Droga do zbawienia czy zatracenia? Gnostyckie życie katolicyzmu część #1

You are currently viewing Droga do zbawienia czy zatracenia? Gnostyckie życie katolicyzmu część #1
Prawie każdego miesiąca w naszym kraju spotykamy się z świętami katolickimi, które nie są zwykłymi tradycjami, chodź kiedyś tego nie dostrzegaliśmy.

Gdy zaczęliśmy studiować natchnione Słowo Boże, Bóg wskazał abyśmy trzymali się jak najdalej od ciemności tego świata, między innymi powinniśmy odciąć od siebie wszystkie przyzwyczajenia związane z świętami pogańskimi, które zaadoptowali sobie katolicy do swojej instytucji.

TAKA TRADYCJA…


Ile razy słyszałem od ludzi “to tylko taka tradycja“.

Katolicy, duże grono protestanckie, a nawet ludzie niewierzący, ochoczo wykonują wszystkie tradycje i nakazy ludzkie, płynące z ustalonych dat w naszym kalendarzu.

[SPRAWDŹ TEŻ: EKUMENIA JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA]

Dlatego postanowiłem przedstawić wam, jak zostały “ochrzczone” pogańskie święta i jak wpojono ludziom cykliczne obchodzenia tradycji pogańskich, co jest złe w oczach Pana.

Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi.
Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami?
Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg:
Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,
i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami
– mówi Pan Wszechmogący.”
Drugi List do Koryntian 6:14-18
 

Na podstawie obchodów świąt wprowadzonych do kalendarza gregoriańskiego w naszym kraju, sprawdzimy czy katolicyzm jest gnostyckim wyznaniem.

Gnostycyzm wyznawało część pogan, która chciała wprowadzić chrześcijańskie podejście do życia nie porzucając przy tym pogańskich tradycji, świąt i przyzwyczajeń.

Dla przypomnienia filmik z wypowiedzi kapłana instytucji katolickiej, który przyznaje skąd wzięło się część katolickich świąt, a w tym przypadku tak zwane “Boże narodzenie”:

ŚWIĘTA POGAŃSKIE CZY CHRZEŚCIJAŃSKIE?


Zacznę od grudnia, bo jedno z świąt z początku stycznia jest powiązane z grudniowymi obchodami.

4 grudnia – “Barbórka” jest świętowana przez górników, sama nie jest wzięta z pogańskiego święta, chodź staje się nim przez pogański kult zmarłych, który jest obrzydliwy w oczach Boga.

“Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;
Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.
Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,”
V Mojżeszowa 18:11-13

[SPRAWDŹ TEŻ: KULT ZMARŁYCH]

6 grudnia – “Mikołajki” święto okłamywania dzieci, powiązane oczywiście z “świętymi” kościoła katolickiego. Obchody 6 grudnia są również kojarzone z świętem nordyckiego pogańskiego bożka “Odyna”.

 

“Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu,
bo jesteśmy członkami jedni drugich.”

List do Efezjan 4:25

[SPRAWDŹ TEŻ: MIKOŁAJKI – PRZESTAŃ UCZYĆ KŁAMSTWA DZIECI]

24-26 grudnia – jedno z najbardziej charakterystycznych świąt, zwanych bluźnierczą nazwą “Boże narodzenie”,  jego genezę i pochodzenie opisaliśmy w specjalnym artykule, do którego serdecznie zapraszamy w linku poniżej.
W filmiku powyżej, możecie usłyszeć jak tak zwany “ksiądz” katolicki nawiązuje do pochodzenia tego święta od kultu słońca.

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

6 stycznia – trzech króli ma rzekomo nawiązywać do hołdu oddanego Chrystusowi przez mędrców, którzy przybyli do Betlejem Judzkiego. Oczywiście obchody trzech króli są związane z pogańskimi obchodami epifanii – poświęcone narodzinom i wydłużaniu się dnia.

2 lutego – święto matki gromnicznej w kościele katolickim jest dniem, którego obchody mają upamiętniać ofiarowanie Jezusa w świątyni przez Marię i Józefa.

