa na krzyżu była kompletna, a nasze zbawienie rozpoczyna się tutaj, na ziemi, przez okazaną łaskę, a nie wypracowanie jej przez uczynki. Zaznaczyliśmy, że trwanie pod łaską, nie oznacza, że możemy czynić co chcemy, lecz musimy wykonywać w pełni wolę Bożą. Wszystko to zostało podsumowane wskazaniem, że jesteśmy zbawieni i jeśli dzisiaj umrzemy, przy pochwyceniu idziemy do Królestwa Niebios.

"I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście -
I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili."

List do Efezjan 2:1-10

"Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego."

1 List do Koryntian 6:8-11

Wówczas oni zaczęli zaprzeczać naszym słowom, twierdząc, że nie możemy być zbawieni, tak jak i oni nie są. Utrzymywali, że czy ktoś jest zbawiony ma okazać się dopiero po Bożym sądzie, uznali również, że nie mogliśmy narodzić się na nowo. My wskazywaliśmy naszymi świadectwami i tym, że żyjemy jako nowi ludzie, że narodziliśmy się na nowo, podkreślając, że bez tego nie można zostać zbawionym. Nasi goście oburzeni stwierdzili, że nie są godni nazwać się nowo narodzonymi, my potwierdziliśmy, że też nie jesteśmy godni, ale na tym polega miłość Boża, którą jesteśmy zbawieni i odmienieni przez żywe działanie Wszechmogącego Boga Ojca i Wszechmogącego Syna Bożego w nas. 

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się?
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać?
Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa.

Ewangelia Jana 3:3-11

ZBAWIENIE

Świadkowie strażnicy muszą wypierać naprawdę wiele wersetów, aby sądzić, że zbawienie jest kwestią tylko przyszłości. Ono musi się rozpocząć tutaj i jest widoczne przez żywe przebywanie Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa w nas i ciągłe uświęcenie naszych osób, wydawanie owocu Ducha, miłowanie nieprzyjaciół, okazywanie uczynków wiary i miłości itp. 
Chcielibyśmy przytoczyć wam wersety, które ukazują, że zbawienie rozpoczyna się już tutaj na ziemi. Jeżeli narodzimy się na nowo i zostaniemy zbawieni, to musimy dbać o nasze odkupienie i nie możemy postępować w uczynkach niesprawiedliwości, aby nie stracić łaski zbawienia, dlatego musimy poddawać się woli Bożej i wykonywać wszelką sprawiedliwość do której zostaliśmy powołani przez Pana. 
 

W Słowie Bożym możemy przeczytać o dwóch kontekstach zbawienia, tym o którym wspomnieliśmy przed chwilą oraz tym dotyczącym odkupienia, które ma nastać przy przyjściu Pana po swój lud. 

"I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama."

Ewangelia Łukasza 19:9

"A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom."

Dzieje Apostolskie 16:30-31

"Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy:
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwychbędziesz zbawiony.
Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają.
Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony."

List do Rzymian 10:8-13

"Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa.
Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga."

1 List do Koryntian 1:17-18

"A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno."

1 List do Koryntian 15:1-2

"Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną."

2 list do Koryntian 2:15

Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.

2 list do Koryntian 6:2

"Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni"

List do Efezjan 2:4-5

"Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie."

List do Filipian 2:12

Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

1 List do Tymoteusza 1:15

"Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy."

2 List do Tymoteusza 1:9

"Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego"

List do Tytusa 3:5

Z przykrością stwierdzamy, że świadkowie faktycznie nie są zbawieni i tutaj powiedzieli prawdę. Wierzą, że na zbawienie muszą zapracować, dokładnie tak samo uznają pogubieni katolicy. Te dwie organizacje mają ze sobą więcej wspólnego, niż nam się wydawało do tej pory. Świadkowie stali się narzędziami w rękach diabła do walki z Boskością Chrystusa. 

BÓG WSZECHMOGĄCY

Wiemy doskonale, że Bóg Ojciec i Syn Boży zarówno według Biblii, jak i świadectw naszego życia, są Wszechmogący. Świadkowie odrzucają wszechmoc i działanie Boga w Ojcu i Synu.

Pana Jezusa uniżają do formy stworzenia ale również ograniczają Boga Ojca w swoim działaniu do tego stopnia, że według nich Stwórca nic nie może czynić i nie ma na nic wpływu, że jest ograniczony do przebywania w trzecim Niebie. 
"I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.
A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi."

Ewangelia Mateusza 28:17-18

Jak mogliśmy przeczytać o przydomku Alfa i Omega, Bóg mówi sam o sobie, że jest Wszechmogący. On działa i ratuje ludzi, dlatego tym bardziej serce się smuci, że ludzie w tej organizacji odtrącają Jego moc i wielkość. 

DZIAŁANIE WEDŁUG SCHEMATU

Patrząc na obydwa spotkania oraz rozmowy, które mieliśmy okazję przeprowadzić również z innymi członkami tej sekty, doskonale widzimy, że wszyscy działają według schematów i wytycznych, których zostają wyuczeni w swojej organizacji.

Jako nowonarodzone dzieci Boże nie przygotowujemy się w jakiś specjalny sposób do głoszenia Dobrej Nowiny innym ludziom, a pozwalamy, by to Bóg działał przez nas, a codzienne studiowanie Pisma Świętego i oddawanie się modlitwie jest wystarczające do poznawania woli Bożej. Nie potrzebne są opracowania, szkolenia czy przyuczenia do konkretnych tematów.
"Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym."

List do Galacjan 1:6-10

Spodziewaliśmy się, że nasze spotkanie z tymi ludźmi będzie obfitować w wymianę argumentów opartych w pełnej mierze na Słowie Bożym. Podczas rozmowy przez domofon zaproponowali, że podczas spotkania poruszymy temat zbawienia, było dla nas oczywistym, że będzie to moment podzielenia się świadectwami i wykazaniem przez nas Boskości Syna Bożego. Podczas spotkania okazało się, że to ludzie z ponad 30 letnim doświadczeniem w organizacji Strażnicy, mieliśmy nadzieję, że będą potrafili rozmawiać na każdy temat, który zostanie poruszony, jednak jak się okazało, że wszystkie rozmowy próbowali spychać do przygotowanych wcześniej wytycznych z organizacji, gdy tylko poruszany był temat dotyczący, czegokolwiek innego niż ich eschatologii czy imienia Bożego, mówili że będą musieli się do tego przygotować. Nawet kwestia, że Jezus Chrystus w ich mniemaniu jest stworzeniem, nie była dla nich możliwa do obrony, bo jak to mówili muszą przygotować fragmenty, tego jednak się nie doczekaliśmy (Głównie dlatego, że takich wersetów w Słowie Bożym nie ma). Było dla nas to niesamowicie smutne, patrzeć na ludzi, którzy całe życie oddali organizacji zamiast oddać je żywemu Bogu, to tylko pokazuje nam, że instytucje, organizacje działają b wrzucać ludzi pod swoje jarzmo, zarazem oddalając od Stwórcy.
Prosimy módlcie się za tych ludzi, którzy wpadli w sidła instytucji, a jeżeli sami jesteście w jakiejś organizacji, to przemyślcie czy chcecie być posłuszni woli Bożej czy wytycznym i doktryną opartych na tym, co zostało odgórnie w nich ustalone. 

Żyjcie tak, aby Pan Jezus Chrystus wraz Ojcem zostali uwielbieni w każdym czynie pochodzącym z wiary i miłości.