Bezwstyd króluje na ulicach

You are currently viewing Bezwstyd króluje na ulicach
bezwstyd króluje na ulicach

Bezwstyd króluje na ulicach: Czy upał staje się pretekstem do nieodpowiednich zachowań?

Wraz z nadejściem czerwca, na ulicach Polski króluje upał, który skłania nas do zrzucenia grubych kurtek, szalików i ciepłych czapek. Większość z nas cieszy się z ciepłej aury za oknem, podziękowaniem za każdą pogodę, nawet gdyby padało przez 365 dni w roku. Niestety, piękna pogoda niekiedy skutkuje występowaniem zachowań pełnych bezwstydu i grzechu, które nie powinny mieć miejsca na co dzień na naszych ulicach miast.

Bezwstydne i niestosowne zachowania wydają się być efektem owych gorących dni. Czy upał staje się pretekstem do naruszenia granic? Wiele osób wykorzystuje tę aurę, aby wykazywać się niewłaściwym postępowaniem.

Czy jest to odpowiednie?

BEZWSTYD KRÓLUJE W NA ULICACH

Bezwstydne zachowania nie są jedynie domeną kobiet, ponieważ także mężczyźni czasami próbują wyeksponować swoje ciało na zatłoczonych skwerach czy deptakach. Naszym celem jest jednak ukazanie, jak bardzo ludzie pogubili się w wartościach, które codziennie manifestują w swoim postępowaniu, akceptując bezwstyd jako normę zachowania.
Podczas naszej ostatniej podróży do Puław, gdzie odwiedziliśmy brata w wierze. Na drodze za Tomaszowem Mazowieckim w leśnych rozdrożach dostrzegliśmy prostytutkę, która “łapała okazję”. Jest to smutny widok powracająćy na szosy po okresie pandemii. Kobieta, zarabiająca w sposób bezwstydny, była ubrana znacznie bardziej skromnie niż większość kobiet poruszających się po ulicach w biały dzień, które na ogół nie prowadzą takiego bezwstydnego stylu życia jak te pogubione nierządnice.

Przede wszystkim kobiety, wprowadzając bezwstyd, przesuwają granicę grzechu i kuszenia mężczyzn. Jednak Pan daje chrześcijanom siłę, aby się temu nie ulegać. Niemniej jednak, nie oznacza to, że kobiety powinny ubierać się na ulicy tak jak w sypialni dla swoich mężów. Jeżeli w bezwstydnie próbują przyciągnąć mężczyzn, to jaką przyszłość będzie miało zainicjowane w taki sposób małżeństwo?

Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi.
Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego.

Ewangelia Mateusza 18:7-8

BEZWSTYD WŚRÓD CHRZEŚCIJANEK

W minionym lecie, pewna kobieta, która deklarowała się jako uczeń Chrystusa, została upomniana przez naszego brata w wierze ze społeczności za swoje nieodpowiednie zachowanie. Chodziła ona w krótkich wyzywających szortach, aby uwydatniać swoje walory, przy tym odsłaniając brzuch. Twierdziła, że to mężczyźni powinni opanować swoje spojrzenie, a nie ona swoje ubranie. Oczywiście, mężczyźni powinni być wstrzemięźliwi dzięki łasce Chrystusa i w momencie słabości unikać pokusy i szukać siły w Bogu, ale nie każdy od razu potrafi sobie z tym radzić.

Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre.
Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się.
A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.

1 List do Tesaloniczan 5:21-24

Drogie kobiety, nie czyńcie zła innym, ale miłujcie bliźnich swoich jak siebie same. Jeśli nie chciałybyście, aby ktoś wpędził was w grzech, to same nie róbcie tego samego. Niektórzy mogą sobie poradzić, ale dla słabych w wierze, świeżo nawróconych, walka ta może być ogromnym wyzwaniem.

Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.

1 list Koryntian 8:12  
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.

List do Kolosan 3:1‭-6
Jeżeli któraś kobieta chce być uczniem Pana Jezusa, nie powinna myśleć o pokazywaniu ciała czyniąc bezwstyd i grzech, lecz czynić miłość wobec innych ludzi. Jeżeli wpędzamy kogoś w grzech,  nie czynimy dobra ani miłości… 
Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu.

List Jakuba 4:17
To samo tyczy się mężczyzn, którzy nie powinni paradować z gołymi torsami, bo wiele kobiet również cudzołoży w taki sposób. 
Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.

1 List do Koryntian 10:23-24
Bezwstydne zachowania mogą przyczynić się do upadku społecznego i wzrostu negatywnych postaw. Wprowadzanie bezwstydnych praktyk przesuwa granicę grzechu i kuszenia, co może prowadzić do odpadnięcia wielu braci i sióstr z wiary. Nie postępujcie tak, aby potem Pan do was powiedział:
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Ewangelia Mateusza 7:22