Oczywiście jak w przypadku innych świąt zostało ono zaczerpnięte z pogańskiego obrządku zwanego “gromnica”, który był świętem ognia. Drugiego dnia tego miesiąca słowiańscy poganie obchodzili święto związane z nadchodzącymi zmianami pór roku, tego właśnie dnia oddawali cześć bożkowi Perunowi, któremu odpalano gromnice, w celu ochrony domu przed uderzeniami pioruna, którymi miał rzekomo ciskać wyżej wymieniony bożek. Praktycznie przy pracach związanych z powstawaniem tego tekstu, dowiedziałem się, że tak zwany karnawał również ma pogańskie pochodzenia i właśnie tego dnia również jest wspominana postać bogini dziewanny, która nie inaczej jest związana z dzisiejszym karnawałem.

“Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi.
Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami?
Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg:
Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,
i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami
– mówi Pan Wszechmogący.”

Drugi List do Koryntian 6:14-18

 

14 lutego – święto zakochanych z patrona Walentego, ma brzmieć pięknie, ale jego pochodzenie jak to mają zwykle katolickie obrządki wywodzi się z pogaństwa. Obchody te zostały zawzięte ze starożytnego Rzymu z święta Luperkalia, w którym ludzie potrafili nago harcować na ulicach miast. Dzisiaj 14 lutego jest nadal przepełniony namiętnością, chodź ludzie nie chodzą nago w ten dzień po ulicach. Co smutne ludzie mieniący się ewangelicznymi wyznawcami, również mieszają się w te pogańskie tradycje.

24 lutego – tłusty czwartek nie inaczej jak święta powyżej, również wywodzi się z pogańskich obrzędów. W starożytnym Rzymie raz w roku obchodzili “tłusty dzień”, gdzie jedzono tłuste potrawy składające się między innymi; z mięsa, pączków robionych z ciasta chlebowego nadziewanego słoniną i picia wina. Według instytucji katolickiej tego dnia zezwala się na obżeranie się, czyli grzeszenie, co jest kłamstwem i przeciwstawianiem się do Słowa Bożego, gdzie Bóg nie zezwala na robienie sobie dnia wolnego od sprawiedliwości.

 
“Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,
Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”
1 List Piotra 1:15-16
 
 

25 lutego – ostatni dzień pogańskiego karnawału, podczas którego ludzie oddają się rozpustnym zabawą, często przy tym przebierając się według tradycji pogańskiej.
Katolicyzm pozwala od 6 stycznia bawić się na całego swoim wiernym, aby potem od tzw. popielca, “uśmiercali” ciało. 

“Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię.
A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali.
Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące”
1 List do Koryntian 10:5-8
 

[SPRAWDŹ TEŻ: LUDZIE KOŃCA CZASÓW]
[SPRAWDŹ TEŻ: HULAJ DUSZA PIEKŁA NIE MA]

Nie wchodźmy w pogańskie hulanki aby następnie za śladem katolicyzmu udawać pobożność, aby nas inni widzieli…

“Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.”
2 List do Tymoteusza 3:5
 
“Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie.”
Ewangelia Mateusza 6:1
 

1 kwietnia – Prima aprilis święto głupich żartów, bo takie tego dnia królują. To, że ludzie tego świata ochoczo obchodzą tego typu święta może nie dziwić, ale ci, którzy chcą uchodzić za chrześcijan próbują mieszać się ze złymi tradycjami, to już pozostawia wiele do życzenia, zapominają, że to Bogu należy się podobać a nie światu.

[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM]

 

“Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, I odnówcie się w duchu umysłu waszego,
A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przykazania na codzień
Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich.”
List do Efezjan 4:22-25
 
“A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,
Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie.”
List do Efezjan 5:3-4
 

14-18 kwietnia – Wielkanoc, która miała być świętem związanym z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem naszego Pana, została zmieszana z pogańskimi kraszankami, zającami z kultu płodności i wielu innymi pogańskimi tradycjami.
Więcej w tej kwestii zapraszam tutaj:

[SPRAWDŹ TEŻ: WIELKANOC – POGAŃSKIE ŚWIĘTO]

24 kwietnia – święto zwane “Bożego miłosierdzia” odbywa się w każdą pierwszą niedziele po święcie pogańskiej Wielkanocy. Zostało ustalone w kościele katolickim przez “papieża”, pod wpływem rzekomych objawień Jezusa Chrystusa, pani Faustynie Kowalskiej.


