Szanuj świątynię Bożą

You are currently viewing Szanuj świątynię Bożą

Czy drodzy chrześcijanie uważacie, że możecie robić ze swoim ciałem – świątynią, co wam się podoba czy może jednak są granice, których nie powinniście przekraczać?

Jak w prawie każdej kwestii, tak i w tej Bóg przez swoje Słowo Boże, daje odpowiedź czy chrześcijanie mogą robić co chcą.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA – NIEOMYLNE SŁOWO BOŻE]

WSZYSTKO WOLNO…

No właśnie czy aby na pewno wszystko wolno? Wiele osób popiera takie podejście wersetem, który jest wycinany z kontekstu, a ma usprawiedliwiać wiele postępowań, które nie są chociaż neutralne, lecz po prostu grzeszne.

“Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.”
List do Filipian 4:13

Usprawiedliwiając chęci swojego serca, przymykają oczy na to, do czego Paweł nawiązywał swoje słowa, gdzie potrafił ze skrajności dostatku, po skrajność braków żyć w dziękczynieniu i wszystko przyjmować z wiarą i w tym wzrastać.

[SPRAWDŹ TEŻ: BEZ CIEBIE PANIE NIE MAMY NIC]

“A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek.”
List do Filipian 4:11-12

W XX wieku chrześcijanie zaczęli próbować robić mocny nacisk na wolną wolę, która zgubiła Ewę i Adama. Zapominają, że Pan Jezus ucząc swoich uczniów modlić się, użył bardzo ważnych słów.

“A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.”
Ewangelia Mateusza 6:9-13

Jeżeli ma spełniać się wola Boga Ojca, to gdy chcemy podobać się Wszechmogącemu Synowi i Wszechmogącemu Ojcu, to nie robimy togo, co nam się podoba, lecz wykonujemy to co święte, sprawiedliwe, miłosierne i utrzymujemy ciało w czystości.

[SPRAWDŹ TEŻ: BINITARIANIZM – BOŻA RODZINA]

“Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
List do Rzymian 12:1-2

DBAJCIE O ŚWIĄTYNIE

Dlaczego jest tak ważne aby nasze ciała były nie skalane złem?

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO JEST TYLE ZŁA NA ŚWIECIE?]

Dlatego, że one stały się świątynią Bożą, a nie budynki, z których próbują ludzie czynić kościoły Boże.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]

“Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych”
Dzieje Apostolskie 17:24

“Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”
1 List do Koryntian 6:19-20

“Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.”
1 List do Koryntian 3:16-17

Dlatego niech każdy chrześcijanin, który chce robić coś złego względem swojej świątyni, zada sobie pytanie, czy wolą Pana jest niszczenie swojego ciała?

Dlatego nie wolno nam chrześcijanom robić sobie tatuaży, bo po pierwsze, było to od wieków związane z pogańskimi rytuałami, a nawet magią.

Po drugie czy chcielibyście, aby ktoś wszedł do waszej własności, np. mieszkania i wymazał wam ściany bez pozwolenia? Więc przeczytajcie uważnie jeszcze raz powyżej 1 List do Koryntian 6:19-20 i zrozumcie, że Bóg nie zezwala, na niszczenie świątyni!

Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim ani nakłuwać napisów na skórze swojej; Jam jest Pan.”
3 Mojżeszowa 19:28

Bóg nigdzie w Słowie Bożym nie dał przyzwolenia na niszczenie świątyni zakazanymi praktykami.

[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA LIST OD BOGA]

Z grzeszeniem przeciwko świątyni Bożej, spotykamy się nie tylko na podstawie tatuaży, ale również na poziomie palenia e-papierosów. Nasz brat Dominik, kiedyś dostrzegł mężczyznę palącego e-papierosa, przez co od razu skłoniło go, do głoszenia Dobrej Nowiny. Okazało się po chwili, że napotkanym mężczyzna był z innego miasta i twierdził, że jest chrześcijaninem. To pokazuje, że Pan nas posyła tam, gdzie uważa za stosowne i po przez brata napomniał tam tego młodego mężczyznę, w jego grzesznym poczynaniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]
[SPRAWDŹ TEŻ: POJEDNAJ SIĘ PÓKI MASZ CZAS]

Nie wolno nam robić tego, co nam się żywnie podoba, nie żyjemy już dla siebie, lecz jako nowi ludzie, mamy żyć dla naszego Pana, zgodnie z Jego wolą i przykazaniami miłości.

