Chrześcijaństwo a “wszystkich świętych”

You are currently viewing Chrześcijaństwo a “wszystkich świętych”
To smutne, gdy w tym okresie wielu chrześcijan podąża na cmentarz z kwiatami czy zniczami. Uczniowie Pana Jezusa dają się wciągnąć w ekumeniczne działanie nierządnych instytucji i pogański tradycji katolicyzmu. 
Żaden uczeń Chrystusa nie powinien się w tym okresie pojawić na cmentarzu, aby ktoś nie kojarzył go z tymi pogańskimi rytuałami. I mimo, że sam nie bierze w tym udziału, nie modli się do zmarłych itp. daje złe świadectwo, wręcz czyni antyświadectwo. Ludziom tego świata daje mylne sygnały, braciom i siostrom w wierze zgorszenie, a słabym duchowo mylną interpretację zdarzeń, która może poprowadzić taką osobę do grzechu. Paweł dawał przykład z jedzeniem oddawanym bożkom, jest to alegorycznie taka sama sytuacja, mogąca doprowadzić brata do upadku. 
"Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych.
Albowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom?
I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył."

1 List do Koryntian 8:9-13

POGAŃSKIE NAUKI I GRZESZNE TRADYCJE

Warto tutaj przypomnieć, że cały kult na przełomie października z listopadem poczynając od halloween i kończąc na zaduszkach, jest to tym samym kultem zmarłych tylko w zależności od pochodzenia otoczony innymi pogańskimi tradycjami. Pierwsze wywodzą się z tradycji celtyckich, a kolejne ze słowiańskich. 
Wspomnieliśmy o tym przy okazji tych artykułów:
Jeżeli wiadomo, że to kult pogański dlaczego tak wielu ludzi daje się zwieść? 

Odpowiedź nie jest jednolita, bo trzeba byłoby do niej podejść indywidualnie. Najczęściej ludzie tego świata idą za tradycjom, która była wpajana od dziecka w domach Polaków. Gorzej tutaj zrozumieć ludzi idących za Chrystusem, którzy mając świadomość tego, że to zło, próbują czynić swoją wolę, a nie Boga, pobudzając Pana do gniewu. 
"Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.
Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię.
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
Patrzcie na Izraela według ciała; czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom, jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem?
Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.
Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów.
Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od niego?"

1 List do Koryntian 10:14-22

Nie wdawajcie się w bałwochwalczy kult “małych bogów”, który nakręcają katolicy w swojej instytucji i wszędzie w polskim narodzie.
Nie dajmy się wpływom rodziny, przełożonego w pracy czy znajomym. Jeżeli jesteście chrześcijanami, to bądźcie dobrymi sługami waszego Pana i czyńcie to, co On chce, nie słuchajcie swojego serca, które przez nasze stare przyzwyczajenia, strach i inne złe emocje ciągnie nas do zła. 
"Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne."

Jeremiasza 17:9

Gdy będziemy słuchać głosu serca, damy się wyprowadzić na manowce, a Pan daje prosty przekaz i zrozumienie: idziesz za światem idziesz na zatracenie, idziesz za Bogiem idziesz do żywota wiecznego. 

"A ludowi temu powiedz: Tak mówi Pan: Oto Ja daję wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci."

Jeremiasza 21:8

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Ewangelia Mateusza 7:13-14

BLUŹNIERSTWO I GRZECH

Będąc tam nie tylko pochwalamy grzeszną praktykę, ale również dajemy poparcie fałszywym doktryną, takim jak wniebowstąpienie ludzi do Królestwa Niebios przed ponownym przyjściem Chrystusa po swój kościół czy nieśmiertelną duszę. 

"Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,"

1 List do Koryntian 15:22-23

“Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”

1 List do Tesaloniczan 4:14-17

"Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg.
Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój.
Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

Ewangelia Jana 11:22-25

Każdy Biblijnie wierzący chrześcijanin widzi i ma wiedzę, że ludzie umierający w Panu czekają na pochwycenie, a grzesznicy na sąd Boży. 
Jeżeli wspieramy swoją obecnością kłamliwą doktrynę wniebowstąpienia, robimy kolejny krok i przyklepujemy bluźnierczą doktrynę nieśmiertelnej duszy, dając ludziom zrozumienie, że dobrze czynią, przyjmując naukę wywodzącą się z greckich, pogańskich wierzeń o tym, że każda dusza jest nieśmiertelna. 
W taki sposób chrześcijanin czyni wielkie zło, nie tylko poganom uczestniczącym w tych obchodach, ale popiera tych, którzy wpadali w ekumeniczne szpony.
“Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu;
(Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy);
Aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia.“

Psalm 49:7-9

“Ale przestępcy i grzesznicy będą razem starci, a ci, którzy opuścili PANA, zginą.”

Izajasza 1:28

“Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;”

List do Rzymian 8:5-6

“My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.”

1 List Jana 3:14-15

Nie możecie się tam pojawiać w tym okresie, choćby wam grożono śmiercią, wyrzuceniem w domu czy zarzucano wam, że nie zrobicie jakiegoś uczynku wobec zmarłego. 

PAMIĘTAJCIE!  Zmarłemu nie pomożecie, ani on nie pomoże wam,  bo zmarły ani nic czuje, ani nic nie może.
“Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu? Czy proch będzie cię chwalić? Czy będzie głosić twoją prawdę?”

Psalm 30:9

“Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.”

Księga Kaznodziei 9:5

Szkodzicie sobie duchowo jest to grzech w oczach Boga, utrapiając swoje serce i głowę nie potrzebnie żyjąc wspomnieniami. Pan Jezus kazał nam przecież iść i głosić, okazując miłość żyjącym, a nie zmarłym. Chrystus nie modlił się do zmarłych, a jedynie do żyjącego Ojca, dając nam wzór poprawnej relacji z Bogiem. 
Drogi bracie czy siostro w Chrystusie, nie krocz tą drogą, odetnij to zło od siebie raz na zawsze, bo kto nie jest wierny w małym tym bardziej nie jest wierny w dużym.
"Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże."

Ewangelia Łukasza 9:59-60

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Mirosław

  Nie jestem teologiem i nie będę roztrząsał takich spraw. Ale znam naszą polską tradycję i pozostanę jej wierny, a życia pozostało już niewiele, bo mam 80 lat. Pozdrawiam.

  1. Jarek

   Nie trzeba być teologiem aby poznawać Boga w żywej relacji i poznać Jego wole. Chrystus uczył, że kto nie czyni woli Boga, ten czyni wolę diabła, a tym bardziej, jeżeli jest się wiekowym i pozostało niewiele lat życia, to większa powinna być mobilizacja, aby pojednać się z Chrystusem i czynić Jego wole, aby dostąpić życia wiecznego. Tradycje to w znaczącej większości zło, a przed nimi również Pan Jezus przestrzegał:

   “Wtedy on im odpowiedział: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
   Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi.
   Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.
   Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję.”
   Ewangelia Marka 7:6-9

   Faryzeusze swoimi tradycjami uderzali w Boże prawo, tak samo jeżeli jakieś Polskie tradycje uderzają w Boże prawo, należy od nich odstąpić, bo te 80 lat to nic przy wieczności, która czeka w Nowym Jeruzalem.

   “Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, pójść do piekła, w ogień nieugaszony;”
   Ewangelia Marka 9:43

   Niebo to które ukazuje telewizja, albo katolicyzm nie ma nie wspólnego z tym które jest opisane w Biblii.

   https://duchowepogotowie.pl/2021/10/niebo-naprawde-obalenie-mitow.html

   Wszelkich łask Chrystusowych życzę, aby Pan nie poddawał się ludzkim mową, tradycją tylko całym sercem poszedł za Panem Jezusem i mógł żyć wiecznie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.