[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD “PAPIEŻA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWE OBJAWIENIA]

Cytując: “W tym dniu przyjmując Komunię świętą, można uwolnić się od wszystkich kar pośmiertnych.” 


Pan Jezus umierając na krzyżu za grzechy całego świata, odkupił tych, którzy z wiarą przyjmują Jego ofiarę na golgocie i zmartwychwstanie i narodzili się na nowo, aby żyć jako nowe stworzenie. Takie osoby będąc zbawione, pośmiertnie nie muszą być oczyszczane, bo za życia zostały oczyszczone przez Chrystusa.

Za życia wybieramy drogę zbawienia w naszym Panu, albo zatracenia idąc za tym światem i jego tradycjami. Głoszenie odpuszczenia grzechów, kar po śmierci, wiąże się z fałszywą nauką czyśćca, czyli trzeciej drogi, która nie istnieje w tym przypadku.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYŚCIEC – DROGA NA ZATRACENIE]

“A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.”
Ewangelia Jana 19:30
 

5 czerwiec – święto “zielono świątki” mają być upamiętnieniem rzekomego stąpienia Ducha Świętego na uczniów Pana, podczas pięćdziesiątnicy, co było opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Jak to ma się już przy zwyczajach katolicyzmu, tak i pięćdziesiątnice przemianowali na pogańskie zielono światki. W kościele katolickim, podzielono to święto na dwa etapy. Pierwszego dnia święcą wodę, wykonując tak naprawdę pusty rytuał nic nie dający, W drugim etapie świętują kolejnego dnia patronat Marii jako matki kościoła, co nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. 


[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

16 czerwiec – “Boże ciało” podobnie jak zielono światki, jest świętem ruchomym. Również zostało zaadoptowane z pogaństwa, gdzie poganie wykonywali tradycyjne rytuały w czasie letniego przesilenia. Tak zwany “papież” o przydomku Urban IV “ochrzcił” pogańskie obchody w XII wieku. Poganie wykonywali z ziół wianuszki w celu odsunięcia od siebie niepowodzenia, a uważano, że ich magiczne działanie w tym pomoże. Dzisiaj pozostałością z tam tego okresu, jest rzucanie płatków kwiatów, nie kiedy wykonywania z nich dywanów kwiatowych podczas ceremonii. 

Podobnie czyniono 15 sierpnia na pogański kult “matki Boskiej zielnej”.

Po za tym święto w rozumowaniu dzisiejszego katolika, ma ukazywać eucharystię katolicką, jako prawdę Biblijną, co oczywiście nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym, bo cała ceremonia przyjmowania hostii jest bluźnierczą praktyką, wskazującą, że Pan Jezus za każdym razem cierpi przy ceremonii podczas obchodów obrządków tej instytucji. W krótce opiszę to w osobnym wpisie. 

 

“Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.”
List do Hebrajczyków 9:24-26
 

15 sierpień – Do tej daty, katolicy przypisali wniebowzięcie Marii, która w rzeczywistości według Słowa Bożego, umarła i czeka w grobie na przyjście ponowne Chrystusa. 

“Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!”
1 List do Koryntian 15:51-54
 
“A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy”
Ewangelia Jana 3:13


Co ciekawe, w kościele katolickim obchody te są nazywane ‘matki Boskiej zielnej”.
Święto to wywodzi się z prasłowiańskiego kultu bogini matki, czy też rzymskiej bogini Diany Efeskiej. Katoliccy “ojcowie”, którzy ochrzcili pogańskie święto, wmówili ponownie wiernym tej instytucji, że należy oddać się tradycji ludzkiej i słuchać ludzi, a nie Boga przez Jego Słowo Boże. 