“Nie będziecie czynić tak, jak my tu dziś czynimy, każdy wszystko, co mu się podoba”
V Mojżeszowa 12:8

SPORT TO ZDROWIE ALE PROWADZI DO KALECTWA

Jest jeszcze jeden przypadek, który ostatnio rzucił mi się mocno w oczy, mianowicie człowiek mieniący się chrześcijaninem, promuje się w szkołach itp. jako dziecko Boże biorące udział w sportach walki, co jest wbrew przykazaniom miłości i poszanowania ciała, jako świątyni.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

Nie wolno nam brać udział w krzywdzeniu jakichkolwiek osób, bez względu czy ktoś na to pozwala czy nie, Bóg nie popiera używania siły, jest to wbrew Jego woli. Pan Jezus nauczał, że mamy nadstawiać drugi policzek, a nie za pozwoleniem okładać się wzajemnie.

“Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.”
Ewangelia Marka 12:30-31

Niech każdy sobie odpowie, co będzie gdy taka osoba zostanie w takim sporcie tak uderzona, że część jej ciała zostanie trwale uszkodzona? Czy Bóg zezwala nam wystawiać swoją świątynie na ryzyko jej uszkodzenia dla sportu? Czy takie marności są ważniejsze od poszanowania własności Bożej?

“Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy.
Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.”
Przysłów 16:2-3

Idąc krok dalej, teraz ten rzekomy chrześcijanin zada śmiertelny cios i zabije niezbawionego człowieka, to jakie da świadectwo o naszym Panu?

Rzuci obraz, że będąc chrześcijaninem można krzywdzić w imię sportu, który w rzeczywistości jest rękoczynami ubranymi w otoczkę medialną. Realnie patrząc taki sport jest tym samym, co robiłem kiedyś na ulicach Łodzi, gdy chciałem w bijatykach kibicowskich uszkodzić rywala, aby mu zadać nokaut.
Tak samo wyglądają sporty walki, należy zadać cios, aby unieszkodliwić rywala.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZYCIE W GNIEWIE NIE MUSI OZNACZAĆ KOŃCA]

ODWRÓĆCIE SIĘ OD NIECZYSTEGO

Nie próbujcie wchodzić w zło, jakim jest niszczenie świątyni Bożej, która jest ciałem wierzącego. Jeżeli narodziliście się na nowo, nie wchodźcie w stare postępowanie i nie próbujcie się przypodobywać światu czy iść za Jego modami.

“Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.
Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.”
1 List do Jana 2:14-17

Robiąc tatuaże, paląc czy bijąc się pod szyldem sportu, robicie sobie duchową krzywdę, ale i słabych w wierze gorszycie i wyprowadzacie w oszustwo zdrowej nauki.

Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od niego?
Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego.”
1 list do Koryntian 10:21-24

Od grzesznego trzymajcie się daleko, napomnienia przerabiajcie z Panem Jezusem. Miejcie Jego nauki zawsze przed swoim sercem, bo tylko On, może wprowadzić do was domu Ojca.

[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZI BOŻE]

Będąc pod łaską nie wchodźcie w uczynki ciała, bo pchacie się w kierunek powrotu do duchowego Egiptu, co przez takie postępowanie może was z czasem poprowadzić z powrotem pod sprawiedliwy Boży sąd, tak jak idą na niego ludzie tego świata.
[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM]

“Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.”
List do Galacjan 5:13

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KORKÓW ABY ZMIENIĆ ŻYCIE]