[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA – LIST OD BOGA]

Proszę nie dajcie się zwieźć i poczytajcie o kultach pogańskich i skąd wywodzi się “matka Boska zielna”. Na łamach duchowego pogotowia postaramy się przedstawić wam cały kult związany z tym konkretnym dniem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIKT NIE WSTĄPIŁ DO NIEBA]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT O WNIEBOWSTĄPIENIU MARII]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA – SNEM DUCHOWYM]
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

1-2 listopada – Tak zwane wszystkich świętych i dzień zaduszny, święta nie inaczej również zostały zaczerpnięte z pogańskich tradycji, tym razem z tak zwanych dziadów. Nie będę tutaj się rozpisywać bo dwa artykułu z okazji tych świąt już zostały napisane, dlatego zapraszam serdecznie do zapoznania się z ich treścią: 

[SPRAWDŹ TEŻ: KULT ZMARŁYCH – CZCZA GADANINA]
[SPRAWDŹ TEŻ: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – POGAŃSKIE DZIADY]

 

BADAJCIE I ZAWIERZCIE PANU


Ludzie zapominają, że to Bogu trzeba ufać i Jemu bezgranicznie wierzyć, przez co wpadają w sidła instytucji i organizacji, którym zależy na wiernych, bo bez nich nie istnieją. 

Pan Jezus ustalając Nowe Przymierze, zniósł wszelkie rytuały i święta.

 

Ten post ma 5 komentarzy

 1. Rafael

  “Pan Jezus ustalając Nowe Przymierze, zniósł wszelkie rytuały i święta.”

  Bynajmniej. Obchodził Paschę i inne święta.

  Tłusty czwartek i Prima Aprilis nie są świętami katolickimi. W Biblii nie ma informacji na temat śmierci Maryi.

  Co do czczenia pamięci zmarłych polecam: “Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, ze ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu”. (2 Mch 12, 43b – 45)

  1. Jarek

   Pan Jezus żył pod Starym Przymierzem, więc musiał się stosować do prawa Mojżeszowego. Nie obchodzą mnie księgi, które są nie Biblijne, apokryfy to fałszywe księgi, które między innymi katolicyzm czy prawosławie próbuje akceptować by usprawiedliwiać modlitwy do zmarłych itp. Sprawdź kiedy apokryfy katolicyzm dodał do kanonu, który akceptuje. Podpowiem, w momencie stracenia kontroli nad ludźmi, gdy Luter, Kalwin i inni im podobni, wydali protest czynom tej organizacji z Watykanu. Sami w wielu rzeczach się mylili, ale Bóg po przez nich uwolnił Słowo Boże do prostych ludzi.
   Biblia obala wszelkie wstąpienia do nieba prócz Chrystusa, ktokolwiek inny dopiero wstąpi do nieba po przyjściu Pana, tak mówi Pismo Święte.

   Pozdrawiam, zachęcam do studiowania Słowa Bożego złożonego z 66 natchnionych ksiąg.

   1. Rafael

    Jezus nic nie musiał, co najwyżej chciał. Wyżej napisałeś, że zniósł rytuały i święta, a później że musiał się stosować do Prawa Mojżeszowego. Jest tu logiczna sprzeczność.

    Z mojego punktu widzenia chodzi nie o apokryfy, lecz Księgi Wtórnokanoniczne, ale mniejsza o to. Są starsze niż katolicyzm. Niezależnie od oceny moralnej czy teologicznej świadczą o tym, że starożytni Żydzi znali modlitwę za zmarłych i nie jest to wymysł gnozy, ani tym bardziej katolicyzmu. Zatem błędne jest teza, że modlitwa za zmarłych to pogański wynalazek. Nie wiem też jak definiujesz gnozę, skoro utożsamiasz ją z katolicyzmem…

    „Co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba»? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mt).

    A jak interpretujesz powyższe Słowa? Co się dzieje aktualnie z Abrahamem i Jakubem?

    Nie znając nauki katolickiej, wyraźnie mylisz Wniebowstąpienie i Wniebowzięcie. To dwa różne pojęcia. A co Twoim zdaniem stało się z Enochem i Eliaszem? Pytam z ciekawości.

    Jeżeli coś krytykujesz w nauce katolickiej, powinieneś rozumieć jej terminologię, inaczej powstaje groch z kapustą (tak jak z wymienianiem Prima Aprilis jednym tchem ze świętami katolickimi).

    Jeśli walczysz o prawdę, nie możesz stosować fałszu. Pisz na temat tego co na pewno wiesz, a nie na temat tego co wydaje Ci się, że uważają katolicy.

    1. Jarek

     Nie będę się z tobą przepychać na słowa bo to nie ma sensu, musisz wpierw zrozumieć, ze gdy Chrystus był na ziemi pod Starym Przymierzem musiał się stosować do prawa Mojżeszowego bo inaczej by zgrzeszył, a jak wiesz był jako jedyny bezgrzeszny. Po drugie pogańskie prima obchodzą ludzie identyfikujący się z katolicyzmem (zresztą to samo robi cała masa protestantów) obchodzą te święto i robią głupie żarty jak ten świat, nie jest to święto wpisane w katolicką doktrynę i tam nie widzę, aby coś takiego napisał: “Prima aprilis święto głupich żartów, bo takie tego dnia królują. To, że ludzie tego świata ochoczo obchodzą tego typu święta może nie dziwić, ale ci, którzy chcą uchodzić za chrześcijan próbują mieszać się ze złymi tradycjami, to już pozostawia wiele do życzenia, zapominają, że to Bogu należy się podobać a nie światu.”

     Jeżeli uważasz, ze księgi apokryficzne powinny być w Biblii, a ich oficjalnie nie ma, to uznajesz, ze Bóg nie decyduje o kształcie Słowa Bożego, a On zdecydował, ze składa się z 66 ksiąg natchnionych ksiąg, jak by dodana została ta machabejska, na podstawie której katolicyzm próbuje usprawiedliwiać grzech bałwochwalstwa modłami do stworzenia była by sprzeczna z resztą Tanachu.

     „Co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba»? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Mt).
     Nie robi się doktryn, nauk itp. na podstawie jednego wersetu, ale tłumaczy się Biblię Biblią. Abraham Izaak i Jakub, wszyscy oni są zbawieni i to ma namyśli Pan Jezus, że będą żywi na wieczność.

     A całe Słowo Boże mówi wyraźnie, że zmartwychwstanie nastąpi w przyjściu Chrystusa;

     “Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
     Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.”
     1 List do Koryntian 15:22-23

     “Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.”
     Ewangelia Jana 11:23-25

     “I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.“
     Ewangelia Łukasza 14:14

     “A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
     Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba.
     Ewangelia Marka 13:26-27

     Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć.
     Ewangelia Jana 5:25

     W Biblii możemy za to przeczytać, o ludziach którzy twierdzą, że zmartwychwstanie sprawiedliwych nastąpiło:

     Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.”
     II List do Tymoteusza 2:16-18

     Eliasz i Henoch nie wstąpili do nieba, chyba, że uznajesz Pana Jezusa za kłamcę, a myślę, że tak nie uważasz.

     “A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.”
     Ewangelia Jana 3:13

     Zachęcam cię również o przeczytanie List do Hebrajczyków rozdziału 11 gdzie wyraźnie jest wspomniany między innymi Henoch i wiele innych sprawiedliwych, z podkreśleniem, że nikt nie dostąpił nagrody.

     Zachęcam do odcięcia się nauk ludzi i skoncentrowaniu się na modlitwie, Słowie Bożym złożonym z 66 ksiąg natchnionych przez Boga.

     Pozdrawiam cię i będę się o ciebie modlił, bo myślę, że masz różowe okularu w stosunku do katolicyzmu, a w rzeczywistości nie znasz Boga w osobistej relacji.

     Bez zbadania tematu przez ciebie dogłębnie, myślę, że ta konwersacja do niczego nie prowadzi, więc proszę odpuść sobie kolejne komentarze.

 2. Rafael

  Skorzystałem z zaproszenia do dyskusji, które sam zamieściłeś na swojej stronie. Nie wydaje mi się, żebym złamał zasady dobrego wychowania, ale skoro nie chcesz rozmawiać, nie będę się narzucał. Za modlitwę dziękuję i odpowiadam modlitwą.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.